Informacje dot. koronawirusa

Zarządzenie nr 6/2019/2020           Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. A. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej w sprawie profilaktyki związanej z grypą i innymi chorobami zakaźnymi. Zgodnie z rekomendacjami MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w krajach europejskich przypadkami zachorowań na  koronawirusa  zarządzam: 1. Przeprowadzić z uczniami pogadanki na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania. 2. W klasach wywiesić instrukcje …