Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, informuję, że na stronie internetowej SP2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej w zakładce SZKOŁA został umieszczony PLAN LEKCJI ZDALNEGO NAUCZANIA.

  1. Proszę, żeby uczniowie pracowali w domu według ustalonego planu, ponieważ w tym czasie będą mogli komunikować się z nauczycielami danego przedmiotu poprzez komunikator internetowy Messenger, drogą mailową (wykaz adresów e-mailowych znajduje się w zakładce KONTAKT) lub telefonicznie (jeśli nauczyciel udostępnił uczniom prywatny nr telefonu).
  2. Według bieżących potrzeb nauczyciele będą również prowadzić lekcje online. W związku
    z powyższym uczniowie są zobowiązani zainstalować na swoich urządzeniach cyfrowych (komputer, laptop, smartfon, tablet) aplikację zoom (zoom client for meeting), za pomocą której jest możliwe prowadzenie takich zajęć. Aplikacja jest darmowa, a uczniowie nie muszą się rejestrować. LINKI do zainstalowania zoom.us znajdują się w zakładce NAUCZYCIEL.
  3. Materiały do zdalnego nauczania będą umieszczane przez nauczycieli w zakładce ZADANIA
    poprzez LINKI odsyłające do zadań z poszczególnych przedmiotów.
  4. Rodzice i uczniowie mogą również korzystać z konsultacji ze szkolnym pedagogiem, kontaktując się telefonicznie, mailowo lub poprzez Messenger w godzinach 9.00- 13.00. Jest również możliwość skorzystania z  telefonicznych porad psychologa. W tej sprawie należy kontaktować się wcześniej z p. K. Wojciechowską.

                                                         Dyrektor SP2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej
                                                                                                                 Wojciech Graczyk

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 roku oraz Rozporządzeniem MEN nowelizującym wcześniejsze rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 roku (w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *