Świetlica i biblioteka szkolna

Opieka w świetlicy  szkolnej Od poniedziałku 9 listopada br.  SP2 zapewnia funkcjonowanie świetlicy szkolnej w godz. 9.00- 14.00,  w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Funkcjonowanie biblioteki szkolnej Uczniowie pod opieką rodziców (lub rodzice uczniów SP2)  mogą korzystaćz zasobów szkolnej biblioteki od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 14.00.