„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim.” W imieniu całej społeczności szkolnej przedstawiciele Samorządu Szkolnego odwiedzili w jeden z listopadowych dni izbicki cmentarz, by zapalić znicze na grobach zmarłych nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów.

[Tekst: K. Kędzierska]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *