Zgodnie z zarządzeniem MEN z dnia 13.12.2021 roku, w  dniach 20,21,22.12.2021 oraz 3,4,5.01.2021 zajęcia obywać będą się w trybie zdalnym.

W wyżej wymienionym okresie szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów klas I-III, których rodzice nie są w stanie opiekować się dziećmi w tym czasie.