ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im GEN. A. SŁUBICKIEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ w roku szkolnym 2022/2023   Podstawa prawna:  –  ustawa z dnia 14  grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.), –  ustawa z dnia 14  grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo  oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60z późn.zm.) –  uchwała nr XXXI194/17 Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia 2017r. –  zarządzenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej z 24 …

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Zarządzenie nr 9/2021/2022  z dn. 28.01.2022 r.        Dyrektor SP2 informuje, że w okresie od 31 stycznia do 25 lutego 2022 r. uczniowie klas: V, VI, VII, VIII,Vb-VIIb będą objęci nauczaniem  w trybie zdalnym. W związku z powyższym każdy uczeń ma obowiązek łączyć się na zajęcia online zgodnie z planem klasy, do której uczęszcza. Nauczyciele, którzy danego dnia nie mają lekcji  z uczniami klas: I, II, III, IV mogą łączyć się na zajęcia zdalne z domu po wcześniejszym poinformowaniu …

,,Ferie bez nudy!”

Ferie zimowe – czas wolny dla dzieci i młodzieży jest okazją do aktywnej działalności ruchowej. W Szkole Podstawowej nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego dzięki wsparciu Burmistrza Izbicy Kujawskiej odbyły się zajęcia rekreacyjne na hali sportowej. Program ferii zimowych adresowany był do wszystkich zainteresowanych uczniów naszej szkoły, spędzających ferie w domu. Tematyka zajęć dostosowana była do wieku i zainteresowań uczniów. [Tekst: N. Adamczewska]

,,Najpiękniejsza ozdoba świąteczna“

W okresie przedświątecznym wychowawczynie klas I-III zorganizowały szkolny konkurs  pod hasłem ,,Najpiękniejsza ozdoba świąteczna“. Uczniowie klas wykonali ozdoby świąteczne według własnego pomysłu z różnych dostępnych im materiałów. Celem konkursu było zmotywowanie dzieci do samodzielnej, twórczej pracy plastyczno-technicznej, kultywowanie tradycji świątecznych oraz stworzenie świątecznej atmosfery. Dzięki ich zaangażowaniu powstały m.in. piękne stroiki świąteczne, Mikołaje, choinki, bombki i bałwanki. Jury miało ,,trudny orzech do zgryzienia”, ponieważ dzieci były bardzo kreatywne, a ich prace oryginalne. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki, dyplomy oraz słodycze …