Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 13 października nasza szkoła obchodziła Dzień Edukacji Narodowej, podczas którego odbył się uroczysty apel oraz pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych, uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali się podczas bajkowej inscenizacji, dowodząc, że zasługują na miano ucznia. Ważnym momentem apelu było pasowanie. Uroczystość ta symbolizuje przystąpienie uczniów do grona pełnoprawnych członków społeczności szkolnej. Po odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie klasy pierwszej złożyli ślubowanie, podczas którego obiecali być pilnymi i wzorowymi uczniami, należycie wypełniać obowiązki ucznia oraz pomagać młodszym i słabszym od siebie. Następnie uczniowie klas starszych zaprezentowali krótki …