„Potrzebujemy żywności, a nie tytoniu”

Z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu w naszej szkole odbyła się kampania antytytoniowa. Na korytarzach pojawiły się gazetki tematyczne i wystawy prac uczniów. Wychowawcy przeprowadzili w swoich klasach pogadanki profilaktyczne połączone z prezentacją multimedialną dotyczącą szkodliwości palenia papierosów tradycyjnych i e-papierosów oraz palenia biernego. Ponadto, propagowano wśród dzieci asertywną postawę wobec używek. Na zajęciach improwizowano scenki, z których uczniowie mogli się dowiedzieć, jak się zachować, gdy ktoś częstuje ich papierosami i zachęca do palenia. Młodsi uczniowie brali udział w konkursach plastycznych o tematyce antynikotynowej. W działania profilaktyczne włączyła się pielęgniarka …

„Czyste powietrze wokół nas”

29 maja w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Konkursie Ekologicznym „Czyste powietrze wokół nas”. Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej pod patronatem Gminy Izbica Kujawska. Tematyka konkursu nawiązywała do problemów związanych z jakością powietrza atmosferycznego oraz jego wpływu na życie i zdrowie człowieka. Jego głównym  celem było rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postaw ekologicznych wobec środowiska naturalnego. Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Izbica Kujawska oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej. …

Światowy Dzień Zdrowia

 7 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia oraz 75 rocznicę powstania WHO – Światowej Organizacji Zdrowia . WHO została utworzona przez ONZ, a jej celem jest pomoc ludziom na całym świecie w osiągnięciu jak najwyższego poziomu zdrowia i zwalczaniu chorób. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów było „Zdrowie dla wszystkich”. Z tej okazji na korytarzach naszej szkoły pojawiły się okolicznościowe gazetki. Wychowawcy przeprowadzili w swoich klasach pogadanki o tematyce prozdrowotnej. Dzieci dowiedziały się, czym jest zdrowie i jak o nie dbać. Oglądając prezentację pt. „Światowy Dzień Zdrowia” uczniowie poznali działania WHO oraz rolę …

Wycieczka do Centrum Kultury i Historii „Wahadło” w Brześciu Kujawskim

28 lutego uczniowie klas 5a, 6a i 6b pod opieką pań: Doroty Dobisz, Jolanty Stefaniak, Katarzyny Piskorskiej i Beaty Bulińskiej odwiedzili Centrum Kultury i Historii „Wahadło” w Brześciu Kujawskim. Uczniowie wzięli udział w warsztatach przyrodniczych pt. „Jak zbudowane jest drzewo”. Na początku zajęć uczestnicy obejrzeli film wprowadzający w tematykę lasu, po którym odbyła się krótka pogadanka na temat roli drzew w życiu człowieka. Następnie dzieci wykonały prace plastyczne przedstawiające ich wizję drzew. Z kartonu, różnobarwnych bibułek, igieł i kory drzew powstały kolorowe drzewka, które wprawiły wszystkich w wiosenny nastrój. Warsztaty …