Gimnazjum im. gen. Augustyna Słubickiego
w Izbicy Kujawskiej, ul. Nowomiejska 3
87 - 865 Izbica Kujawska
TEL/FAX: (054) 28 65 011
mail: sp2izbicakuj@wp.pl
REGON: 911333541
Używamy plików cookies. Zmień ustawienia przeglądarki, jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na dysku Twojego komputera.

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW
Dotycząca kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym.

Na badania uczeń zgłasza się z rodzicem lub opiekunem prawnym, musi posiadać:

skierowanie do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych do których ma zamiar ubiegać się o przyjęcie (maksimum do trzech),
skierowanie wydaje szkoła ponadgimnazjalna,
ważną legitymację szkolną - bez legitymacji brak możliwości zarejestrowania i wykonania badania lekarskiego,
dokumentację medyczną , a mianowicie:

-  książeczkę zdrowia dziecka (0-18 r.ż.),
-  w przypadku leczenia dziecka w placówkach specjalistycznych: karty informacyjne z leczenia szpitalnego, kserokopie kartoteki z leczenia specjalistycznego,


Badania będą wykonywane w Poradni dla Młodocianych we Włocławku ul. Wyszyńskiego 21, rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-11.00.

Badania są bezpłatne - koszty pokrywane są z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego

Klikając na poniższy link, mogą Państwo pobrać harmonogram badań lekarskich.Pobierz harmonogram badań lekarskich [420KB]