Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego
w Izbicy Kujawskiej


ul. Nowomiejska 3, 87 – 865 Izbica Kujawska
TEL/FAX: (054) 28 65 011

e-mail: sekretariat@sp2izbicakuj.pl
Administrator strony internetowej, dziennika elektronicznego, Google Workspace:  email: admin@sp2izbicakuj.pl

Lista adresów mailowych do kontaktu z uczniami i rodzicami

Dyrektor szkoły: Wojciech Graczyk wojciech.graczyk@sp2izbicakuj.pl

 
 
 

Nina Adamczewska nina.adamczewska@sp2izbicakuj.pl

Lidia Andrzejewska lidia.andrzejewska@sp2izbicakuj.pl

Beata Andrzejewska beata.andrzejewska@sp2izbicakuj.pl

Rafał Bąk rafal.bak@sp2izbicakuj.pl

Beata Bulińska beata.bulinska@sp2izbicakuj.pl  

Anna Buziewska anna.buziewska@sp2izbicakuj.pl

Dorota Dobisz dorota.dobisz@sp2izbicakuj.pl

Tomasz Grabowski tomasz.grabowski@sp2izbicakuj.pl

Anna Jąkalska anna.jakalska@sp2izbicakuj.pl

Karolina Kędzierska karolina.kedzierska@sp2izbicakuj.pl

Marzena Łaźna marzena.lazna@sp2izbicakuj.pl

Ewa Matusiak ewa.matusiak@sp2izbicakuj.pl

Katarzyna Piskorska katarzyna.piskorska@sp2izbicakuj.pl

Marianna Płachecka marianna.plachecka@sp2izbicakuj.pl

Jakub Płachecki jakub.plachecki@sp2izbicakuj.pl

Jolanta Stefaniak jolanta.stefaniak@sp2izbicakuj.pl

Sylwia Śledzińska sylwia.sledzinska@sp2izbicakuj.pl

Renata Kucharska renata.kucharska@sp2izbicakuj.pl

Bożena Szadkowska bozena.szadkowska@sp2izbicakuj.pl

Katarzyna Szmajdzińska katarzyna.szmajdzinska@sp2izbicakuj.pl

Krystyna Wojciechowska krystyna.wojciechowska@sp2izbicakuj.pl