Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego
w Izbicy Kujawskiej

ul. Nowomiejska 3, 87 – 865 Izbica Kujawska
TEL/FAX: (054) 28 65 011,
e-mail: sekretariat@sp2izbicakuj.pl
Administrator strony internetowej: Tomasz Grabowski email: tomasz.grabowski@sp2izbicakuj.pl

Lista adresów mailowych do kontaktu z uczniami i rodzicami

Dyrektor szkoły: Wojciech Graczyk wojciech.graczyk@sp2izbicakuj.pl
Beata Andrzejewska beata.andrzejewska@sp2izbicakuj.pl
Ewa Barcz ewa.barcz@sp2izbicakuj.pl
Jolanta Baszewska jolanta.baszewska@sp2izbicakuj.pl
Rafał Bąk rafal.bak@sp2izbicakuj.pl
Maria Berdzińska maria.berdzinska@sp2izbicakuj.pl
Magdalena Bochman magdalena.bochman@sp2izbicakuj.pl
Beata Bulińska beata.bulinska@sp2izbicakuj.pl
Anna Buziewska anna.buziewska@sp2izbicakuj.pl
Dorota Dobisz dorota.dobisz@sp2izbicakuj.pl
Tomasz Grabowski tomasz.grabowski@sp2izbicakuj.pl
Anna Jąkalska anna.jakalska@sp2izbicakuj.pl
Karolina Kędzierska karolina.kedzierska@sp2izbicakuj.pl
Bogdan Lubiński bogdan.lubinski@sp2izbicakuj.pl
Marzena Łaźna marzena.lazna@sp2izbicakuj.pl
Ewa Matusiak ewa.matusiak@sp2izbicakuj.pl
Katarzyna Piskorska katarzyna.piskorska@sp2izbicakuj.pl
Marianna Płachecka marianna.plachecka@sp2izbicakuj.pl
Elżbieta Sobańska elzbieta.sobanska@sp2izbicakuj.pl
Jolanta Stefaniak jolanta.stefaniak@sp2izbicakuj.pl
Bożena Szadkowska bozena.szadkowska@sp2izbicakuj.pl
Emilia Szczesiak emilia.szczesiak@sp2izbicakuj.pl
Krystyna Wojciechowska krystyna.wojciechowska@sp2izbicakuj.pl