Dyżury nauczycieli „w środę”

w roku szkolnym 2021/2022 

godz. 15.00- 16.00

 

13. X. 2021 r.

Andrzejewska Beata

Barcz Ewa

03. XI. 2021r.

Baszewska Jolanta

Bulińska Beata

01. XII. 2021r.

Buziewska Anna

Bąk  Rafał

05. I. 2022r.

Dobisz Dorota

Grabowski Tomasz

Jąkalska Anna

02. II. 2022r.

Kędzierska Karolina

Kolterman-  Adamczewska Nina

Kowalewska Ewelina

02. III. 2022r.

Kucharska Renata

Matusiak Ewa

Łaźna Marzena

07. IV. 2022r.

Piskorska Katarzyna

Płachecka Marianna

Płachecki Jakub

05. V. 2022r.

Sobańska Elżbieta

Stefaniak  Jolanta

Śledzińska Sylwia

02. VI. 2022r.

Szczesiak Emilia

Szadkowska Bożena

Wojciechowska Krystyna

W  TYM DNIU ZAPRASZAMY RODZICÓW
DO SZKOŁY  W CELU UZYSKANIA INFORMACJI
O POSTĘPACH DZIECKA
W NAUCE I ZACHOWANIU