Szkoła Podstawowa nr 2
im. gen. A. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej ul. Nowomiejska 3 87 - 865 Izbica Kujawska
TEL/FAX: (054) 28 65 011
mail: sp2izbicakuj@wp.pl
REGON: 911333541
Używamy plików cookies. Zmień ustawienia przeglądarki, jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na dysku Twojego komputera.Historia szkoły

W opracowanej monografii szkoły czytamy: "Na początku XIX wieku, hrabia Zboiński, ówczesny dziedzic dóbr izbickich, przeznaczył pod budowę szkoły półtorej morgi ziemi przy dzisiejszej ulicy Nowomiejskiej. W ufundowanym przez niego budynku powstała szkoła o charakterze religijnym, w którym naukę pobierały dzieci katolików i ewangelików. W 1848 r. szkoła została przemianowana na rządową elementarna nr 2. W 1865 r budynek spłonął, a lekcje odbywały się w różnych punktach miasta, min. W wynajętym budynku przy ulicy Toruńskiej. Dodatkowe 4 izby lekcyjne mieściły się w nowo powstałym Domu Ludowym przy ulicy Nowomiejskiej, wybudowanym z funduszy społecznych. Kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 był Juliusz Henke."

Wybuch wojny w 1939 r. spowodował zamknięcie szkoły i przejęcie obiektu przez Niemców. 10 lutego 1945 r. zajęcia szkolne zostały wznowione i trwały do 30 czerwca.

4 września rozpoczęto pierwszy po wojnie rok szkolny. Stanowisko kierownika objął przedwojenny nauczyciel tej szkoły Józef Gajzlerski. Warunki pracy były bardzo trudne. Cztery skromne izby nie zaspokajały potrzeb uczniów licznie zgłaszających się do szkoły. Z inicjatywy społeczeństwa i kierownika szkoły podjęto decyzję o rozbudowie szkoły według projektu Tadeusza Kulejerskiego. W 1947 r. rozpoczęto budowę nowej części szkoły, w której 1 września 1948 r. uczniowie rozpoczęli naukę.

Dalsza rozbudowa szkoły trwała etapami do 1952 r. W następnych latach przystąpiono do zagospodarowania terenu przyszkolnego. Wiosną 1960 r. uzbrojono teren wokół szkoły. Posadzono drzewa i krzewy.

Jesienią 1963 r. wykonano elewację budynku i ogrodzenie. Wytyczono teren pod boisko szkolne, które oddano w czerwcu 1974 r. W drodze modernizacji szkoły w latach 1991-1996 założono w szkole centralne ogrzewanie, urządzono i wyposażono kilka pracowni dwuprzedmiotowych. Od września 1999 r. w wyniku reformy edukacji Szkoła Podstawowa nr 2 została przemianowana na Gimnazjum nr 1 im. Gen. Augustyna Słubickiego. W latach 2003- 2004 wykonano szereg prac sprzyjających unowocześnieniu procesu dydaktycznego a także prac remontowo modernizacyjnych min. wymieniono okna i drzwi, zmieniono podłogi i szereg innych prac.

3 czerwca 1995 r. uchwała Rady Pedagogicznej nadano szkole imię Gen. Augustyna Słubickiego - wybitnego prekursora polskiego ziemiaństwa, prekursora pracy organicznej w Królestwie Polskim

Kierownicy i Dyrektorzy

Józef Gajzlerski 1945 - 1969
Julia Mańkowska 1969 - 1970 p.o.
Zygmunt Sobczak 1970 - 1975
Jakub Wajer 1975 - 1976
Jerzy Hederych 1976 - 1979
Jadwiga Świec 1979 - 1991
Jerzy Hederych 1991 - 2001
Teresa Biernacka 2001 - 2002 p.o.
Wojciech Graczyk od 2002 r.

Szkoła Podstawowa nr 2
im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kuj.
ul. Nowomiejska 3, 87-865 Izbica Kujawska
tel. 54 / 28 65 011
mail: sp2izbicakuj@wp.pl
godziny pracy: dni powszednie 8:00 - 15:00


Izbica Kujawska 2018 | Kontakt z administratorem strony: grabbi@wp.pl

Ostatnia aktualizacja: 7 marca 2018