Biblioteka szkolna godziny otwarcia:

poniedziałek  7:00 – 13:00
wtorek           7:50 – 13:50
środa             7:50 – 13:50
czwartek        7:50 – 13:50
piątek            7:00 – 13:00
 
Uczniowie codziennie mogą korzystać z zasobów bibliotecznych i wypożyczać lektury, literaturę młodzieżową, historyczną, przygodową, obyczajową i sensacyjną.
 
Stan czytelnictwa za I półrocze 2022 przedstawia się następująco:
kl.II-105 książek średnia 4,6
kl.III-114 książek średnia 4,75
kl.IV-49 książek średnia 2,1
kl.V-30 książek średnia 2,5
kl.VI-57 książek średnia 2,6
kl VII-51 książek średnia 2,4
kl.VIII-63 książki średnia 2,2
kl.V-VII B 13 książek średnia 2,6
Razem 477 książek średnia 2,6
W bieżącym roku szkolnym udało się powiększyć zbiory biblioteczne o część lektur dla kl.III oraz o encyklopedie i słowniki przekazane w darze.
Biblioteka szkolna jest nie tylko ośrodkiem informacji dla uczniów i nauczycieli jest ośrodkiem edukacji czytelniczo- medialnej uczniów oraz częścią szkoły, która bierze udział w realizacji podstawowych funkcji placówki w stosunku do uczniów: kształcąco-wychowawczej i kulturalno-rekreacyjnej. jest miejscem, gdzie nie tylko udostępnia się zbiory biblioteczne, ale gdzie można oddziaływać na użytkowników kształtując ich świadomość.
 
Zapraszam.
Nauczyciel bibliotekarz Jolanta Stefaniak