Dokumenty ogólne:

rekrutacja klas pierwszych
Statut szkoły
Dowozy i odwozy uczniów
Zbiór procedur postępowania w sytuacjach trudnych
Program Wychowawczo- Profilaktyczny

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO

Regulaminy:

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ

Regulamin pracy zespołów nauczycielskich
Regulamin boiska szkolnego
Regulamin pracowni komputerowej
REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
REGULAMIN KORZYSTANIA Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ
REGULAMIN RADY RODZICÓW

Dokumenty dotyczące ubezpieczenia uczniów:

Oferta postanowienia_EDU Plus PROGRAM PG

OWU EDU PLUS_2020

Pozostałe:

SUKCESY GIMNAZJUM
SUKCESY SZKOŁY PODSTAWOWEJ