Dokumenty ogólne:

PROCEDURA ODBIORU DZIECKA ZE SZKOLY
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2024-2025
Statut szkoły
Dowozy i odwozy uczniów
Zbiór procedur postępowania w sytuacjach trudnych

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO

REALIZACJA ZAJĘĆ „WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE”

PROGRAM PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZY – po ewaluacji

OCHRONA MAŁOLETNICH

Regulaminy:

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ

Regulamin pracy zespołów nauczycielskich
Regulamin boiska szkolnego
Regulamin pracowni komputerowej
REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
REGULAMIN-KORZYSTANIA-Z-POCZTY-ELEKTRONICZNEJ
REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

Dokumenty dotyczące ubezpieczenia uczniów:

Oferta postanowienia_EDU Plus PROGRAM PG

OWU EDU PLUS_2020

Pozostałe:

SUKCESY  uczniów GIMNAZJUM
SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Ankieta