Dokumenty ogólne:

PROCEDURA ODBIORU DZIECKA ZE SZKOLY
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
rekrutacja klas pierwszych
Statut szkoły
Dowozy i odwozy uczniów
Zbiór procedur postępowania w sytuacjach trudnych
Program profilaktyczno wychowawczy

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO

REALIZACJA ZAJĘĆ “WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE”

Regulaminy:

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ

Regulamin pracy zespołów nauczycielskich
Regulamin boiska szkolnego
Regulamin pracowni komputerowej
REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
REGULAMIN KORZYSTANIA Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ
REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

Dokumenty dotyczące ubezpieczenia uczniów:

Oferta postanowienia_EDU Plus PROGRAM PG

OWU EDU PLUS_2020

Pozostałe:

SUKCESY  uczniów GIMNAZJUM
SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Ankieta