Wojciech Graczyk – Dyrektor szkoły


Aneta Wieszczyczyk – Sekretarz szkoły


Beata Andrzejewska – nauczyciel języka angielskiego


Jolanta Baszewska – nauczyciel języka polskiego


Rafał Bąk – nauczyciel historii, WOS, edukacja dla bezp.


 


 


Beata Bulińska – nauczyciel biologii, chemii


Anna Buziewska – nauczyciel geografii


Dorota Dobisz – nauczyciel historii


Tomasz Grabowski – nauczyciel informatyki, fizyki


Karolina Kędzierska – nauczyciel religii


Izabela Graczyk – nauczyciel logopeda


Anna Jąkalska – nauczyciel matematyki, chemii


 


Marzena Łaźna – nauczyciel wychowania fizycznego


Nina Kolterman-Adamczewska – nauczyciel wychowania fizycznego


Katarzyna Piskorska – nauczyciel języka angielskiego


Marianna Płachecka – oligofrenopedagog


Elżbieta Sobańska – wychowawca świetlicy szkolnej


Ewa Matusiak – wychowawca świetlicy szkolnej


Jolanta Stefaniak – bibliotekarz szkolny


Bożena Szadkowska – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel języka niemieckiego


Ewa Barcz – nauczyciel matematyki


Krystyna Wojciechowska – pedagog szkolny, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog