Wojciech Graczyk – Dyrektor szkoły

Aneta Wieszczyczyk – sekretarz szkoły

Nina Adamczewska – nauczyciel wychowania fizycznego

Beata Andrzejewska – nauczyciel języka angielskiego

Lidia Andrzejewska – wychowawca  świetlicy szkolnej

Rafał Bąk – nauczyciel historii, WOS, edukacja dla bezp.

Beata Bulińska – nauczyciel biologii, chemii

Anna Buziewska – nauczyciel geografii

Dorota Dobisz – nauczyciel historii, plastyki

Tomasz Grabowski – nauczyciel informatyki, fizyki

Anna Jąkalska – nauczyciel matematyki, chemii

Kamil Kawczyński – nauczyciel języka polskiego

Karolina Kędzierska – nauczyciel religii 

Marzena Łaźna – nauczyciel wychowania fizycznego

Ewa Matusiak – wychowawca świetlicy szkolnej

Katarzyna Piskorska – nauczyciel języka angielskiego

Marianna Płachecka – oligofrenopedagog

Jakub Płachecki – nauczyciel muzyki

Jolanta Stefaniak – bibliotekarz

Bożena Szadkowska – edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki

Katarzyna Szmajdzińska – nauczyciel matematyki

Sylwia Śledzińska – edukacja wczesnoszkolna

Krystyna Wojciechowska – pedagog szkolny, nauczyciel języka polskiego

Iwona Wysocka – logopeda, nauczyciel języka polskiego