Osiągnięcia Szkoły Podstawowej nr 2

im. gen Augustyna Słubickiego

w Izbicy Kujawskiej

/od początku reaktywacji szkoły/

Autor opracowania: Marianna Płachecka-  nauczyciel oligofrenopedagog, przewod. Zespołu Wychowawczo- Profilaktycznego

 

„Jesteście dla nas tęczą wypełniającą szarość.

Jesteście promieniem słońca rozgrzewającym serca.

Jesteście niewyczerpanym źródłem radości.

Zostajecie  nadzieją dobrego

owocu naszej pracy…”

 

Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2

 1. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej:

 

Wojciech Graczyk – Dyrektor Szkoły

Andrzejewska Beata

Andrzejewska Lidia

Baszewska Jolanta

Bąk  Rafał

Berdzińska Maria

Bochman Magdalena

Bulińska BeataBuziewska Anna

Dobisz Dorota

Drubkowska Jadwiga

Grabowski Tomasz

Graczyk Izabela

Jąkalska Anna

Kędzierska Karolina

Kowalewska Ewelina

Kucharska Renata

Lewandowski Alfred

Lubiński Bogdan

Łaźna Marzena

Ks. Paweł Piasecki

Piskorska Katarzyna

Płachecka Marianna

Sobańska Elżbieta

Stefaniak  Jolanta

Szadkowska Bożena

Szczesiak Emilia

Szmajdzińska Katarzyna

Ściślewska Ewa

Wojciechowska Krystyna

Wysocka Iwona

Zieliński Dariusz

 

Pracownicy administracji i obsługi:

Aneta Wieszczyczyk – Sekretarz Szkoły 

Wojciech Łuczak – Woźny Szkolny

Biernacka Agnieszka

Frankowska Małgorzata

Krzyżanowicz Anna

Kujawski Jacek

Mleczko Agnieszka

Lubińska Anna

Piotrowski Bogumił

Supeł  Beata

Szudzik Maria

Węgielewska Iwona

Ziarkowska Lidia

 

 

„Wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić.”

 1. Menander

 

 

Rok szkolny 2017/2018

 

 

***

Marcelina Frankowska – ucz. kl. IV

I MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE  „POEZJA ANGIELSKA”

***

Daria Żurańska – ucz. kl. VII b

 XII MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PRZEDMIOTOWYM                                  Z FIZYKI „OLIMPSCHOOL”

***

Patryk Szadkowski – ucz. kl. IV

II MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE „POEZJA ANGIELSKA”

***

Marcelina Frankowska – ucz. kl. IV

I MIEJSCE W KONKURSIE PLASTYCZNYM

„NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA”

***

Amelia Malon – ucz. kl. VII b

II MIEJSCE W KONKURSIE PLASTYCZNYM

„NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA

***

Julia Pietrzak – ucz.  kl. VII a

III MIEJSCE W KONKURSIE PLASTYCZNYM

„NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA”

***

Daria Żurańska – ucz. VII b

Adrianna Smuszkiewicz- ucz. kl. IV

 Zuzanna Łojewska – ucz. kl. IV

I MIEJSCE  EX AEQUO W KONKURSIE PLASTYCZNYM

 „NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BETLEJEMSKA”

***

Anna Lewandowska – ucz. kl. IV

II MIEJSCE W KONKURSIE PLASTYCZNYM

„NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BETLEJEMSKA”

***

Julia Kurlapska – ucz. kl. VII b

III MIEJSCE W KONKURSIE PLASTYCZNYM

„NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BETLEJEMSKA”

 

 

***

Julia Kotlińska – ucz. kl. VII a

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE PLASTYCZNYM

„NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BETLEJEMSKA”

***

Weronika Michel – ucz. kl. VII a

Alicja Gawrońska – ucz. kl. VII a

 Zuzanna Szczerbiak – ucz. kl. VII a

 Kacper Szcześniak – ucz. kl. VII a

 UDZIAŁ W KONKURSIE „KANGUR MATEMATYCZNY”

***

Patryk Obałkowski – ucz. kl. VII b

WYRÓŻNIENIE W GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W IZBICY KUJAWSKIEJ – „NIEPODLEGŁA”

***

Daria Żurańska – ucz. kl. VII b

WYRÓŻNIENIE W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE KANGUR MATEMATYCZNY

***

Daria Żurańska – ucz. kl. VII b

FINALISTA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO                                          Z MATEMATYKI

***

Daria Żurańska – ucz. kl. VII b

ZWYCIĘZCA KONKURSU NAJLEPSZY CZYTELNIK

ROK SZKOLNY 2017-2018

/25 KSIĄŻEK/

***

Patryk Szadkowski – ucz. kl. IV

I MIEJSCE W XII GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM                                        POD HASŁEM „W HOŁDZIE NIEPODLEGLEJ” W KATEGORII KLAS IV

***

Marcelina Frankowska – ucz. kl. IV

III MIEJSCE  W XII GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM                                      POD HASŁEM „W HOŁDZIE NIEPODLEGLEJ” W KATEGORII KLAS IV

***

Michalina Starzyk – ucz. kl. IV

WYRÓŻNIENIE  W XII GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM                              POD HASŁEM  „W HOŁDZIE NIEPODLEGLEJ” W KATEGORII KLAS IV

***

Klaudia Sobczak – ucz. kl. IV

WYRÓŻNIENIE  W XII GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM                              POD HASŁEM „W HOŁDZIE NIEPODLEGLEJ” W KATEGORII KLAS IV

 

 

                         „Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają.”

                                                               Heraklit z Efezu

 

Rok szkolny 2018/2019

 

Anna Lewandowska – ucz. kl. V

I MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

***

Julia Gałązka – ucz. kl. V

II MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

***

Oliwia Jezierska – ucz. kl. IV

III MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

***

Michalina Starzyk – ucz. kl. V

WYRÓŻNIENIE W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

***

Julia Gawrysiak- ucz. kl. V

WYRÓŻNIENIE W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

***

Oliwia Kujawska – ucz. kl. IV

I MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM                                                               NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Ksawery Policzański – ucz. kl. IV

II MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM                                                                           NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Anna Lewandowska – ucz. kl. V

III MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM                                                          NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Eryk Wilczek, Igor Wojtczak – ucz. kl. IV

WYRÓŻNIENIE W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM                                        NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

Marcelina Frankowska, Sandra Siekacz – ucz.  kl. V

WYRÓŻNIENIE W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM                                                               NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

 

 

***

Weronika Salamon – ucz. kl. IV

Klaudia Wensławska –  ucz. kl. IV

Wiktoria Wiśniewska – ucz. kl. IV

WYRÓŻNIENIE W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM                                 NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEEJMSKĄ

***

Michał Łojewski – ucz. kl. VII a

Bartłomiej Baszewski – ucz. kl. VII a

Igor Majchrzak – ucz. kl. VII a

II MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM                                   NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ KLAS VII i VIII

***

Wiktoria Morawska – ucz. kl. VII a

Wiktoria Majchrzak –  ucz. kl. VII a

III MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM                                                  NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ KLAS VII i VIII

***

Maja Górzyńska – ucz. kl. VII b

WYRÓŻNIENIE W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM                                                  NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ KLAS VII i VIII

                                                           ***

Natalia Wilkowska – ucz. kl. VII b

Julia Jagodzińska – ucz. kl. VII b

WYRÓŻNIENIE W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM                                                  NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ KLAS VII i VIII

***

Nikola Grabowska – ucz. kl. VII b

I MIEJSCE  W SZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM                                                          „POEZJA ANGIELSKA”

***

Marcelina Frankowska – ucz.  kl. V

I MIEJSCE  W SZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM                                                          „POEZJA ANGIELSKA”

***

Oliwia Lewińska – ucz.  kl. IV

II MIEJSCE  W SZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM                                                          „POEZJA ANGIELSKA”

***

Bartosz  Nawrocki – ucz.  kl. V

III MIEJSCE  W SZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM                                                          „POEZJA ANGIELSKA

***

Nikola Grabowska – ucz. kl. VII b

I MIEJSCE  W SZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM                                                          „POEZJA ANGIELSKA”

 

 

***

Patryk Obałkowski – ucz.  kl. VIII b

II MIEJSCE  W SZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM                                                          „POEZJA ANGIELSKA”

***

Aleksandra Nawrocka – ucz.  kl. VIII b

III MIEJSCE  W SZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM                                                          „POEZJA ANGIELSKA”

***

Sandra Kujawska –  ucz. kl. VII b

I MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM                                                                                   NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Marcelina Frankowska –  ucz. kl. V

II MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM                                                   NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Anna Lewandowska – ucz. kl. V

III MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM                                             NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Oliwia Augustyniak – ucz. kl. IV

WYRÓŻNIENIE W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM                                                NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Zuzanna Kuropatwińska – ucz. kl. IV

WYRÓŻNIENIE W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM                                             NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Patryk Szadkowski – ucz. kl. V

WYRÓŻNIENIE W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM                                              NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Daria Żurańska – ucz. kl. VIII b

BARDZO DOBRY WYNIK W  MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE                                             „KANGUR MATEMATYCZNY”

***

Aleksandra Nawrocka – ucz. kl. VIII b

II MIEJSCE W  KONKURSIE ,,DYKTANDO JĘZYKA NIEMIECKIEGO”

Z OKAZJI TYGODNIA JĘZYKÓW OBCYCH

***

Daria Żurańska – ucz. kl. VIII b    

WYSOKI WYNIK W POWIATOWYM ETAPIE WOJEWÓDZKIEGO                               KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI

***

Julia Pietrzak – ucz. kl. VIII a

III MIEJSCE W KONKURSIE PLASTYCZNYM PN. „KUJAWSCY PRZODKOWIE FRYDERYKA CHOPINA ZORGANIZOWANEGO

PRZEZ WIEJSKI DOM KULTURY

 1. JUSTYNY CHOPINOWEJ W DŁUGIEM”

***

Nikola Grabowska – ucz. kl. VII

I MIEJSCE W GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM POEZJI PATRIOTYCZNEJ KLAS VII

***

Olga Kaczmarek – ucz. kl. VII

II MIEJSCE W GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM POEZJI PATRIOTYCZNEJ KLAS VII

***

Julia Miłowska – ucz. kl. VII

 III MIEJSCE W GMINNYM KONKURSIE

RECYTATORSKIM POEZJI PATRIOTYCZNEJ KLAS VII

***

Natalia Wilkowska – ucz. kl. VII b

WYRÓŻNIENIE W GMINNYM KONKURSIE

 RECYTATORSKIM POEZJI PATRIOTYCZNEJ KLAS VII

***

Daria Żurańska-  ucz. kl. VIII b

I MIEJSCE W GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM POEZJI PATRIOTYCZNEJ KLAS VIII

***

Sandra Drzewiecka – ucz. kl. VIII b

III MIEJSCE W GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM POEZJI PATRIOTYCZNEJ KLAS VIII

***

Aleksandra Nawrocka- ucz. kl. VIII b

WYRÓŻNIENIE W GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM POEZJI PATRIOTYCZNEJ KLAS VIII

Mateusz Kujawski – ucz. kl.  VIII b

Michał Strzelecki – ucz. kl. VIII b
I MIEJSCE
W MISTRZOSTWACH POWIATU W TENISIE STOŁOWYM DRUŻYNOWYM

***

Julia Stasiak – ucz. kl. VIII a

Paulina Piasecka – ucz. kl. VIII a

II MIEJSCE W MISTRZOSTWACH POWIATU W TENISIE STOŁOWYM DRUŻYNOWYM

***

Piasecka Paulina – ucz. kl. VIII a

Pietrzak Julia – ucz. kl. VIII a

Chłędowska Marlena – ucz. kl. VII a

UDZIAŁ W ZAWODACH NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIMORGANIZOWANE        

   PRZEZ MICHAŁA JELIŃSKIEGO – WIOŚLARZA, MISTRZA EUROPY, CZTEROKROTNEGO MISTRZA ŚWIATA /ZŁOTY MEDALISTA IGRZYSK OLIMPIJSKICH W PEKINIE W 2008 R.

***

Patryk Szadkowski – ucz. kl. V

  I MIEJSCE W KONKURSIE RECYTATORSKIM POD HASŁEM „OJCZYZNA”

 

 

 

***

Wiktoria Majchrzak ucz. kl. VII A

 III MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE „MISTRZ ORTOGRAFII                                JĘZYKA NIEMIECKIEGO”

***

Mateusz Kujawski – ucz. kl. VIII b

NAJLEPSZY SPORTOWIEC SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 

***

Daria Żurańska – ucz. kl. VIII b

NAGRODA DYREKTORA 

„PER ASPERA AD ASTRA”

DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

 „Uczenie się jest rzeczą najszlachetniejszą nawet dla serca.”

                                                                           Sofokles

 

Rok szkolny 2019/2020

 

 

***

Kornelia Buziewska – ucz. kl. VII a

III MIEJSCE W X POWIATOWYM KONKURSIE CHOPINOWSKIM 

„FRYDERYK CHOPIN NA KUJAWACH”

***

Oliwia Jezierska – ucz. kl. V

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE PLASTYCZNYM NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

ORGANIZOWANYM PRZEZ M-GCK W IZBICY KUJAWSKIEJ

***

Wiktoria Morawska – ucz. kl. VIII a

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE PLASTYCZNYM NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

ORGANIZOWANYM PRZEZ M-GCK W IZBICY KUJAWSKIEJ

***

Oliwia Kujawska – ucz. kl. V

GRAND PRIX W KONKURSIE PLASTYCZNYM NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Anna Lewandowska – ucz. kl. VI

I MIEJSCE W KONKURSIE PLASTYCZNYM                                                                                     NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Martyna Piechocka – ucz. kl. V

Klaudia Wensławska – ucz. kl. V

Wiktoria Wiśniewska – ucz. kl. V

II MIEJSCE W KONKURSIE PLASTYCZNYM                                                                                  NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Eryk Wilczek – ucz. kl. V

III MIEJSCE W KONKURSIE PLASTYCZNYM                                                                               NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Maja Górzyńska – ucz. kl. VIII b
UDZIAŁ
W ETAPIE REJONOWYM WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII

***

Damian Czarnecki – ucz. kl. VIII c

UDZIAŁ W POWIATOWYM KONKURSIE FIZYCZNO– CHEMICZNYM „MOLEKUŁA”

 

 

***

Kacper Jagodziński – ucz.  kl. VII a

WYRÓŻNIENIE W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE KANGUR MATEMATYCZNY

***

Anna Lewandowska – ucz. kl. VI

I MIEJSCE W KONKURSIE SZKOLNYM „ŚWIĘCI SĄ WŚRÓD NAS”

***

Agnieszka Kotlińska – ucz. klasa V

II MIEJSCE W KONKURSIE SZKOLNYM „ŚWIĘCI SĄ WŚRÓD NAS”

***
Patryk Szadkowski – ucz.  klasa VI

III MIEJSCE W KONKURSIE SZKOLNYM „ŚWIĘCI SĄ WŚRÓD NAS”

***

Nikola Grabowska – ucz.  kl. VIII b

I MIEJSCE SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ                                               „STO LAT JANA PAWŁA II”  DLA UCZNIÓW KLAS VII I VIII

***

Maciej Wieszczyczyk – ucz.  kl. VII a
II MIEJSCE
SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ                                                „STO LAT JANA PAWŁA II” DLA UCZNIÓW KLAS VII I VIII

***

Kornelia Buziewska – ucz. kl.  VII b

 Oliwia Polaszewska – ucz. kl. VII b

III MIEJSCE EX AEQUO SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ

„STO LAT JANA PAWŁA II” 

DLA UCZNIÓW KLAS VII I VIII

***

III MIEJSCE W PÓŁFINAŁACH POWIATU

W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

***

Michalina Starzyk- ucz. kl. VI

WYRÓŻNIENIE W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE

MATEMATYCZNYM „KANGUR 2020”

***

Patryk Szadkowski – ucz. kl. VI

II MIEJSCE W KONKURSIE RECYTATORSKIM „MOJA OJCZYZNA”
***

Łucja Warzyńska – ucz. kl. I

TYTUŁ  „NAJLEPSZY CZYTELNIK KLASY I”

***

Weronika Klimczewska– ucz. kl. V b

TYTUŁ „NAJLEPSZY CZYTELNIK KL. IV- VIII”

***

Łucja Warzyńska – ucz. kl. I

 I MIEJSCE W KONKURSIE PLASTYCZNYM

„POSTAĆ Z MOJEJ ULUBIONEJ BAJKI

 

 

***

Natalia Ziółkowska– ucz. kl. I

II MIEJSCE W KONKURSIE PLASTYCZNYM

„POSTAĆ Z MOJEJ ULUBIONEJ BAJKI”

***

Kinga Kostecka – ucz. kl. I

III MIEJSCE W KONKURSIE PLASTYCZNYM

„POSTAĆ Z MOJEJ ULUBIONEJ BAJKI”

***

Eliza Parol – ucz. kl. I

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE PLASTYCZNYM

„POSTAĆ Z MOJEJ ULUBIONEJ BAJKI”

***

Kornelia Buziewska – ucz. kl. VII b

I MIEJSCE W KONKURSIE BIBLIOTECZNYM NA OPOWIADANIE

„CZEGO NAJBARDZIEJ BRAKUJE MI W CZASIE PANDEMII”

***

Patryk Szadkowski – ucz. kl. VI

II MIEJSCE W KONKURSIE BIBLIOTECZNYM NA OPOWIADANIE

 „CZEGO NAJBARDZIEJ BRAKUJE MI W CZASIE PANDEMII”

***

Marcelina Franowska – ucz. kl. VI

III MIEJSCE W KONKURSIE BIBLIOTECZNYM NA OPOWIADANIE

 „CZEGO NAJBARDZIEJ BRAKUJE MI W CZASIE PANDEMII”

***

Patryk Szadkowski – ucz. kl. VI

III MIEJSCE W X POWIATOWYM KONKURSIE

„ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ JANA KASPROWICZA”

 

„Nauka to pokarm dla rozumu.”

                                                              Lew Tołstoj

 

Rok szkolny 2020/2021

 

***

Zuzanna Szmajdzińska

Zofia Jasińska

Antoni Kaliński

Amelia Gabrysiak

Mikołaj Włodarski

– ucz. kl. I

MISTRZOWIE PIĘKNEGO CZYTANIA

***

Zuzanna Szmajdzińska

Nikola Guzowska

Michalina Michalak

Tamara Pietrzak

Igor Kiciński

– ucz. kl. I

MISTRZOWIE KALIGRAFII

***

Kevin Wrzesiński – ucz. kl. II

I MIEJSCE W GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM  Z POEZJĄ NA TY  – ,,SZLACHETNE ZDROWIE”

***

Eliza Parol – ucz. kl. II

II MIEJSCE W GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM  Z POEZJĄ NA TY  – ,,SZLACHETNE ZDROWIE”

***

Oliwia Kasiorek – ucz. kl. II

III MIEJSCE W VI OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

KLAS I-III PT: ,,PODRÓŻE MAŁE I DUŻE- POLSKA OD GÓR DO MORZA” ORGANIZOWANYM PRZEZ SP NR 27 W RZESZOWIE /W KATEGORII KLAS DRUGICH/

***

Tymon Gamalczyk – ucz. kl. II

I MIEJSCE W KONKURSIE KLASOWYM  ,,MISTRZ KALIGRAFII”

***

Iga Biskupska – ucz. kl. II

II MIEJSCE W KONKURSIE KLASOWYM  ,,MISTRZ KALIGRAFII”

***

Maja Skibińska – ucz. kl. II

III MIEJSCE W KONKURSIE KLASOWYM  ,,MISTRZ KALIGRAFII”

***

Eliza Parol – ucz. kl. II

I MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJŁADNIEJ

WYKONANY SYMBOL BIBLIOTEKI „SOWA MĄDRA GŁOWA”

***

Iga Biskupska – ucz. kl. II

II MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJŁADNIEJ

WYKONANY SYMBOL BIBLIOTEKI „SOWA MĄDRA GŁOWA”

***

Oliwia Kasiorek ucz. kl. II

III MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJŁADNIEJ

WYKONANY SYMBOL BIBLIOTEKI „SOWA MĄDRA GŁOWA”

***

Eliza Parol – ucz. kl. II

Iga Biskupska ucz. kl. II

I MIEJSCE EX AEQUO W KONKURSIE NA NAJŁADNIEJ NAPISANY

WIERSZ O MAMIE

***

Hubert Głuszkowski – ucz. kl. VII

III MIEJSCE w „7 ANWIL PÓŁMARATON”- BIEG

„ANWILKI NA START– 600 M”.

***

Patryk Szadkowski – ucz. kl. VII

VIII MIEJSCE w „7 ANWIL PÓŁMARATON”- BIEG

„ANWILKI NA START– 600 M”

***

Chłopcy z klasy VIII b

ZWYCIĘSTWO W TURNIEJU KLASOWYM W PIŁCE SIATKOWEJ

***

Patryk Kędzierski – ucz. kl. VII

I MIEJSCE  W SZKOLNYM KONKURSIE „ŚWIĘCI SĄ WŚRÓD NAS”   

***

Zuzanna Malczyńska ucz. kl. VIII b

II MIEJSCE  W SZKOLNYM KONKURSIE „ŚWIĘCI SĄ WŚRÓD NAS”   

***

 Anna Lewandowska – ucz. kl. VII

III MIEJSCE  W SZKOLNYM KONKURSIE „ŚWIĘCI SĄ WŚRÓD NAS”   

***

Antonina Wojasińska – ucz. kl. I

I MIEJSCE W KONKURSIE KLASOWYM PT. „MY FAMILY ALBUM”

( KAT.FAMILY TREE)

***

Michalina Michalak – ucz. kl. II

I MIEJSCE W KONKURSIE KLASOWYM PT. „MY FAMILY ALBUM”

KAT. FAMILY ALBUM)

 

***

Julia Gawrysiak – ucz. kl. VII

FINALISTA WOJEWÓDZKIEGO KONKURS PRZEDMIOTOWEGO                                              Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

 

 

***

Zuzanna Malczyńska – ucz. kl. VIII b

NAGRODA DYREKTORA 

„PER ASPERA AD ASTRA”

DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

 

 

 

Rok szkolny 2021/2022

 

 „Uczący się powinien wiedzieć, umieć, chcieć.”
                              Burrhus Frederic Skinner

 

***

Wiktor Witczak, Kuba Zellek, Wiktor Brzeziński,

Bartosz Kurlapski, Bartosz Orzechowski,  Sandra Domańska,

Lidia Witczak, Patryk Szadkowski, Hubert Głuszkowski,

Bartłomiej Nawrocki, Patryk Kędzierski,

Zuzanna Łojewska, Olga Wawrzyniak – ucz. kl. IV- VIII

I MIEJSCE DRUŻYNOWO W V BIEGU PAMIĘCI DLA UCZCZENIA ŻOŁNIERZY ARMII POMORZE WALCZĄCYCH W BITWIE POD SZCZYTNEM                  

       W DNIACH 11-12 WRZEŚNIA 1939 r. 

***

Kuba Zellek – ucz. kl. IV

I MIEJSCE W V BIEGU PAMIĘCI DLA UCZCZENIA ŻOŁNIERZY ARMII POMORZE WALCZĄCYCH W BITWIE POD SZCZYTNEM                  

       W DNIACH 11-12 WRZEŚNIA 1939 r. KLAS CZWARTYCH

***

Wiktor Witczak – ucz. kl. IV

II MIEJSCE W V BIEGU PAMIĘCI DLA UCZCZENIA ŻOŁNIERZY ARMII POMORZE WALCZĄCYCH W BITWIE POD SZCZYTNEM                  

       W DNIACH 11-12 WRZEŚNIA 1939 r.  KLAS CZWARTYCH

***

Sandra Domańska – ucz. kl. VII

III MIEJSCE W V BIEGU PAMIĘCI DLA UCZCZENIA ŻOŁNIERZY ARMII POMORZE WALCZĄCYCH W BITWIE POD SZCZYTNEM                  

       W DNIACH 11-12 WRZEŚNIA 1939 r. KLAS SIÓDMYCH

***

Hubert Głuszkowski – ucz. kl. VIII

 I MIEJSCE W V BIEGU PAMIĘCI DLA UCZCZENIA ŻOŁNIERZY ARMII POMORZE WALCZĄCYCH W BITWIE POD SZCZYTNEM                  

       W DNIACH 11-12 WRZEŚNIA 1939 r. KLAS ÓSMYCH

***

Bartłomiej Nawrocki – ucz. kl. VIII

II MIEJSCE W V BIEGU PAMIĘCI DLA UCZCZENIA ŻOŁNIERZY ARMII POMORZE WALCZĄCYCH W BITWIE POD SZCZYTNEM                  

       W DNIACH 11-12 WRZEŚNIA 1939 r. KLAS ÓSMYCH

***

Kuba Zellek – ucz. kl. IV

 III MIEJSCE W 38 BIEGU KUJAWIAKA WE WŁOCŁAWKU

 

 

 

***

Lidia Witczak – ucz. kl. VII

III MIEJSCE W PÓŁMARATONIE „ANWILKI NA START”

 NA DYSTANSIE 600 M

WE WŁOCŁAWKU

 

Księga osiągnięć uczniów Gimnazjum

im. gen. Augustyna Słubickiego

w Izbicy Kujawskiej

/od początku powstania szkoły

do jej wygaśnięcia/

 

 

 

 

 

                                                 Autor opracowania: Marianna Płachecka-  nauczyciel oligofrenopedagog,                                                                                                                      

                                           przewod. Zespołu Wychowawczego.

 

 

 

 

Jesteście dla nas tęczą wypełniającą szarość.

Jesteście promieniem słońca rozgrzewającym serca.

Jesteście niewyczerpanym źródłem radości.

Zostajecie  nadzieją dobrego

owocu naszej pracy…”

 

 

 

 

                         

Kadra pedagogiczna:

 

Hederych Jerzy – dyrektor szkoły /1999-2000/

Biernacka Teresa – p. o. dyrektora szkoły /2000-2001/

Graczyk Wojciech –  dyrektor szkoły /2001-2019/ 

Andrzejewska Beata – nauczyciel języka angielskiego

Andrzejewska Jadwiga – nauczyciel geografii

Barcz Ewa – nauczyciel matematyki

Baszewska Jolanta – nauczyciel języka polskiego

Baraniak Małgorzata – nauczyciel geografii

Berdzińska Maria – nauczyciel plastyki, muzyki,

                                zajęć artystycznych i technicznych

 1. Biernat Artur – nauczyciel katecheta

Buziewska Anna – nauczyciel geografii

Bulińska Beata – nauczyciel biologii

Bąk Rafał – nauczyciel historii, wos, wdż, edb

Cichocka Maria – nauczyciel matematyki

Chrut Sławomir – nauczyciel informatyki

Dadzibóg Jolanta – nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych

Degórska Barbara – nauczyciel katecheta

Drubkowska Małgorzata – nauczyciel chemii

Duszyńska Katarzyna – nauczyciel matematyki

Dylewska Barbara – nauczyciel oligofrenopedagog

Frankowska  Jadwiga – nauczyciel języka polskiego

Frankowski Piotr – nauczyciel wychowania fizycznego

Gajewski Marek – nauczyciel informatyki

Gałązewska Dorota – nauczyciel chemii

 

          

Grabowski Tomasz – nauczyciel informatyki

Graczyk Izabela – nauczyciel logopeda

Gruca Justyna – nauczyciel języka angielskiego

 1. Jabłoński Jacek – nauczyciel katecheta

Jakszewska Danuta – nauczyciel bibliotekarz

Jąkalska Anna – nauczyciel matematyki

 1. Kędzierski Jacek – nauczyciel katecheta

Kędzierska Jadwiga – nauczyciel katecheta

Kędzierska Karolina – nauczyciel katecheta

Kolterman Alicja – nauczyciel języka angielskiego

Kucharska Renata – nauczyciel wychowania fizycznego

 1. Kowal Krzysztof – nauczyciel katecheta

Krysiak Jolanta – nauczyciel bibliotekarz

Krzyżanowicz Henryk – nauczyciel fizyki

Kubiak Ewa – nauczyciel chemii

Kuśmirek Alicja – nauczyciel katecheta

Kwiatkowska Barbara – języka niemieckiego

Lewandowski Alfred – nauczyciel wychowania fizycznego

Lubiński Bogdan – nauczyciel informatyki i fizyki

Łaźna Marzena – nauczyciel wychowania fizycznego

Maciejewska Aneta – nauczyciel oligofrenopedagog

Malka  Ewa – nauczyciel fizyki

Marciniak Karolina  nauczyciel oligofrenopedagog 

Matusiak Halina – nauczyciel chemii

Matusiak Ewa – wychowawca świetlicy szkolnej

Miętkiewicz Maria – pedagog szkolny

 1. Paweł Okoński – nauczyciel katecheta

Osiński Roman – nauczyciel wychowania fizycznego

Piaskowska Ewa –  nauczyciel biologii

 1. Piasecki Paweł – nauczyciel katecheta

Piskorska Donata – nauczyciel języka angielskiego

Piskorska Katarzyna – nauczyciel języka angielskiego

Płachecka Marianna – nauczyciel oligofrenopedagog

Płachecka Mirosława – wychowawca świetlicy szkolnej

Płachecki Bartłomiej – nauczyciel wychowania fizycznego

 1. Radziejewski Grzegorz – nauczyciel katecheta

Rewers Donata – nauczyciel języka angielskiego

Rewers Sławomir –  nauczyciel matematyki

 1. Pruszkowski Jarosław – nauczyciel katecheta
 2. Rogoziński Piotr – nauczyciel katecheta

Sadowska Magdalena – nauczyciel języka niemieckiego

Sobańska Elżbieta – wychowawca świetlicy szkolnej

Sosin Katarzyna – nauczyciel wychowania fizycznego

Stefaniak Jolanta – nauczyciel bibliotekarz

Strumidłowska Karolina – pedagog szkolny

Ściślewska Ewa – nauczyciel chemii

Twardowska Justyna – nauczyciel języka angielskiego

Wasilewska Ewa – nauczyciel biologii

Wąsik Wanda – nauczyciel języka angielskiego

Wawrzyniak Justyna – nauczyciel geografii

Wawrzyniak Joanna – nauczyciel języka niemieckiego

Wiśniewska Dorota – nauczyciel języka niemieckiego

Wojciechowska Krystyna – nauczyciel języka polskiego

Wysocki Radosław – nauczyciel muzyki i informatyki

Wysocka Iwona – nauczyciel języka polskiego, logopeda

Zieliński Dariusz – nauczyciel wychowania fizycznego

Zimny Andrzej – nauczyciel wychowania fizycznego

 

Pracownicy administracji i obsługi:

 

Aneta Wieszczyczyk – sekretarz szkoły

Wojciech Łuczak – woźny szkolny

Bąkowska Krystyna

Biernacka Agnieszka

Biernacka Grażyna

Chojnacka Władysława

Frankowska Małgorzata

Grabowska Honorata

Kmieć Anna

Krzyżanowicz Anna

Kujawska Helena

Kujawski Jacek

Miętkiewicz Anna

Mleczko Agnieszka

Piotrowski Bogumił

Supeł  Beata

Szudzik Maria

Węgielewska Iwona

Ziarkowska Elżbieta

Ziarkowska Lidia

 

 

 

 

„Musicie od siebie wymagać,

nawet gdyby inni od Was nie wymagali.

Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia,

musicie od siebie wymagać.

To znaczy właściwie «więcej być»”.

                                                                       Jan Paweł II

 

 

Rok szkolny 2000/2001

 

 

***

Agata Andrzejewska – ucz. kl. I B

Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie literackim                       „Szkoła bez tytoniu”

***

Emilia Iwańska  – ucz. kl. I D

Anna Gawron – ucz. kl. II C

I miejsce w drużynowych mistrzostwach powiatu włocławskiego w tenisie stołowym DZIEWCZĄT

***

Wojciech Degórski – ucz. kl. II A

Hubert Lewiński – ucz. kl. II C

Paweł Macherski – ucz. kl. II C

III miejsce w drużynowych mistrzostwach powiatu włocławskiego w tenisie stołowym chłopców

***

Małgorzata Kaczmarek – ucz. kl. II B

X MIEJSCEW POWIATOWYM BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Organizacji życia ludzkiego

wedle wielorakich możliwości prac

powinien odpowiadać właściwy

system wykształcenia i wychowania,

który przede wszystkim

ma na celu rozwój dojrzałego człowieczeństwa,

ale także odpowiednie przygotowanie

do zajęcia z pożytkiem właściwego miejsca

przy wielkim i społecznie

zróżnicowanym warsztacie pracy”.

                                 Jan Paweł II

 

 

Rok szkolny 2001/2002

 

 

***

Jacek Kujawskiucz. kl. II C

Wyróżnienie w Konkursie Matematycznym

„Liga zadaniowa”

***

Agata Andrzejewska – ucz. kl. II B

Laureat w Ogólnopolskim Konkursie Z Języka Niemieckiego                     na Szczeblu Wojewódzkim

***

Dorota Wojciechowska– ucz. kl. III C

Finalista w Ogólnopolskim Konkursie Z Języka Niemieckiego                  na Szczeblu Wojewódzkim

***

Agata Andrzejewska– ucz. kl. II B

II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Z Języka Niemieckiego „Sprachdoktor 2002”

***

Dorota Wojciechowska – ucz. kl. III C

VIII miejsce w Ogólnopolskim Konkursie                                                     Z Języka Niemieckiego „Sprachdoktor 2002”

***

Marta Kwiatkowska-  ucz. kl. I D

VI miejsce w Ogólnopolskim Konkursie                                                       Z Języka Niemieckiego „Sprachdoktor 2002”

***

Joanna Cichocka – ucz. kl. III E

Finalista Europejskiego Konkursu Matematycznego                „Kangur 2002” z wynikiem bardzo dobrym

 

 

 

***

Agata Andrzejewskaucz. kl. II B

Wyróżnienie w Konkursie Literackim  „Napisz, co czujesz?” zorganizowanym  przez Gazetę Pomorską i Delectę

***

Barbara Swat – ucz. kl. III C

Wyróżnienie w Konkursie Literackim „Napisz, co czujesz?” zorganizowanym przez Gazetę Pomorską i Delectę

***

Małgorzata Kaczmarek– ucz. kl. III B

I miejsce w Konkursie PLASTYCZNYM „Nie uzależniaj się”

***

Justyna Kurlapska– ucz. kl. III A

II miejsce w Konkursie plastycznym „Nie uzależniaj się”

***

Małgorzata Kujawska  – ucz. kl. III C

III miejsce  w Konkursie plastycznym „Nie uzależniaj się”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Młodość to czas odkrywania talentów,

to czas wchodzenia na wielorakie szlaki.”

                                            Jan Paweł II

 

Rok szkolny 2002/2003

 

***

Iwona Lubińska– ucz. kl. II A

I miejsce w Konkursie dla dzieci i młodzieży

na Kartę Świateczną z okazji powiatowej wystawy

„stoły wigilijne na kujawach”

***

Sylwia Baszewska – ucz. kl. III D

Wyróżnienie w Konkursie dla dzieci i młodzieży                                        na Kartę Świateczną z okazji powiatowej wystawy

„stoły wigilijne na kujawach”

***

Emilia Iwańska– ucz. kl. III D

I miejsce w Zawodach Powiatowych w Tenisie Stołowym

***

Agata Andrzejewska– ucz. kl. III B

Laureat III Etapu OGÓLNOPOLSKIEo Konkursu

Z Języka NIEMIECKIEGO

***

Łukasz Olszewski– ucz. kl. II F

I miejsce w Szkolnym Konkursie Piosenki

„Mikrofon dla wszystkich – Idol 2002”

***

Zbigniew Andrzejewski – ucz. kl. III B

Przemysław Gaj – ucz. kl. II A

Michał Głuszkowski – ucz. kl. III B

II miejsce w Szkolnym Konkursie Piosenki

„Mikrofon dla wszystkich – Idol 2002”

***

Romek Czernekucz. kl. II B

III miejsce w Szkolnym Konkursie Piosenki

„Mikrofon dla wszystkich – Idol 2002”

***

Agata Andrzejewska – ucz. kl. III B

Udział w Finale IV Regionalnego Konkursu
o Unii Europejskiej

***

Marta Kwiatkowska  –  ucz. kl. II D

Udział w II Etapie Konkursu z Języka NIEMIECKIEGO

***

Katarzyna Mazurek– ucz. kl. II C

Udział w II Etapie Konkursu z Języka NIEMIECKIEGO

***

Agnieszka Osińska– ucz. kl. II D

Udział w II Etapie Konkursu z Języka NIEMIECKIEGO

***

Lucjan Ziółkowski– ucz. kl. III B

Udział w II Etapie Konkursu z Języka NIEMIECKIEGO

***

Rafał Graczyk – ucz. kl. III C

Liliana Skoczylas – ucz. kl. III C

Małgorzata Sołtysińska – ucz. kl. III C

Karol Starosta – ucz. kl. III C

I MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Anita Kalafus– ucz. kl. III D

II MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Paweł Winiecki – ucz. kl. I B

III MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów,

ale przez te czyny jest zarazem

w jakiż sposób twórcą samego siebie.”
                                                                    Jan Paweł II

 

Rok szkolny 2003/2004

 

Mariusz Barcz – ucz. kl. I C

II miejsce w Konkursie Matematycznym „Liga Zadaniowa”

***

Daria Graczyk – ucz. kl. II C

Tytuł Grand Prix w I Szkolnym Konkursie Piosenki
w Języku Niemieckim „Super Star”

***

Paulina Łaźna – ucz. kl. III A

Joanna Smuszkiewicz – ucz. kl. III A

I miejsce w I Szkolnym Konkursie Piosenki
w Języku Niemieckim „Super Star”

***

Wiktor Mańkowski – ucz. kl. I A

II miejsce w I Szkolnym Konkursie Piosenki
w Języku Niemieckim „Super Star”

***

Tomek Nawrocki – ucz. kl. III A

III miejsce w I Szkolnym Konkursie Piosenki
w Języku Niemieckim „Super Star”

***

Przemysław Gaj – ucz. kl. III A

Damian Skurzyński – ucz. kl. III A

Nagroda Publiczności w I Szkolnym Konkursie Piosenki
w Języku Niemieckim „Super Star”

***

Marta Kwiatkowska  –  ucz. kl. III D

Laureat w Ogólnopolskim KonkursIE Z Języka Niemieckiego na Szczeblu Wojewódzkim

***

Agnieszka Osińska – ucz.  kl. III D

Finalista w Ogólnopolskim Konkursie                                             Z Języka Niemieckiego na Szczeblu Wojewódzkim

***

Marta Budka– ucz. kl. III B

III miejsce w Konkursie Matematycznym

„Liga Zadaniowa”

***

Mariusz Jeszka– ucz. kl. III B

Wyróżnienie w Konkursie Matematycznym

„Liga Zadaniowa”

***

Dawid Nadolny – ucz. kl. II C

III miejsce w IV Edycji Konkursu Informatycznego                        Na Stronę Internetową                                                                „Przedmiot szkolny, który lubię”

***

Łukasz Wysocki – ucz. kl. I B

Zwycięzca w Szkolnym Konkursie Piosenki                        „Mikrofon dla wszystkich – Idol 2003”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nie ma większego bogactwa

w narodzie nad światłych obywateli.”
                                                                  Jan Paweł II

 

Rok szkolny 2004/2005

 

***

Bartosz Arciszewski – ucz. kl. I A

WYRÓŻNIENIE W MIĘDZYNARODOWYM konkursIE                       matematycznyM „KANGUR 2005”

***

Mariusz Barcz – ucz. kl. II C

WYRÓŻNIENIE W MIĘDZYNARODOWYM konkursIE                                         matematycznyM „KANGUR 2005”

***

jakub Pawłowski – ucz. kl. II E

WYRÓŻNIENIE W MIĘDZYNARODOWYM konkursIE                           matematycznyM „KANGUR 2005”

***

Agnieszka Cichocka – ucz. kl.  II e

BARDZO DOBRY WYNIK W MIĘDZYNARODOWYM                                    konkursIE matematycznyM „KANGUR 2005”

***

Łukasz Nowakowski – ucz. kl. II E

BARDZO DOBRY WYNIK W MIĘDZYNARODOWYM                                  konkursIE matematycznyM „KANGUR 2005”

***

Ilona Pińkowska  – ucz. kl. III D

I miejsce w Szkolnym KONKURSIE

„Jestem Przyjacielem Ziemi”

***

Katarzyna Trzcińska– ucz. kl. III C

II miejsce w Szkolnym Konkursie

„Jestem Przyjacielem Ziemi”

***

Małgorzata Swat – ucz. kl. III C

III miejsce w Szkolnym KONKURSIE

„Jestem Przyjacielem Ziemi”

***

Dawid Nadolny– ucz. kl. III C

ZWYCIĘZCA W POWIATOWYM KONKURSIE INFORMATYCZNYM

„MOJA SZKOŁA I ŚRODOWISKO”

***

Karolina Jóźwiak – ucz. kl. III E

I MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE WIEDZY
O GMINIE I MIEŚCIE IZBICY KUJAWSKIEJ

 

 

 

***

Joanna Kowalska- ucz. kl. II E

II MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE WIEDZY
O GMINIE I  MIEŚCIE IZBICY KUJAWSKIEJ

***

Joanna Nowakowska – ucz. kl. II E

III MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE WIEDZY
O GMINIE I  MIEŚCIE IZBICY KUJAWSKIEJ

***

Bartosz Arciszewski– ucz. kl. I A

III miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym                             „Liga Zadaniowa”

***

Mariusz Barcz – ucz. kl. II C

I miejsce w szkolnym Konkursie geograficznym

***

Michał Bolewski – ucz. kl. III C

II miejsce w szkolnym Konkursie geograficznym

***

Bartosz Arciszewski – ucz. kl. I A

III miejsce w szkolnym KONKURSIE geograficznym

***

Małgorzata Jakubowska – ucz. kl. I A

Grand Prix w II Szkolnym Konkursie Piosenki
w Języku Niemieckim „Super Star”

***

Joanna Rybczyńska – ucz. kl. I C

I miejsce w II Szkolnym Konkursie Piosenki
w Języku Niemieckim „Super Star”

***

Wiktor Mańkowski – ucz. kl. II A

II miejsce w II Szkolnym Konkursie Piosenki
w Języku Niemieckim „Super Star”

***

Joanna Kawczyńska – ucz. kl. I A

III miejsce w II Szkolnym Konkursie Piosenki
w Języku Niemieckim „Super Star”

***

Dorota Jóźwiak – ucz. kl. I E

nagroda publiczności w II Szkolnym Konkursie Piosenki                         w Języku Niemieckim „Super Star”

***

Paweł Mielczarek – ucz. kl. III A

I miejsce w Szkolnym Konkursie Piosenki                                      „Mikrofon dla wszystkich – Idol 2004”

 

 

***

Dorota Jóźwiak – ucz. kl. I E

II miejsce w Szkolnym Konkursie Piosenki                                    „Mikrofon dla wszystkich- Idol 2004”

***

Lidia Malinowska – ucz. kl. II D

III miejsce w Szkolnym Konkursie Piosenki                                        „Mikrofon dla wszystkich – Idol 2004”

***

Magdalena Baszewska – ucz. kl. I B

Wioletta Jędrzejewska– ucz. kl. I B

Ewelina Nowakowska – ucz. kl. I B

Daria Tylczyńska – ucz. kl. I B

I miejsce w szkolnym Konkursie na najpiękniejszą                                         szopkę BETLEJEMSKĄ

***

Paweł Mielczarek – ucz. kl. III A

II miejsce w szkolnym Konkursie na najpiękniejszą                                  szopkę betejemską

***

Jakub Smuszkiewicz – ucz. kl. I D

Andrzej Kretkowski – ucz. kl. I D

III miejsce w szkolnym Konkursie na najpiękniejszą                            szopkę betejemską

***

Wioletta Jędrzejewska – ucz. kl. I B

Ewelina Nowakowska – ucz. kl. I B

Daria Tylczyńska – ucz. kl. I B

I miejsce w szkolnym Konkursie na najpiękniejszą                               Palmę wielkanocną

***

Ilona Pińkowska – ucz. kl. III D

II miejsce w szkolnym Konkursie na najpiękniejszą                            Palmę wielkanocną

***

Mariusz Piastowski – ucz. kl. II A

i miejsce w szkolnych zawodach

w tenisie stołowym chłopców

***

Łukasz Grabowski – ucz. kl. II C

iI miejsce w szkolnych zawodach

w tenisie stołowym chłopców

***

Adrian Nowakowski – ucz. kl. II C

iII miejsce w szkolnych zawodach

w tenisie stołowym chłopców

***

Edyta Cieszkowska – ucz. kl. III A

i miejsce w szkolnych zawodach

w tenisie stołowym DZIEWCZĄT

***

Marta Muszyńska – ucz. kl. II A

iI miejsce w szkolnych zawodach

w tenisie stołowym DZIEWCZĄT

***

Anna Lewandowska – ucz. kl. III A

iII miejsce w szkolnych zawodach

w tenisie stołowym  DZIEWCZĄT

***

Anna Arciszewska – ucz. kl. III C

Nagroda  Dyrektora  Gimnazjum „Per aspera ad astra”

 DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA

na zakończenie III etapu edukacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  „Młodość jest szczególnym bogactwem człowieka.

Jest to bogactwo odkrywania,

a zarazem planowania, wybierania,

przewidywania i podejmowania

pierwszych własnych decyzji (…)”

                                                          Jan Paweł II

 

Rok szkolny 2005/2006

 

***

Bartosz Arciszewski – ucz. kl. II A

WYRÓŻNIENIE W MIĘDZYNARODOWYM konkursIE matematycznyM „KANGUR 2006”

***

Mariusz Barcz – ucz. kl. III C

WYRÓŻNIENIE W MIĘDZYNARODOWYM konkursIE matematycznyM „KANGUR 2006”

***

Katarzyna Kostecka – ucz. kl. I B

WYRÓŻNIENIE W MIĘDZYNARODOWYM konkursIE matematycznyM „KANGUR 2006”

***

Bartosz Arciszewski – ucz. kl. II A

III miejsce w POWIATOWYM KONKURSIE Matematycznym                           „Liga Zadaniowa

***

Mariusz Barcz – ucz. kl. III C

Udział w Ogólnopolskim konkursie Z JĘZYKA

niemieckiego – etap rejonowy

***

Milena Wdowiak – ucz. III B

Udział w Ogólnopolskim konkursie Z JĘZYKA

niemieckiego – etap rejonowy

***

Mariusz Barcz – ucz. kl. III C

Nagroda  Dyrektora  Gimnazjum „Per aspera ad astra”

 DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA

na zakończenie III etapu edukacji

 

 

 

 

„Człowiek nie urzeczywistni,

nie zrealizuje siebie samego,

jak tylko przez bezinteresowny dar

z siebie samego.
To jest wielki program.

Na całe życie.”

                                                 Jan Paweł II

 

Rok szkolny 2006/2007

 

***

Andrzej Barcz – ucz. kl. III A

I miejsce W GIMNAZJALNYM konkursIE
„Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ

***

Małgorzata Jankowska – ucz. kl. II D

I miejsce W GIMNAZJALNYM konkursIE
„Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ”

***

Katarzyna Kostecka – ucz. kl. II B

II miejsce W GIMNAZJALNYM konkursIE
„Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ”

***

Natalia Matusiak – ucz. kl. III D

III miejsceW GIMNAZJALNYM konkursIE
„Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ”

***

Paweł Miętkiewicz – ucz. kl. I D

III miejsceW GIMNAZJALNYM konkursIE
„Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ”

***

Katarzyna Andrzejewska – ucz. kl. I C

Nagroda w konkursie literackim oranizowanym                                       przez KUJAWSKO- pOMORSKIE   CENTRUM eDUKACJI nAUCZYCIELI

w „Roku Języka Polskiego”

***

Partycja Pietrzak – ucz. kl. II C

Nagroda w konkursie literackim oranizowanym                                      przez KUJAWSKO- pOMORSKIE   CENTRUM eDUKACJI nAUCZYCIELI

w „Roku Języka Polskiego”

***

Sylwia Andrzejewska  – ucz. kl. II C

Łukasz Kapuściński – ucz. kl. III A

I MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIENA NAJPIĘKNIEJSZĄ

SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Wioleta Jędrzejewska  – ucz. kl. III B

Ewelina Nowakowska – ucz. kl. III B

Magdalena Baszewska – ucz. kl. III B

Daria Tylczyńska – ucz. kl. III B

II MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Andrzej Barcz – ucz. kl. III A

Marcin Węgierski – ucz. kl. III A

Przemysław Ziółkowski – III B

III MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ                             SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Szymon Gamalczyk – ucz. kl. II B

IV MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ                        SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Paweł Przybysz – ucz. kl. III F

IV MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ                        SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Aleksandra Szałańska – ucz. kl. I B

Monika Korytowska – ucz. I B

Daria Łaska – ucz. I B

I miejsce w SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Aleksandra Szałańska – ucz. kl. III B

Ewelina Nowakowska – ucz. kl. III B

Wioletta Jędrzejewska – ucz. kl.  III B

Ii miejsce w SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Bartosz Łaski – ucz. kl. II D

Justyna Kuropatwińska – ucz. kl. II D

IiI miejsce w SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Paulina Baszewska – ucz. kl. I D

Robert Baszewski –  ucz. kl. II B

WYRÓżNIENIE w SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ                          PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Nina Kolterman – ucz. kl. II B

II miejsce w biegach przełajowych w choceniu

 

 

 

***

Nina Kolterman – ucz. kl. II B

II miejsce w biegach przełajowych  w radziejowie

***

Nina Kolterman – ucz. kl. II B

I miejsce w mistrzostwach powiatu włocławskiego
w biegu na 600 metrów w ramach Gimnazjady

***

Małgorzata Jankowska – ucz. kl. II D

ii miejsce w półfinałach Mistrzostw Powiatu

w tenisie stołowym DZIEWCZĄT

***

Sylwia Szymańska – ucz. kl. III C

Katarzyna Zielińska – ucz. kl. III D

Małgorzata Baszewska – ucz. kl. III C

Angelika Ciesielska – ucz. kl. III C

Nina Kolterman – ucz. kl. II B

Julia Sikorka – ucz. kl. II B

Milena Kosmecka – ucz. kl. II D

Justyna Kuropatwińska – ucz. kl. II D

Karolina Wiśniewska – ucz. kl. II D

Justyna Wiśniewska – ucz. kl. II D

Małgorzata Jankowska – ucz. kl. II D

III MIEJSCE W PÓŁFINAŁOWYCH ZAWODACH POWIATOWYCH
W LUBANIU  W PIŁCE RĘCZNEJ

***

Małgorzata Jankowska – ucz. kl. II D

Nina Kolterman – ucz. kl. II B

ii miejsce w półfinałach Mistrzostw Powiatu

w tenisie stołowym w parach DZIEWCZĄT

***

Jacek Rosiński – ucz. kl. III B

Kamil Porosa – ucz. kl. II D

i miejsce w półfinale powiatowym w tenisie stołowym /Drużynowo/

***

Jacek Rosiński – ucz. kl. III B

i miejsce w półfinale powiatowym w tenisie stołowym  /indywidualnie/

 

 

***

Jakub Skonieczny – ucz. kl. III B

iI miejsce w Biegach przełajowych w Radziejowie

***

Rafał Marczukiewski – ucz. kl. III A

iI miejsce w Biegach przełajowych w Radziejowie

***

Paweł Przybysz – ucz. kl. III F

wyróżnienie w REGIONALNYm KONKURSie PLASTYCZNYm                   „lOTNISKO SPORTOWE”

***

Milena Kosmecka – ucz. kl. II D

I MIEJSCE NA NAJCIEKAWSZY ALBUM O TEMATYCE SPORTOWEJ

***

Robert Baszewski – ucz. kl. II B

Piotr Radomski – ucz. kl. I B

Mateusz Grabowski – ucz. kl. III D

Andrzej Kretkowski – ucz. kl. III D

Bartosz Łaski – ucz. kl. II D

Mateusz Mielczarek – ucz. kl. III A

Paweł Parecki – ucz. kl. III D

Roman Rybiński  – ucz. kl. III D

Jakub Smuszkiewicz – ucz. kl. III D

Marcin Skurski – ucz. kl. I B

Przemysław Walczak – ucz. kl. I B

Marcin Wróblewski – ucz. kl. II D

ii miejsce w półfinałach powiatowych w piłce
w nożnej chłopców

***

Dariusz Łaźny – ucz. kl. III D

Przemysław Malinowski – ucz. kl. III A

Mateusz Mielczanek – ucz. kl. III A

Rafał Marczukiewski – ucz. kl. III A

Jacek Rosiński – ucz. kl. III B

Jakub Skonieczny – ucz. kl. III B

Marcin Węgierski – ucz. kl. III A

Dawid Wiśniewski –  ucz. kl. III A

iIi miejsce w półfinałach powiatowych                                                         w piłce Ręcznej chłopców

***

Nina Kolterman – ucz. kl. II B

II MIEJSCE NA NAJCIEKAWSZY ALBUM O TEMATYCE SPORTOWEJ

***

Andrzej Barcz – ucz. III A

WYRÓŻNIENIE W III MIĘDZYGIMNAZJALNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM POEZJI ADAMA MICKIEWICZA W TOPÓLCE

***

Katarzyna Kostecka – ucz. kl. II B

III MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE                                                                         „Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ”

***

Katarzyna Kostecka – ucz. kl. II B

I MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE „SRTOFY O PATRONIE”

***

Izabela Walczak – ucz. kl. I C

II MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE „STROFY O PATRONIE”

***

Justyna Sikorska – ucz. kl. II C

III MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE „STROFY O PATRONIE”

***

Sylwia Starosta – ucz. kl. II C

III MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE „STROFY O PATRONIE”

***

Joanna Rybczyńska – ucz. kl. III C

ZWYCIĘZCA W SZKOLNYM KONKURSIE INFORMATYCZNYM
 NA NAJCIEKAWSZY PROJEKT KARTY WALENTYNKOWEJ

***

Sylwia Szymańska – ucz. kl.  III C

ZWYCIĘZCA W SZKOLNYM KONKURSIE CHEMICZNYM

***

Marek Miętkiewicz – ucz. kl. III A

Nagroda  Dyrektora  Gimnazjum „Per aspera ad astra”

DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA

na zakończenie III etapu edukacji

***

Paulina Poczekajewicz – ucz. kl. III C

Nagroda  Dyrektora  Gimnazjum „Per aspera ad astra”

 DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA

na zakończenie III etapu edukacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Życie jest talentem, powierzonym nam,

aby go przekształcać, pomnażać

i czynić darem dla innych.”

                                                      Jan Paweł II

Rok szkolny 2007/2008

***

Paulina Kurlapska – ucz. kl. II D

III miejsce w KONKURSIE o PIóRO dyrektora centrum doskonalenia i edukacji we Włocławku

***

Katarzyna Kostecka – ucz. kl. III B

i miejsce W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE „zDROWYM BYĆ”

***

Paulina Kurlapska – ucz. kl. II D

I MIEJSCE I TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII                                    

      W SZKOLNYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM

***

Paweł Miętkiewicz – ucz. kl. II D

II MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM

***

Katarzyna Kostecka – ucz. kl. III B

II MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM

***

Małgorzata Jankowska – ucz. kl. III D

I MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE POLONISTYCZNYM

***

Katarzyna Lewandowska – ucz. kl. III A

II MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE POLONISTYCZNYM

***

Katarzyna Kostecka – ucz. kl. III B

III MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE POLONISTYCZNYM

***

Katarzyna Kostecka – ucz. kl. III B

I MIEJSCEw Szkolnym Konkursie Piosenki

„Mikrofon dla wszystkich – Idol 2007”

***

Patrycja Frontczak – ucz. kl. I B

II MIEJSCE I NAGRODA PUBLICZNOŚCI

w Szkolnym Konkursie Piosenki „Mikrofon dla wszystkich – Idol 2007”

***

Marta Jankowska – ucz. kl. I C

Patrycja Lubińska –ucz. kl. II A

III MIEJSCE W Szkolnym Konkursie Piosenki

„Mikrofon dla wszystkich – Idol 2007

 

 

***

I MIEJSCE W POWIATOWYCH BIEGACH SZTAFETOWYCH
W KOWALU I UDZIAŁ W ZAWODACH WOJEWÓDZKICH
W BYDGOSZCZY

***

Nina Kolterman – ucz. kl. III B

III miejsce w Choceńskich Biegach Ulicznych

***

Izabela Walczak – ucz. kl. II C

III miejsce w Choceńskich Biegach Ulicznych

***

Izabela Walczak – ucz. kl. II B

V miejsce w Choceńskich Biegach Ulicznych

***

Małgorzata Jankowska – ucz. kl. III D

Nina Kolterman – ucz. kl. III B

III miejsce w Tenisie Stołowym Drużynowym

 

***

Małgorzata Jankowska – ucz. kl. III D

III miejsce w Tenisie Stołowym Indywidualnym

***

III MIEJSCE  W PÓŁFINAŁACH POWIATU W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

***

II MIEJSCE  W PÓŁFINAŁACH POWIATU W PIŁCE KOSZYKOWEJ  DZIEWCZĄT

***

Kamil Porosa – ucz. kl. III A

WICEMISTRZOSTWO POWIATU W INDYWIDUALNYM TENISIE STOŁOWYM

***

II MIEJSCE W REJONOWYCH ROZGRYWKACH W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW

***

WICEMISTRZOSTWO POWIATU W TENISIE STOŁOWYM DRUŻYNOWYM

***

Anna Sikorska –ucz. kl. II D

Justyna Sikorska – ucz. kl. III C

I miejsce w  Szkolnym Konkursie Piosenki
w Języku Niemieckim i angielskim „Super Star”

***

Katarzyna Kostecka – ucz. III B

II miejsce w  Szkolnym Konkursie Piosenki
w Języku Niemieckim i angielskim „Super Star”

***

Patrycja Frontczak – ucz. kl. I B

III miejsce w  Szkolnym Konkursie Piosenki
w Języku Niemieckim i angielskim „Super Star”

 

***

Daria Zakrzewska – ucz. kl. III A

Katarzyna Lewandowska – ucz. kl.  III A

Marek Jóźwiak – ucz. kl. III A

I MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Piotr Skibiński – ucz. kl. II B

II MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Karolina Wiśniewska – ucz. kl. III D

Justyna Wiśniewska – ucz. kl. III D

III MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Nina Kolterman – ucz. kl. III B

I MIEJSCE w Radziejowskim biegu południowym

***

Monika Korytowska – ucz. kl. II B

III MIEJSCE W Radziejowskim biegu południowym

***

Nina Kolterman – ucz. kl. III B

I MIEJSCE w Zawodach Powiatowych w Biegu na dystansie 600 METRÓW W CYPRIANCE

***

II MIEJSCE w pÓŁFINAŁACH POWIATU W pIŁCE KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT

***

Mateusz Gańczak – ucz. kl. II C

Damian Mularski – ucz. kl. II C

Adam Walczak – ucz. III B

Przemysław Walczak – ucz. kl. III B

Dawid Sobański – ucz. kl. II B

UDZIAŁ W FINALE KONKURSU INFORMATYCZNEGO                                    W BRZEŚCIU KUJAWSKIM

***

Dawid Sobański – ucz. kl. II B

I MIEJSCE W KONKURSIE INFORMATYCZNYM                                    „MOJA MAŁA OJCZYZNA” NA SZCZEBLU POWIATOWYM

***

Piotr Słabuszewski – ucz. kl. III B

I MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE „FIFA 2007”

***

Damian Mularski – ucz. kl. II C

I MIEJSCE W KONKURSIE INFORMATYCZNYM                                      „MOJE WAKACJE”

 

 

***

Katarzyna Kostecka – ucz. kl. III B

Nagroda   Dyrektora „PER ASPERA AD ASTRA”

DLA wzorowego absolwenta Gimnazjum

***

Justyna Sikorska – ucz. kl. III C

Nagroda   Dyrektora „PER ASPERA AD ASTRA”

DLA wzorowego absolwenta Gimnazjum

***

Małgorzata Jankowska – ucz. kl. III D

Nagroda   Dyrektora  Gimnazjum „PER ASPERA AD ASTRA”

DLA NAJLEPSZEGO absolwenta

Na ZAKOŃCZENIE iii ETAPU EDUKACJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Człowiek nie jest tylko sprawcą

swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem

w jakiś sposób twórcą siebie samego”.

                                                                  Jan Paweł II

Rok szkolny 2008/2009

***

Dawid Sobański ucz. kl. III B

I MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO                           DLA   GIMNAZJALISTÓW 95 pkt./100 pkt.

***

Katarzyna Andrzejewska ucz. kl. III C

II MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

DLA   GIMNAZJALISTÓW 92pkt./100pkt.

***

Paulina Kurlapska – ucz. kl. III D

III MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

DLA   GIMNAZJALISTÓW 86 pkt./100 pkt

***

Dawid Sobański ucz. kl. III B

I MIEJSCE W ETAPIE SZKOLNYM OGÓLNOPOLSKIEGO                                            KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

***

Katarzyna Andrzejewska ucz. kl.  III C

II MIEJSCE W ETAPIE SZKOLNYM OGÓLNOPOLSKIEGO                             KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

***

Marta Jankowska – ucz. kl. II C

III MIEJSCE W ETAPIE SZKOLNYM OGÓLNOPOLSKIEGO                           KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

***

Dawid Sobański ucz. kl. III B

I MIEJSCE W ETAPIE REGIONALNYM – OGÓLNOPOLSKIEGO

KONKURSU ZJĘZYKA NIEMIECKIEGO

***

Katarzyna Andrzejewska ucz. kl. III C

II MIEJSCE W ETAPIE REGIONALNYM – OGÓLNOPOLSKIEGO

KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

***

Paweł Miętkiewicz – ucz. kl. III D

III MIEJSCE W ETAPIE REGIONALNYM – OGÓLNOPOLSKIEGO

KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

***

Dawid Sobański – ucz. kl. III D

FINALISTA OGÓLNOPOLSKIEGO

KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

***

Piotr Skibiński – ucz. kl. III B

I MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ                   SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Dawid Nowakowski – ucz. kl. I B

Mariusz Wiśniewski ucz. kl. I B

II MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ                                       SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Daria Andrzejewska ucz. kl. III A

Patrycja Lubińska ucz. kl. III A

III MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ                          SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Paulina Baszewska ucz. kl. III A

I WYRÓŻNIENIE W SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Justyna Jabłońska – ucz. kl. II C

Martyna Biernacka – ucz. kl. II B

II WYRÓŻNIENIE W SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Lidia Jarmuż – ucz. kl. III D

Monika Jakszewska ucz. kl. III D

III WYRÓŻNIENIE W SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Monika Korytowska – ucz. kl. III B

Daria Łaska ucz. kl. III B

IV WYRÓŻNIENIE W SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Mateusz Sołtysiński – ucz. kl. II A

I MIEJSCE W INDYWIDUALNYCH REJONOWYCH ZAWODACH

W TENISIE STOŁOWYM

 

 

***

Mateusz Sołtysiński ucz. kl. II A

II MIEJSCE W INDYWIDUALNYCH POWIATOWYCH ZAWODACH

W TENISIE STOŁOWYM

***

Anna Budka – ucz. kl. II C

Katarzyna Stefaniak – ucz. kl. II C

Julia Lubińska – ucz. kl. I A

I MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

PALMĘ WIELKANOCNĄ

* **

Paulina Baszewska – ucz. kl. III D

Julita Baszewska – ucz. kl. II  C

II MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Weronika Baldys – kl. II B

III MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Dawid Sobański  – ucz. kl. III B

III MIEJSCE W MIĘDZYGIMNAZJALNYM KONKURSIE INFORMATYCZNYM NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

„FAUNA I FLORA KUJAW I ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ”

***

Katarzyna Andrzejewska –  ucz. kl. III C

I MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE  HISTORYCZNYM

***

Cezary Rochnowski –  ucz. kl. I D

II MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE  HISTORYCZNYM

***

Marcin Śledziński – ucz. kl. III B

III MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE  HISTORYCZNYM

***

V MIEJSCE W ZAWODACH POWIATOWYCH

BIEGI SZTAFETOWE W KOWALU

***

Grzegorz Wyrwa – ucz. kl. III D

I MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM

***

Marzena Gruszkowska – ucz. kl. III C

II MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM

***

Mateusz Gańczak – ucz. kl. III C

I MIEJSCE W KONKURSIE GEOGRAFICZNYM „NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCE W POLSCE”– KATEGORIA NAJCIEKAWSZA PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

***

Mateusz Gańczak – ucz. kl. III C

UDZIAŁ W ETAPIE REGIONALNYM OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE JEZYKA NIEMIECKIEGO ORGANIZOWANEGO                        PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI                                        JĘZYKA NIEMIECKIEGO

***

Miętkiewicz Paweł – ucz. kl. III D

UDZIAŁ W ETAPIE REGIONALNYM OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE JEZYKA NIEMIECKIEGO ORGANIZOWANEGO     PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI                                                                                                                                                         JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

***

Dawid Sobański – ucz. kl. III B

UDZIAŁ W ETAPIE REGIONALNYM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU Z JEZYKA NIEMIECKIEGO ORGANIZOWANEGO                               PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI                             JĘZYKA NIEMIECKIEGO                                                                                                                       

***

Dawid Sobański – ucz. kl. III B

I MIEJSCE W KONKURSIE GEOGRAFICZNYM „NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCE W POLSCE” – KATEGORIA NAJCIEKAWSZY PROJEKT

***

Katarzyna Andrzejewska – ucz. kl. III C

TYTUŁ FINALISTY W ETAPIE WOJEWÓDZKIM KONKURSU  

Z JEZYKA NIEMIECKIEGO ORGANIZOWANEGO

PRZEZ NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH

W TORUNIU POD PATRONATEM KURATORIUM OŚWIATY

W BYDGOSZCZY

***

III MIEJSCE W REJONOWYCH ZAWODACH

W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT  W BRZEŚCIU

***

Martyna Biernacka – ucz.  kl. II B

Justyna Jabłońska – ucz. kl. II C

Marta Jankowska – ucz.  kl. II C

I MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ                                                 

***

Paulina Baszewska – ucz. kl. III D

Julita Baszewska – ucz. kl. II C

II MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Weronika Baldys –  ucz kl. II B

Izabela Walczak – ucz. kl. III C

III MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ                                       

                                       ***

Izabela Walczak – ucz. kl. III C

II MIEJSCE  CHOCEŃSKIE BIEGI ULICZNE ROCZNIK 1993

                                         ***

Monika Korytowska – ucz. kl. III B

III MIEJSCE  CHOCEŃSKIE BIEGI ULICZNE ROCZNIK 1993

 

***

III MIEJSCE W PÓŁFINAŁACH POWIATU W PIŁCE  SIATKOWEJ                          

***

Karolina Dolatowskaucz. kl. II A

I MIEJSCE W  SZKOLNYCH ZAWODACH W TENISIE STOŁOWYM

***

Ewelina Dolatowskaucz. kl. II A

II MIEJSCE W  SZKOLNYCH ZAWODACH W TENISIE STOŁOWYM

***

Karolina Ściślewska – ucz. kl. III D

III MIEJSCE W  SZKOLNYCH ZAWODACH W TENISIE STOŁOWYM

***

III MIEJSCE W PÓŁFINAŁACH POWIATU W PIŁKĘ KOSZYKOWĄ

***

Dariusz Jagodziński – ucz. kl. II A

I MIEJSCE W BIEGU PATRONA CHŁOPCÓW KLAS I- II

***

Michał Godycki– Ćwirko – ucz. kl. II B

II MIEJSCE W BIEGU PATRONA CHŁOPCÓW KLAS I- II

***

Leszek Wituski – ucz. kl. III F

I MIEJSCE W BIEGU PATRONA CHŁOPCÓW KLAS III

***

Piotr Radomski – ucz. kl. III A

II MIEJSCE W BIEGU PATRONA CHŁOPCÓW KLAS III

***

Justyna Czupryniak – ucz. kl. III A

I MIEJSCE W BIEGU PATRONA DZIEWCZĄT KLAS  I– II

***

Justyna Jędrzejewska  – ucz. kl. I D

II MIEJSCE W BIEGU PATRONA DZIEWCZĄT KLAS I– II

***

Małgorzata Konieczna – ucz. kl. I C

III MIEJSCE W BIEGU PATRONA DZIEWCZĄT KLAS I– II

***

Monika Korytowska – ucz. kl. III B

I MIEJSCE W BIEGU PATRONA DZIEWCZĄT KLAS III

***

Anita Radomska – ucz. kl. III C

II MIEJSCE W BIEGU PATRONA DZIEWCZĄT KLAS  III

***

Izabela Walczak – ucz. kl. III C

III MIEJSCE W BIEGU PATRONA DZIEWCZĄT KLAS III

***

V MIEJSCE W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

(ZAWODY POWIATOWE DZIEWCZĄT) W KOWALU

 

 

***

Weronika Baldys – ucz. kl. II B

Patrycja Frontczak – ucz. kl. II B

Ola Kompanowska – ucz. kl. II B

I MIEJSCE W KONKURSIE POETYCKIM                                                                    IM. LEONA STANKIEWICZA

***

Mateusz Gańczak – ucz. kl. III C

NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY „PER ASPERA AD ASTRA”                                     DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA

NA ZAKOŃCZENIE III ETAPU EDUKACJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„To, co otrzymałem w latach szkolnych,

do dzisiaj owocuje w moim życiu.”

Jan Paweł II

Rok szkolny 2009/2010

Oliwia Bąk – ucz. kl. I D

II MIEJSCE W KONKURSIE NA PROJEKT EDUKACYJNY               „NAUCZYCIEL I UCZEŃ BADACZAMI
ORAZ DOKUMENTALISTAMI HISTORII REGIONALNEJ– ROMANTYCY, PRZYJACIELE I KREWNI FRYDERYKA CHOPINA NA KUJAWACH                            I ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ”

***

Cezary Rochnowski – ucz. kl. II D

II MIEJSCE W KONKURSIE WIEDZY RELIGIJNEJ DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ DLA UCZNIÓW SZKOŁ GIMNAZJALNYCH
„CYWILIZACJA MIŁOŚCI JANA PAWŁA II”

***

Cezary Rochnowski ucz. kl. II D

I MIEJSCE W KONKURSIE SZKOLNYM

I

UDZIAŁ W REJONOWYM ETAPIE WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII

***

Cezary Rochnowski – ucz. kl. II D

I MIEJSCE W KONKURSIE SZKOLNYM I UDZIAŁ

W REJONOWYM ETAPIE WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z GEOGRAFII

***

Cezary Rochnowski – ucz. kl. II D

II MIEJSCE W KONKURSIE SZKOLNYM I UDZIAŁ
W REJONOWYM ETAPIE WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z GEOGRAFII

***

Dolatowska Karolina – ucz.  kl. III A

Radomska Paulina – ucz.  kl. III A

Pawłowska Karolina – ucz. kl. III A

Matykiewicz Justyna – ucz.  kl. III A

Stefaniak Katarzyna – ucz. kl. III C

Baszewska Julita – ucz. kl. III C

Radowska Żaneta – ucz.  kl. III  C

Szymańska Sara – ucz. kl. III C

Skonieczna Małgorzata – ucz. kl. II C

Matusiak Patrycja – ucz.  kl. I B

Lubińska Aleksandra – ucz. kl. I B

II MIEJSCE W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

W ZAWODACH POWIATOWYCH W RAMACH GIMNAZJADY

W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

***

Karolina Dolatowska – ucz. kl. III A

II MIEJSCE W TENISIE STOŁOWYM W ZAWODACH

POWIATOWYCH W RAMACH GIMNAZJADY

***

Mateusz Sołtysiński – ucz. kl. III A

II MIEJSCE W TENISIE STOŁOWYM W ZAWODACH

POWIATOWYCH W RAMACH GIMNAZJADY

***

Justyna Czupryniak – ucz. kl. III A

Marta Jankowska – ucz. kl. III C

Joanna Olejnicka – ucz.  kl. III B

Daria Lubińska – ucz. kl.  II B

Natalia Kołodziejska – ucz. kl. III B

UDZIAŁ W ETAPIE REJONOWYM KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ORGANIZOWANYM PRZEZ  KURATORIUM  OŚWIATY W BYDGOSZCZY

***

Justyna Czupryniak – ucz. kl. III A

I MIEJSCE W SZKOLNYM ETAPIE VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU                                Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW POD KIERUNKIEM POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

***

Marta Jankowska – ucz. kl. III C

II MIEJSCE W SZKOLNYM ETAPIE VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU                         Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW POD KIERUNKIEM POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

***

Justyna Czupryniak – ucz. kl. III A

I MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJCIEKAWSZY

WIERSZ ANGLO – LUB NIEMIECKO-JĘZYCZNY”

***

Paulina Dadzibóg – ucz. kl. III A

II MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJCIEKAWSZY

WIERSZ ANGLO – LUB   NIEMIECKO-JĘZYCZNY

***

Katarzyna Woźniak – ucz. kl. III B

III MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJCIEKAWSZY

WIERSZ ANGLO – LUB NIEMIECKO-JĘZYCZNY

***

Katarzyna Mostowska – ucz. kl. III B

III MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJCIEKAWSZY

WIERSZ ANGLO – LUB NIEMIECKO-JĘZYCZNY”

***

II MIEJSCE W PÓŁFINAŁACH POWIATU

W PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW W LUBANIU

***

II MIEJSCE W ZAWODACH POWIATOWYCH

W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT W CHOCENIU

***

II MIEJSCE W PÓŁFINAŁACH POWIATU

W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW

W BRZEŚCIU KUJAWSKIM

***

II MIEJSCE W PÓŁFINAŁACH POWIATU

W PIŁCE KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT

W BRZEŚCIU KUJAWSKIM

***

Bartosz Jankowski – ucz. kl. I A

I MIEJSCE W KONKURSIE INFORMATYCZNYM

„MOJE WAKACJE”

***

Mariusz Ciesielski – ucz. kl. III C

I MIEJSCE W KONKURSIE INFORMATYCZNYM

„BILARD ONLINE”

***

Bartosz Frankowski – ucz. kl. I D

II MIEJSCE W KONKURSIE INFORMATYCZNYM

„BILARD ONLINE”

***

Filip Gralak – ucz.  kl. I A

III MIEJSCE W KONKURSIE INFORMATYCZNYM

„BILARD ONLINE”

***

Joanna Olejnicka – ucz. kl. III B

I MIEJSCE W KONKURSIE SZKOLNYM I UDZIAŁ
W REJONOWYM ETAPIE WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

***

Joanna Olejnicka – ucz. kl. III B

I MIEJSCE W KONKURSIE SZKOLNYM I UDZIAŁ
W REJONOWYM ETAPIE WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z  BIOLOGII

***

Dariusz Jagodziński – ucz. kl. III B

II MIEJSCE W CHOCEŃSKICH W BIEGACH ULICZNYCH

***

Karolina Dolatowska – ucz. kl. III A

V MIEJSCE W CHOCEŃSKICH W BIEGACH ULICZNYCH

***

II MIEJSCE DLA SZKOŁY W PUNKTACJI DRUŻYNOWEJ
W CHOCEŃSKICH W BIEGACH ULICZNYCH

***

Justyna Jabłońska – ucz. kl. III C

Joanna Olejnicka – ucz. kl. III C

Martyna Biernacka – ucz. kl. III B

Julita Baszewska – ucz. kl. III C

I MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Marta Jankowska – ucz. kl. III C

Bartosz Jankowski – ucz. kl. I A

II MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Marcin  Andrzejewski – ucz. kl. I C

III MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE                                                   NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Anna Budka ucz. kl. III C

Julia Lubińska – ucz. kl. II A

I WYRÓŻNIENIE W SZKOLNYM KONKURSIE                                              NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Ewa Radomska – ucz. kl.  II B

II WYRÓŻNIENIE W SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Angelika Pińkowska – ucz. kl. II B

III WYRÓŻNIENIE W SZKOLNYM KONKURSIE                                                  NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Damian Niedośmiałek – ucz. kl. I B

Angelika Niedośmiałek – ucz. kl. II C

Paulina Buczkowska –  ucz. kl. II D

Cezary Rochnowski – ucz. kl. II D

I MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

PALMĘ WIELKANOCNĄ

 

***

Magdalena Jarmużewska –  ucz. kl. I A

II MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Weronika Wojciechowska – ucz. kl. I C

Agata Mroczkowska – ucz. kl. I C

III MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

PALMĘ WIELKANOCNĄ

 

***

Paulina Dadzibóg – ucz. kl. III A

Daria Dadzibóg – ucz. kl. I A

I WYRÓŻNIENIE W SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Paulina Malenta – ucz. kl. II B

Emilia Miętkięwicz – ucz. kl. II B

Daria Lubińska – ucz. kl. II B

Kinga Lewandowska – ucz. kl.  III A

II WYRÓŻNIENIE W SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Przemysław Graczyk – ucz. kl. III B

Miłosz Jaszczak – ucz. kl. III B

III WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Ola Kompanowska – ucz. kl. III B

NAJLEPSZY WYNIK W SZKOLE W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM KANGUR 2010

***

Justyna Czupryniak – ucz. kl. III A

I MIEJSCE W BIEGU PATRONA SZKOŁY

W KATEGORII DZIEWCZĄT

***

Karolina Różańska – ucz. kl. I C

II MIEJSCE W BIEGU PATRONA SZKOŁY

W KATEGORII DZIEWCZĄT

***

Karolina Dolatowska – ucz. kl. III A

III MIEJSCE W BIEGU PATRONA SZKOŁY

W KATEGORII DZIEWCZĄT

***

Dariusz Jagodziński – ucz. kl. III B

I MIEJSCE W BIEGU PATRONA SZKOŁY

W KATEGORII CHŁOPCÓW

***

Wiktor Sieradzki – ucz. kl. III A

II MIEJSCE W BIEGU PATRONA SZKOŁY

W KATEGORII CHŁOPCÓW

***

Krzysztof Okoński – ucz. kl. II B

III MIEJSCE W BIEGU PATRONA SZKOŁY

W KATEGORII CHŁOPCÓW

***

Marta Jankowska – ucz. kl. III C

NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY „PER ASPERA AD ASTRA”
 DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA

 NA ZAKOŃCZENIE III ETAPU EDUKACJI

***

Joanna Olejnicka – ucz. kl. III B

NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY „PER ASPERA AD ASTRA”
DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA

NA ZAKOŃCZENIE III ETAPU EDUKACJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wy jesteście przyszłością świata…”

Jan Paweł II

 

Rok szkolny 2010/2011

 

***

Sylwia Kuropatwińska – ucz.  kl. I A

WYRÓŻNIENIE W POWIATOWYM

KONKURSIE RECYTATORSKIM

POEZJI FRANCISZKA BECIŃSKIEGO

***

Kinga Mularska- ucz. kl. III D

I MIEJSCE W SZKOLNYM   KONKURSIE

NA  WIERSZ  O BOŻYM NARODZENIU

***

Patrycja Matusiak – ucz. kl. II B

I MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE

NA NAJCIEKAWSZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ

***

Mariusz Wiśniewski – ucz. kl. III B

Krzysztof Brejczak – ucz. kl. III A

I MIEJSCE W KONKURSIE  NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Marcin Andrzejewski – ucz. kl. II C

II MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Patrycja Matusiak – ucz. kl. II B

Ilona Radomska – ucz. II B

III MIEJSCE W KONKURSIE  NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Bartosz Jankowski – ucz. kl. II A

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Daria Dadzibóg – ucz. kl. II A

NAGRODA W KONKURSIE PLASTYCZNYM ORGANIZOWANYM

WE WSPÓŁPRACY Z MGOK W IZBICY KUJAWSKIEJ „BOŻONARODZENIOWA

KARTA ŚWIĄTECZNA”

***

Agata Mroczkowska – ucz. kl. II C

NAGRODA W KONKURSIE PLASTYCZNYM ORGANIZOWANYM

WE WSPÓŁPRACY Z MGOK W IZBICY KUJAWSKIEJ „BOŻONARODZENIOWA KARTA ŚWIĄTECZNA”

 

***

Dominik Kołodziejski – ucz. kl. II D

NAGRODA W KONKURSIE PLASTYCZNYM ORGANIZOWANYM

WE WSPÓŁPRACY Z MGOK W IZBICY KUJAWSKIEJ „BOŻONARODZENIOWA KARTA ŚWIĄTECZNA”

***

Maria Swat – ucz. kl. II B

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE PLASTYCZNYM

ORGANIZOWANYM

WE WSPÓŁPRACY Z MGOK W IZBICY KUJAWSKIEJ „BOŻONARODZENIOWA KARTA ŚWIĄTECZNA”

***

Angelika Pińkowska – ucz. kl. III B

I MIEJSCE W KONKURSIE NA KARTĘ ŚWIĄTECZNĄ
Z ŻYCZENIAMI W JĘZYKU NIEMIECKIM

***

Klaudia Szadkowska – ucz. kl. I A

Justyna Gańczak – ucz. kl. I A

II MIEJSCE W KONKURSIE NA KARTĘ ŚWIĄTECZNĄ
Z ŻYCZENIAMI W JĘZYKU NIEMIECKIM

***

Klaudia Stasiak – ucz. kl. I C

III MIEJSCE W KONKURSIE NA KARTĘ ŚWIĄTECZNĄ
Z ŻYCZENIAMI W JĘZYKU NIEMIECKIM

***

Patrycja Matusiak – ucz. kl. II B

Aleksandra Lubińska– ucz. kl. II B

Patrycja Szczerbiak– ucz. kl. II B

Żaneta Kowalczyk – ucz. kl. II C

Justyna Gańczak – ucz. kl. II A

Małgorzata Skonieczna – ucz. kl. II C

Angelika Radowska – ucz. kl. II A

Alicja Barańska – ucz. kl. II B

Kinga Dadzibóg – ucz. kl. II D

Sylwia Kuropatwińska – ucz. kl. II A

Agata Mroczkowska – ucz. kl. II C

I MIEJSCE W PÓŁFINAŁACH POWIATU W PIŁCE

SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

***

Patrycja Matusiak – ucz. kl. II B

Aleksandra Lubińska – ucz. kl. II B

Patrycja Szczerbiak – ucz. kl. II B

Żaneta Kowalczyk – ucz. kl. II C

Justyna Gańczak – ucz. kl. II A

Małgorzata Skonieczna – ucz. kl. II C

Angelika Radowska – ucz. kl. II A

Alicja Barańska – ucz. kl. II B

Kinga Dadzibóg – ucz. kl. II D

Sylwia Kuropatwińska – ucz. kl. II A

Agata Mroczkowska – ucz. kl. II C

II MIEJSCE W ZAWODACH POWIATOWYCH W PIŁCE

SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

***

Jarosław Winiecki – ucz. kl. III C

Patryk Stawicki – ucz. kl. III C

Marcin Skoczylas – ucz. kl. III C

Dawid Nowakowski – ucz. kl. III B

Bartosz Frankowski – ucz. kl. III A

Kacper Frankowski – ucz. kl. III D

Damian Wodnicki – ucz. kl. II B

Mateusz Sołtysiński – ucz. kl. III B

Kamil Karpiński – ucz. kl. III A

Damian Langa – ucz. kl. III D

I MIEJSCE W PÓŁFINAŁACH POWIATU                                                                                                                          W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW

***

Jarosław Winiecki – ucz. kl. III C

Patryk Stawicki – ucz. kl. III C

Marcin Skoczylas – ucz. kl. III C

Dawid Nowakowski – ucz. kl. III B

Bartosz Frankowski – ucz. kl. III A

Kacper Frankowski – ucz. kl. III D

Damian Wodnicki – ucz. kl. II B

Mateusz Sołtysiński – ucz. kl. III B

Kamil Karpiński – ucz. kl. III A

Damian Langa – ucz. kl. III D

II MIEJSCE W ZAWODACH POWIATOWYCH

W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW

***

Konrad Sadowski – ucz. kl. I C

FINALISTA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

DLA GIMNAZJALISTÓW Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

***

Konrad Sadowski – ucz. kl. I C

UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

DLA GIMNAZJALISTÓW Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

***

Małgorzata Radomska – ucz. kl. III A

UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

DLA GIMNAZJALISTÓW Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

***

Patrycja Matusiak – ucz. kl. II B

Aleksandra Lubińska – ucz. kl. II B

Patrycja Szczerbiak – ucz. kl. II B

Żaneta Kowalczyk – ucz. kl. II C

Justyna Gańczak – ucz. kl. II A

Angelika Radowska – ucz. kl. II A

Alicja Barańska – ucz. kl. II B

Sylwia Kuropatwińska – ucz. kl. II A

Agata Mroczkowska – ucz. kl. II C

Lidia Marciniak – ucz. kl. II C

Agnieszka Wojciechowska – ucz. kl. III C

III MIEJSCE W PÓŁFINAŁACH POWIATU

W PIŁCE KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT

***

Patrycja Matusiak – ucz. kl. II B

II MIEJSCE W PÓŁFINAŁACH POWIATU

W TENISIE STOŁOWYM CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT

***

Patrycja Matusiak – ucz. kl. II B

UDZIAŁ W  WOJEWÓDZKIM KONKURSIE

PRZEDMIOTOWYM Z FIZYKI

***

Karolina Zawadka – ucz. kl. III D

UDZIAŁ W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE

PRZEDMIOTOWYM Z JĘZYKA POLSKIEGO

***

Maria Sołtysińska – ucz. kl. III D

UDZIAŁ W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE

PRZEDMIOTOWYM Z BIOLOGII

***

Cezary Rochnowski – ucz. kl. III D

UDZIAŁ W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE

PRZEDMIOTOWYM Z HISTORII

***

Justyna Pałczyńska – ucz. kl. I C

III MIEJSCE W KONKUSRIE LITERACKIM

„LOS ZWIERZĄT JEST NIEROZERWALNIE ZWIĄZANY
Z LOSEM CZŁOWIEKA”

***

Patrycja Matusiak – ucz. kl. II B

Paulina Radomska – ucz. kl. II B

I MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Konrad Sadowski – ucz. kl. I C

Michał Wiśniewski – ucz. kl. I C

II MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Marta Banasiak – ucz. kl. I A

Milena Maciaszek – ucz. kl. I A

Daria Kubicka – ucz. kl. I A

Milena Sołtysińska – ucz. kl. I A

III MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

PALMĘ WIELKANOCNĄ

 

***

Julia Lubińska – ucz. kl. III A

III MIEJSCE W MIĘDZYGIMNAZJALNYM

KONKURSIE PIOSENKI ANGIELSKIEJ

***

Wiśniewski Michał – ucz. kl. I C

WYRÓŻNIENIE W MIĘDZYNARODOWYM

KONKURSIE MATEMATYCZNYM „KANGUR 2011”

***

Cezary Rochnowski – ucz. kl. III D

NAGRODA DYREKTORA  GIMNAZJUM „PER ASPERA AD ASTRA”

DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA

NA ZAKOŃCZENIE III ETAPU EDUKACJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           „Trud pracy i dzieła przeszłych pokoleń

stanowią dla nas wyzwanie”

                                            Jan Paweł II

Rok szkolny 2011/2012

 

***

Joanna Wąsik – ucz. kl. I A

IV MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE

GEOGRAFICZNYM

***

Konrad Sadowski – ucz. kl. II C

I MIEJSCE W WOJEWÓDZKIM KONURSIE J. NIEMIECKIEGO

DLA GIMNAZJALISTÓW – etap szkolny

***

Konrad Sadowski – ucz. kl. II C

I MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM KONURSIE J. NIEMIECKIEGO

DLA GIMNAZJALISTÓW – ETAP SZKOLNY, ZAKWALIFIKOWANIE                                     SIĘ DO ETAPU REGIONALNEGO

***

Konrad Sadowski – ucz. kl. II C

LAUREAT W WOJEWÓDZKIM KONURSIE

 1. NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

***

Klaudia Szadkowska – ucz. kl. II A

II MIEJSCE W WOJEWÓDZKIM KONURSIE J. NIEMIECKIEGO

DLA GIMNAZJALISTÓW– etap szkolny

***

Bartosz Jankowski – ucz. kl. III A

II MIEJSCE W WOJEWÓDZKIM KONURSIE J. NIEMIECKIEGO

DLA GIMNAZJALISTÓW – etap szkolny

***

II MIEJSCE W ZAWODACH POWIATOWYCH

W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

***

II MIEJSCE W ZAWODACH POWIATOWYCH DRUŻYNOWYCH DZIEWCZĄT W TENISA STOŁOWEGO

 

***

Justyna Pałczyńska – ucz. kl. II C
Udział
W SZKOLNYM ETAPIE KONKURSU RECYTATORSKIEGO
I ZAKWALIFIKOWANIE SIĘ ORAZ UDZIAŁ W XI POWIATOWYM KONKURSIE RECYTATORSKIM POEZJI FRANISZKA BECIŃSKIEGO

***

Sebastian Nowakowski – ucz. kl. III A
I MIEJSCE 
W SZKOLNYM ETAPIE KURATORYJNEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO

I

UDZIAŁ W REJONOWYM KONKURSIE POLONISTYCZNYM

WE WŁOCŁAWKU

***

Oliwia Bąk- ucz. kl. III D

Bartosz Jankowski -ucz. kl. III A

Patrycja Matusiak -ucz. kl. III B

I MIEJSCE ZESPOŁOWO W II POWIATOWYM

KONKURSIE  „FRYDERYK CHOPIN NA KUJAWACH”

***

Oliwia Bąk- ucz. kl. III D

I MIEJSCE W SZKOLNYM ETAPIE KONKURSU MATEMATYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ KURATORA

***

Julia Kwiecińska- ucz. kl. II B

I MIEJSCE W SZKOLNYM ETAPIE KONKURSU MATEMATYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ KURATORA

***

Julia Kwiecińska- ucz. kl. II B

WYRÓŻNIENIE W MIĘDZYNARODOWYM

KONKURSIE „KANGUR MATEMATYCZNY”

***

Bartosz Jankowski- ucz. kl. III A

III MIEJSCE INDYWIDUALNIE W II POWIATOWYM

KONKURSIE CHOPINOWSKIM

„FRYDERYK CHOPIN NA KUJAWACH”

***

Magdalena Jarmużewska -ucz. kl. III A

Karolina Węgielewska – ucz. kl. III A

I MIEJSCE W SZKOLNYM  KONKURSIE

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Patrycja Matusiak – ucz. kl. III B

II MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Daria Dadzibóg – ucz. kl. III A

Radosław Dadzibóg – ucz. kl. I B

III MIEJSCE  W SZKOLNYM  KONKURSIE

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Natalia Mielczarek – ucz. kl. I C

Patrycja Szkudlarek -ucz.  kl. I B

Mateusz Dorabialski- ucz. kl. I C

Anna Woźny – ucz. kl. I D

Karolina Zielińska – ucz. kl. III A

Alan Raczkowski – ucz. kl. III A

Filip Kostecki – ucz. kl. III A

Martyna Malczyńska – ucz. kl. III A

WYRÓŻNIENIE W SZKOLNYM KONKURSIE

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Oliwia Bąk – ucz. kl. III D

Bartosz Jankowski – ucz. kl. III A

Patrycja Matusiak – ucz. kl. III B

I MIEJSCE ZESPOŁOWO W II POWIATOWYM KONKURSIE CHOPINOWSKIM „FRYDERYK CHOPIN – ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ”

***

Alicja Wochna – ucz. kl. III D

ZAKWALIFIKOWANIE DO ETAPU REJONOWEGO

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO
DLA GIMNAZJUM ORGANIZOWANEGO

PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI

JĘZYKA NIEMIECKIEGO

***

Bąk Oliwia – ucz. kl. III D

Chełminiak Dżesika – ucz. kl. III C

Kompanowski Hubert – ucz. kl. II C

Wiśniewski Michał – ucz. kl. II C

UDZIAŁ W KONKURSIE GEOGRAFICZNYM

KURATORYJNYM NA SZCZEBLU REJONOWYM

***

Filip Kostecki – ucz. kl. III A

WYRÓŻNIENIE W MIĘDZYNARODOWYM

KONKURSIE „KANGUR MATEMATYCZNY”

***

Bąk Oliwia -ucz. kl. III D

XI MIEJSCE W KONKURSIE CHEMICZNYM

„OLIMPUS SESJA WIOSENNA”

ZAKWALIFIKOWANIE DO ETAPU REJONOWEGO KONKURSU                           Z GEOGRAFII

***

Patrycja Matusiak – ucz. kl. III B

I MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Katarzyna Radzimska – ucz. kl. II A

Justyna Gańczak  – ucz. kl. II A

II MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ                                     PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Martyna Malczyńska – ucz. kl. III A

Katarzyna Zielińska – ucz. kl. III A

Filip Kostecki – ucz. kl. III A

Alan Raczkowski – ucz. kl. III A

III MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ                              PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Radosław Dadzibóg – ucz. kl. I B

II MIEJSCE – DYKTANDO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

***

Klaudia Jagodzińska – ucz. kl. II B

Klaudia Stasiak – ucz. kl. II B

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE NA GAZETĘ SZKOLNĄ PROMUJĄCĄ

ZDROWE ODŻYWIANIE I AKTYWNY TRYB ŻYCIA ZORGANIZOWANYM

PRZEZ POWIATOWĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ
WE WŁOCŁAWKU

***

Justyna Gańczak – ucz. kl. II A

Martyna Rosińska ucz. kl. II C

I MIEJSCE W  TENISIE DRUŻYNOWYM DZIEWCZĄT

***

Marek Witulski – ucz. kl. III D

III MIEJSCE W BIEGU PATRONA

***

Kornelia Bąk – ucz. kl. I A

WYRÓŻNIENIE W KANGURZE MATEMATYCZNYM

***

Oliwia Bąk – ucz. kl. III D

NAGRODA DYREKTORA GIMNAZJUM „PER ASPERA AD ASTRA”

DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA

 NA ZAKOŃCZENIE III ETAPU EDUKACJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ja przez taką szkołę przeszedłem (…)

                                                Jan Paweł II

 

Rok szkolny 2012/2013

***

Kornelia Bąk- ucz. kl. II A

III MIEJSCE W KONKURSIE „MÓJ CI ON JEST. MÓJ CI ON JEST” ZORGANIZOWANYM PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI

***

Kornelia Bąk – ucz. kl. II A

I MIEJSCE W KATEGORII: PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
 W KONKURSIE MIĘDZYGIMNAZJALNYM

„ZOSTAWILI SWÓJ ŚLAD NA TEJ ZIEMI…”
 W 150 ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO ZORGANIZOWANYM 
W GIMNAZJUM IM. ONZ WE WŁOCŁAWKU POD HONOROWYM PATRONATRM MARKA WOJTKOWSKIEGO–

 POSŁA NA SEJM RP I TOMASZA DZIKIEGO- KIEROWNIKA

ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU

– ODDZIAŁ WŁOCŁAWEK.

***

Patrycja Szkudlarek – ucz. kl. II B

IV MIEJSCE W KONKURSIE „MÓJ CI ON JEST” –ZORGANIZOWANYM PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI

***

Julia Kwiecińska – ucz kl. III B

ZAKWALIFIKOWANIE DO ETAPU REJONOWEGO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO
Z MATEMATYKI DLA GIMNAZJALISTÓW

***

Radosław Dadzibóg – ucz. kl. II B

V MIEJSCE W MIĘDZYGIMNAZJALNYM KONKURSIE                                               Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

***

Natalia Simińska – ucz. kl. I C

Anna Rochnowska –  ucz. kl. I C

Kornelia Bąk – ucz. kl. II A

Gabriela Gajewska –  ucz. kl. III B

Julia Kwiecińska – ucz. kl. III B

Izabela Szczesiak – ucz. kl. III B

Klaudia Stasiak – ucz. kl. III B

UDZIAŁ W KONKURSIE POLONISTYCZNYM ZORGANIZOWANYM
 PRZEZ KOIW W BYDGOSZCZY- ETAP REJONOWY

***

Anna Woźny – ucz. kl. II B

Izabela Szczesiak – ucz. kl. III B

Klaudia Stasiak – ucz kl. III B

UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

KULTUROZNAWCZYM- ETAP OGÓLNOPOLSKI

***
 Justyna Pałczyńska –
ucz. kl. III C
Martyna Rosińska –
ucz. kl. III C
Michał Wiśniewski –
ucz. kl. III C
UDZIAŁ 
W REJONOWYM  KONKURSIE POLONISTYCZNYM
WE WŁOCŁAWKU

***

Klaudia Szadkowska – ucz. kl. III A

I MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZY WIERSZ                              O KRAJU NIEMIECKO-JĘZYCZNYM

***

Klaudia Szadkowska – ucz. kl. III A

II MIEJSCE W SZKOLNYM ETAPIE OGÓLNOPOLSKIEGO

KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

***

Klaudia Szadkowska – ucz. kl. III A

UDZIAŁ W ETAPIE REGIONALNYM KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

***

Klaudia Szadkowska – ucz. kl. III A

I MIEJSCE W SZKOLNYM ETAPIE WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
Z J. NIEMIECKIEGO

UZYSKANIE WYNIKU 69% W ETAPIE REJONOWYM TEGO KONKURSU

***

Konrad Sadowski – ucz. kl.  kl. III C

I MIEJSCE W SZKOLNYM ETAPIE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU                            Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

UDZIAŁ W ETAPIE REGIONALNYM

***

Kornelia Bąk- ucz. kl. II A

II MIEJSCE W KONKURSIE

NA „WIERSZ O KRAJU NIEMIECKOJĘZYCZNYM”

***

Wiktoria Simińska – ucz. kl. I C

III MIEJSCE W KONKURSIE NA „WIERSZ O KRAJU

 NIEMIECKO- JĘZYCZNYM”

 

 

 

***

Konrad Szczepański – ucz. kl. III C

II MIEJSCE W KONKURSIE NA STRÓJ

„TYGODNIA JĘZYKÓW OBCYCH”

***

Gabriela Gajewska – ucz. kl. III B

III MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJCIEKAWSZY STRÓJ

„TYGODNIA JĘZYKÓW OBCYCH”

***

Marcin Pawełkiewicz – ucz. kl. III C

I MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJCIEKAWSZY STRÓJ

„TYGODNIA JĘZYKÓW OBCYCH”

***

Marcin Sosin – ucz. kl. III C

I MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJCIEKAWSZY STRÓJ

 „TYGODNIA JĘZYKÓW OBCYCH”

***

Klaudia Jasyk – ucz. kl.III C

II MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJCIEKAWSZY STRÓJ 

„TYGODNIA JĘZYKÓW OBCYCH”

***

Mateusz Dorabialski – ucz. kl. III F

III MIEJSCE  W KONKURSIE NA NAJCIEKAWSZY STRÓJ

„TYGODNIA JĘZYKÓW OBCYCH”

***

Aleksandra Mielczarek – ucz. kl. III F

III MIEJSCE W KONKURSIE

NA NAJCIEKAWSZY STRÓJ „TYGODNIA JĘZYKÓW OBCYCH”

***

Uczniowie klasy I A

I MIEJSCE W KONKURSIE

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KLASOPRACOWNIĘ

W „TYGODNIU JĘZYKÓW OBCYCH”

***

Uczniowie klasy II A i klasy I B

II MIEJSCE W KONKURSIE

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KLASOPRACOWNIĘ

W „TYGODNIU JĘZYKÓW OBCYCH”

***

Uczniowie klasy II C i III A

III MIEJSCE W KONKURSIE

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KLASOPRACOWNIĘ

W „TYGODNIU JĘZYKÓW OBCYCH”

***

Uczniowie Gimnazjum

 1. gen Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej

III MIEJSCE DRUŻYNOWO W CHOCEŃSKICH BIEGACH ULICZNYCH

***

Wiktoria Cieszkowska – ucz. kl. II B

IV MIEJSCE W BIEGU NA 800 M

 

 

***

Uczniowie Gimnazjum

 1. Gen Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej

VI MIEJSCE W ZAWODACH POWIATOWYCH
W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH DZIEWCZĄT

***

Uczniowie Gimnazjum

 1. Gen Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej

I MIEJSCE W POWIATOWYCH ZAWODACH

W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

***
Kornelia Bąk – ucz. kl. II A

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE „KANGUR MATEMATYCZNY”
***

Hubert Kompanowski – ucz. kl. III C

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE „KANGUR MATEMATYCZNY”
***
Konrad Wodnicki – ucz. kl.  II A
WYRÓŻNIENIE
W KONKURSIE „LIGA ZADANIOWA”

***

Klaudia Stasiak – ucz. kl. III B

ZAKWALIFIKOWAŁA SIĘ DO II CZĘŚCI DOŚWIADCZALNEJ

KONKURSU CHEMICZNEGO ORGANIZOWANEGO
 PRZEZ III LO IM. MARII KONOPNICKIEJ WE WŁOCŁAWKU

***

Konrad Sadowski – ucz. kl. III C

I MIEJSCE INDYWIDUALNIE W III  POWIATOWYM KONKURSIE CHOPINOWSKIM „FRYDERYK CHOPIN- ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ

***

Kornelia Bak – ucz. kl. II A

Joanna Wąsik – ucz. kl. II A

Konrad Sadowski – ucz. kl. III C

III MIEJSCE ZESPOŁOWO W III  POWIATOWYM KONKURSIE CHOPINOWSKIM – „FRYDERYK CHOPIN- ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ”

***

Julia Kwiecińska – ucz. kl. III B

UCZENNICA UZYSKAŁA NAJWYŻSZE WYNIKI W SZKOLNYM ETAPIE  KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ KURATORA OŚWIATY, ZAKWALIFIKOWANIE DO ETAPU REJONOWEGO

***

Emilia Dadzibóg – ucz. kl. I A

Radosław Dadzibóg – ucz. kl.  II B

I MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Sylwia Kuropatwińska – ucz. kl. III A

Adrianna Skórzyńska – ucz. kl. III A

II MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Wiktoria Cieszkowska – ucz. kl. I B

Wiktoria Grabowska – ucz. kl. I B

III MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Dominika Stawicka – ucz. kl. I B

Izabela Biernacka – ucz. kl. I B

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Mateusz Wojciechowski  – ucz. kl. II B

II MIEJSCE W POWIATOWYM KONKURSIE LITERACKIM                DLA DYSLEKTYKÓW

***

Katarzyna Radzimska – ucz. kl. III A

III MIEJSCE W POWIATOWYM KONKURSIE LITERACKIM                                        DLA DYSLEKTYKÓW

***

Patrycja Szkudlarek – ucz. kl. II B

Cyprian Czernicki – ucz. kl. II B

ZAKWALIFIKOWANIE SIĘ DO OGÓLNOPOLSKIEGO                                  ETAPU OLIMPIADY KULTUROZNAWCZEJ

***

Justyna Gańczak – ucz. kl. III A

ZAKWALIFIKOWANIE SIĘ DO ETAPU REJONOWEGO                  KONKURSU POLONISTYCZNEGO

***

Klaudia Szadkowska – ucz. kl. III A

ZAKWALIFIKOWANIE SIĘ DO ETAPU REJONOWEGO                                         KONKURSU POLONISTYCZNEGO

***

Hubert Kompanowski – ucz. kl. III C

II MIEJSCE W ETAPIE SZKOLNYM

KONKURSU MATEMATYCZNEGO

(ZAKWALIFIKOWANIE DO ETAPU REJONOWEGO)

***

Klaudia Jagodzińska – ucz. kl. III B

III MIEJSCE NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM OGÓLNOPOLSKI                          KONKURS PLASTYCZNY „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM

***

Wiśniewski Michał – ucz. kl. III C
Kompanowski Hubert – ucz. kl. III C
    ZAKWALIFIKOWANIE
SIĘ DO REJONOWEGO                                               ETAPU KONKURSU Z FIZYKI

 

 

***

Karolina Czupryniak- ucz. kl. III A

II MIEJSCE W KONKURSIE PLASTYCZNYM

„ZMIENIAJĄCY SIĘ KRAJOBRAZ NASZEJ OKOLICY”

***

Katarzyna Radzimska – ucz. kl. III A

III MIEJSCE W KONKURSIE PLASTYCZNYM

„ZMIENIAJĄCY SIĘ KRAJOBRAZ NASZEJ OKOLICY”

***

Katarzyna Radzimska – ucz. kl. III A

Justyna Gańczak – ucz. kl. III A

I MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Barbara Woźniak – ucz. kl. III B

II MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Justyna Pałczyńska – ucz. kl. III C
WYRÓŻNIENIE W X MIĘDZYGIMNAZJALNYM KONKURSIE RECYTACJI POEZJI WISŁAWY SZYMBORSKIEJ

***

Mateusz Dorabialski – ucz. kl. I F

III MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Uczniowie Gimnazjum

 1. gen Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej

I MIEJSCE W MISTRZOSTWACH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO
W PIŁCE KOSZYKOWEJ W CHOCENIU

***

Uczniowie Gimnazjum

 1. gen Augustyna Słubickiego
  w Izbicy Kujawskiej

Drużyna w składzie:

 1. Wiśniewski, D. Wasielewski, D. Kowalczyk, P. Należniak,
  D. Szczepański, D. Myszor, P. Rosiak, A. Buczkowski, D. Nawrocki

II MIEJSCE W ĆWIERĆFINAŁACH O MISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA

***

Beniamin Kaymak – ucz. kl. III B

UDZIAŁ W I MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE FILMOWYM MIASTA WŁOCŁAWEK ORAZ POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO
 P.T. „W PRZYJAŹNI MOC”

***

Michał Wiśniewski – ucz. kl. III C

UDZIAŁ W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PRZEDMIOTOWYM    
  Z GEOGRAFII NA SZCZEBLU SZKOLNYM I REJONOWYM

***

Uczniowie kl. I- III F Gimnazjum

 1. gen Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej

III MIEJSCE W KONKURSIE „TRZYMAJ FORMĘ NA WIOSNĘ”

***

Justyna Gańczak – ucz. III C

NAGRODA DYREKTORA GIMNAZJUM

„PER ASPERA AD ASTRA”

DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA

NA ZAKOŃCZENIE III ETAPU EDUKACJI

 

***

Justyna Pałczyńska – ucz. kl. III C

NAGRODA DYREKTORA GIMNAZJUM

„PER ASPERA AD ASTRA”

DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA

NA ZAKOŃCZENIE III ETAPU EDUKACJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Praca ma dopomagać człowiekowi

do tego, aby stawał się lepszym,

duchowo dojrzalszym,

bardziej odpowiedzialnym…”

                                                 Święty Jan Paweł II

 

Rok szkolny 2013/2014

***

Kornelia Bąk – ucz. kl. III A

I MIEJSCE INDYWIDUALNIE W IV  POWIATOWYM KONKURSIE CHOPINOWSKIM „FRYDERYK CHOPIN – ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ”

***

Joanna Wąsik – ucz. kl. III A

II MIEJSCE INDYWIDUALNIE IV POWIATOWYM KONKURSIE CHOPINOWSKIM „FRYDERYK CHOPIN-ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ”

***

Kornelia Bąk – ucz. kl. III A

Joanna Wąsik – ucz. kl. III A

Weronika Sobieraj – ucz. kl. II C

IV MIEJSCE ZESPOŁOWO W IV POWIATOWYM

 KONKURSIE CHOPINOWSKIM

„FRYDERYK CHOPIN – ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ”

***

Emilia Dadzibóg – ucz. kl. II A

Radosław Dadzibóg -ucz. III B

i

Natalia Simińska – ucz. II C

Julia Krzyżanowicz – ucz. II C

Natalia Porosa – ucz. II C

Sandra Pniewska – ucz. II C

I MIEJSCE EX AEQUO W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Bartosz Pałczyński – ucz. kl. II C

Szymon Wasielewskiu – cz. kl. II C

II MIEJSCE W KONKURSIE  NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Sylwia Kwiatkowska – ucz. kl.  I A

Milena Chłędowska – ucz. kl. I A

III MIEJSCE W KONKURSIE  NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Wiktoria Pietrzak – ucz. kl. II A

Sylwia Kubacka – ucz. kl.  II A

Klaudia Gałązka – ucz. kl. I A

Weronika Sobieraj-  ucz. kl.  II C

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE  NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Dominika Lewandowska – ucz. kl. II A

II MIEJSCE W CHOCEŃSKICH BIEGACH ULICZNYCH

***

II MIEJSCE W PÓŁFINAŁACH POWIATU                                                  

W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT

***

II MIEJSCE W ZAWODACH POWIATOWYCH                                                           W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

***

V MIEJSCE W ZAWODACH POWIATOWYCH W BIEGACH SZTAFETOWYCH DZIEWCZĄT Z GIMNAZJUM IM. GEN. AUGUSTYNA SŁUBICKIEGO

W IZBICY KUJAWSKIEJ

***

Dawid Gamalczyk – ucz. kl. III A

UDZIAŁ W KONKURSIE FIRMY GOOGLE „DOODLE 4”

NA TEMAT: „MÓJ POMYSŁ NA POMAGANIE INNYM”

***

Patryk Konopski, Michał Kuciński, Jakub Kujawa

UDZIAŁ W 37 OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

***

Patryk Konopski – ucz. kl. I C

UDZIAŁ W KONKURSIE NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ                                „WSZĘDZIE PIŁKĘ KOPIĄ”

Z OKAZJI TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

„KUJAWY CUP 2014”

***

Patrycja Szkudlarek – ucz. kl. III B

I MIEJSCE W ETAPIE SZKOLNYM WOJEWÓDZKIEGO                            KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

***

Patrycja Szkudlarek – ucz. kl. III B

68% W ETAPIE REJONOWYM WOJEWÓDZKIEGO

KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

DLA GIMNAZJALISTÓW

***

Wiktoria Simińska – ucz. kl. III A

II MIEJSCE W ETAPIE SZKOLNYM WOJEWÓDZKIEGO                               KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

***

Wiktoria Simińska – ucz. kl. III A

62% W ETAPIE REJONOWYM  W WOJEWÓDZKIEGO                                KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

***

Radosław Dadzibóg – ucz. kl. III B

III MIEJSCE W ETAPIE SZKOLNYM WOJEWÓDZKIEGO                               KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

***

Radosław Dadzibóg – ucz. kl. III B

75% W ETAPIE REJONOWYM  WOJEWÓDZKIEGO                                    KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

KWALIFIKACJE DO UDZIAŁU W WOJEWÓDZKIM                                       KONKURSIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
DLA GIMNAZJALISTÓW W BYDGOSZCZY

***

Bąk Kornelia – ucz. III A

KWALIFIKACJE DO ETAPU REJONOWEGO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z GEOGRAFII

***

Bąk Kornelia – ucz. III A

II MIEJSCE W KATEGORII KLASY III GIMNAZJUM W OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE PRZEDMIOTOWEJ „ZEBRA” Z GEOGRAFII ZORGANIZOWANEJ PRZEZ OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI

***

Bąk Kornelia – ucz. III A

XII MIEJSCE W KATEGORII KLASY III GIMNAZJUM                                                           W OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE PRZEDMIOTOWEJ „ZEBRA”                                   Z BIOLOGII ZORGANIZOWANEJ PRZEZ OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI

***

Wąsik Joanna – ucz. kl. III A

UDZIAŁ W KATEGORII KLASY III GIMNAZJUM W OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE PRZEDMIOTOWEJ „ZEBRA” Z BIOLOGII ZORGANIZOWANEJ PRZEZ OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI

***

Kornelia Bąk – ucz. III A

Joanna Wąsik – ucz. III A

I MIEJSCE W KONKURSIE „WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII” ZORGANIZOWANYM PRZEZ UCZESTNIKÓW XI POWIATOWEGO RAJDU  ROWEROWEGO „ROWEREM DO EUROPY” DLA UCZNIÓW

GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO

***

Kornelia Bąk – ucz. III A

III MIEJSCE W KONKURSIE „WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ” ZORGANIZOWANYM PRZEZ UCZESTNIKÓW XI POWIATOWEGO RAJDU  ROWEROWEGO „ROWEREM DO EUROPY” DLA UCZNIÓW

GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO

***

Emilia Szmudzińska – ucz. kl. III C

II MIEJSCE W KONKURSIE PLASTYCZNYM „PRAWA OBYWATELA                                W UNII EUROPEJSKIEJ” ZORGANIZOWANYM
PRZEZ UCZESTNIKÓW XI POWIATOWEGO RAJDU  ROWEROWEGO
„ROWEREM DO EUROPY” DLA UCZNIÓW

GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO

***

Sylwia Kubacka – ucz. kl. II A

I MIEJSCE W KONKURSIE PLASTYCZNYM „FRYDERYK CHOPIN –                       ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ”

***

 

Patrycja Szkudlarek – ucz. kl. III B

II MIEJSCE W KONKURSIE PLASTYCZNYM „FRYDERYK CHOPIN –                        ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ”

***

Kornelia Bąk – ucz. kl. III A

III MIEJSCE W KONKURSIE PLASTYCZNYM „FRYDERYK CHOPIN –                       ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ”

***

Emilia Szmudzińska – ucz. kl. III C

III MIEJSCE W KONKURSIE „LIMERYK O FRYDERYKU CHOPINIE”
 ZORGANIZOWANYM PRZEZ ZESPÓL SZKÓL IM. JANA KASPROWICZA
W IZBICY KUJAWSKIEJ

***

Weronika Sobieraj – ucz. kl. I C

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE „LIMERYK O FRYDERYKU CHOPINIE”
 ZORGANIZOWANYM PRZEZ ZESPÓL SZKÓL W IZBICY KUJAWSKIEJ

***

Aleksandra Marcinkowska – ucz. kl.II C

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE „LIMERYK O FRYDERYKU CHOPINIE”
 ZORGANIZOWANYM PRZEZ ZESPÓL SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ

***

Natalia Dąbrowska – ucz. kl. II C

I MIEJSCE W SZKOLNYCH ZAWODACH W TENISA STOŁOWEGO

***

Weronika Sobieraj- ucz. kl. II C

I MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Wiktoria Pietrzak –  ucz. kl. II A

II MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Dominika Stawicka – ucz. kl. II B

III MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Mateusz Dorabialski – ucz. II F

Kornelia Bąk – ucz.  III A

Joanna Wasik – ucz. III A

Klaudia Rybicka – ucz.  II C

Patryk Konopski – ucz.  III D

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Ola Wochna – ucz. kl. I A

II MIEJSCE W SZKOLNYCH ZAWODACH W TENISA STOŁOWEGO

***

Paulina Ignasiak – ucz. kl. III C

III MIEJSCE W SZKOLNYCH ZAWODACH W TENISA STOŁOWEGO

***

Patrycja Szmygel – ucz. kl. II C

I MIEJSCE W BIEGU PATRONA

***

Julia Szklarska – ucz. kl. II B

II MIEJSCE W BIEGU PATRONA

***

Wioletta Simińska – ucz. kl. II C

III MIEJSCE W BIEGU PATRONA

***

Hubert Kuropatwiński– ucz. kl. I A

I MIEJSCE W SZKOLNYCH ZAWODACH W TENISA STOŁOWEGO

***

Radosław Dadzibóg– ucz. kl. III B

II MIEJSCE W SZKOLNYCH ZAWODACH W TENISA STOŁOWEGO

***

Michał Witulski – ucz. kl. II B

III MIEJSCE W SZKOLNYCH ZAWODACH W TENISA STOŁOWEGO

***

Konrad Wodnicki – ucz. kl. III A

I MIEJSCE W BIEGU PATRONA

***

Michał Witulski – ucz. kl. II C

II MIEJSCE W BIEGU PATRONA

***

Radosław Rosiak – ucz. kl. III C

III MIEJSCE W BIEGU PATRONA

***

II MIEJSCE W DRUŻYNIE MIESZANEJ DLA GIMNAZJUM W IZBICY KUJAWSKIEJ O PUCHAR DYREKTORA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ

***

Dominika Lewandowska – ucz. kl. II A

Klaudia Miłowska – ucz. kl. II A

Oliwia Wieszczyczyk – ucz. kl. II A

 Wiktoria Grabowska – ucz. kl. II B

Dominika Stawicka – ucz. kl. II B

Dagmara Szudzik – ucz. kl. II B

Izabela Biernacka – ucz. kl. II B

Anna Rochnowska – ucz.  kl. II C

Weronika Sobieraj – ucz.  kl. II C

Bartosz Pałczyński – ucz.  kl. II C

Natalia Porosa – ucz.  kl. II C

Natalia Simińska –  ucz. kl. II C

Klaudia Rybicka – ucz.  kl. II C

Kornelia Bąk – ucz. z kl. III A

Joanna Wąsik – ucz. z kl. III A

Wiktoria Simińska – ucz. z kl. III A

Lidia Starzyk – ucz. z kl. III A

Patrycja Szkudlarek – ucz. kl. III B

Klaudia Olędzka -ucz. kl. III B

Cyprian Czernicki – ucz. kl. III B

Emilia Szmudzińska – ucz. kl. III C

Wiktoria Węczkowska – ucz. kl. III C

Dominik Banasiak – ucz. kl. III D

Jakub Kujawa – ucz. kl. III D

UZYSKANIE TYTUŁU „SZKOŁA DIALOGU

***

Mateusz Wojciechowski – ucz. kl. II B

WYRÓŻNIENIE W POWIATOWYM KONKURSIE LITERACKIM DLA DYSLEKTYKÓW

***

Weronika Sobieraj – ucz.  kl. II C

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE LITERACKIM – LIMERYK NA TEMAT ŻYCIA                                I TWÓRCZOŚCI FRYDERYKA CHOPINA

***

Radosław Dadzibóg – ucz. kl. III B

I MIEJSCE W MIĘDZYGIMNAZJALNYM KONKURSIE
 JĘZYKA NIEMIECKIEGO W OSIĘCINACH

***

Patrycja Szkudlarek ucz. kl. III B

III MIEJSCE MIĘDZYGIMNAZJALNYM KONKURSIE
JĘZYKA NIEMIECKIEGO  W OSIĘCINACH

***

Anna Rochnowska – ucz. kl. II C

I MIEJSCE W KONKURSIE WIEDZY O JANIE PAWLE II

***

Natalia Simińska – ucz. kl. II B

II MIEJSCE W KONKURSIE WIEDZY O JANIE PAWLE II

***

Izabela Biernacka – ucz. kl. II B

III MIEJSCE W KONKURSIE WIEDZY O JANIE PAWLE II

***

Dominika Stawicka – ucz. kl. II B

UDZIAŁ W KONKURSIE WIEDZY O JANIE PAWLE II

***

Radosław Dadzibóg  ucz. kl. III B

LAUREAT WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  JĘZYKA NIEMIECKIEGO

***

Paweł Konopski – ucz. kl. III D

Jakub Kujawa – ucz. kl. III D

Michał Kwieciński – ucz. kl. III D

UDZIAŁ W 37 KONKURSIE WIEDZY POŻARNICZEJ

***

Dominika Lewandowska – ucz. kl. II A

II MIEJSCE CHOCEŃSKICH BIEGACH ULICZNYCH

***

Kornelia Bąk – ucz. kl. III A

Joanna Wąsik – ucz. kl. III A

Konrad Wodnicki – ucz. kl. III A

UDZIAŁ W II ETAPIE I EDYCJI KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNO- CHEMICZNEJ
„EKO-CHEMIA 2014”

***

Sylwia Kubacka – ucz. kl. II A

II MIEJSCE W IV KONKURSIE PIOSENKI ANGIELSKIEJ

***

Dominika Stawicka – ucz. kl. II B

UDZIAŁ W IV KONKURSIE PIOSENKI ANGIELSKIEJ

***

Kornelia Bąk – ucz. kl. III A

V MIEJSCE W II ETAPIE I EDYCJI KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNO- CHEMICZNEJ „EKO-CHEMIA 2014”

***

Kornelia Bąk – ucz. kl. III A

LAUREAT WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

***

Kornelia Bąk – ucz. kl. III A

NAGRODA DYREKTORA GIMNAZJUM

„PER ASPERA AD ASTRA”

DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA NA ZAKOŃCZENIE III ETAPU EDUKACJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jesteście przyszłością ŚWIATA, NARODU, KOŚCIOŁA.

Od Was zależy jutrzejszy dzień.”

Jan Paweł II

 

Rok szkolny 2014/2015

***

 

UCZNIOWIE KL. I- III GIMNAZJUM

 1. GEN. AUGUSTYNA SŁUBICKIEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ

FINALIŚCI PROJEKTU „SZKOŁA DIALOGU 2014”

***

GIMNAZJUM IM. GEN. AUGUSTYNA SŁUBICKIEGO

W IZBICY KUJAWSKIEJ
II MIEJSCE W KONKURSIE „NASZ PROJEKT eTWINNING 2015”

W KATEGORII SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

***

Uczniowie kl. I- III Gimnazjum

 1. GEN. AUGUSTYNA SŁUBICKIEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ

LAUREACI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU eTWINNING

„NASZ PROJEKT eTWINNING 2015”

– PROJEKT REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

„BERLINER KRIMIS”

***

Kamil Pawłowski – ucz.  kl. II A

WYRÓŻNIENIE W MIĘDZYNARODOWYM

KONKURSIE ,,KANGUR MATEMATYCZNY”

***

Sylwia Kwiatkowska – ucz. kl. II A

WYRÓŻNIENIE W V MIĘDZYGIMNAZJALNYM  KONKURSIE PIOSENKI

ANGLOJĘZYCZNEJ W TOPÓLCE

***

Olga Kosmecka – ucz. kl. II B

II MIEJSCE W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE ,,POEZJI JANA PAWIA II”   W CHOCENIU

***

Princessa Zakrzewska – ucz. kl. II B

II MIEJSCE W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE
,,POEZJI  JANA PAWIA II”  W CHOCENIU

***

Dziewczęta Gimnazjum

 1. GEN. AUGUSTYNA SŁUBICKIEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ

II MIEJSCE W PÓŁFINAŁACH POWIATU W PIŁCE SIATKOWEJ

***

Dziewczęta Gimnazjum

 1. GEN. AUGUSTYNA SŁUBICKIEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ

II MIEJSCE W ZAWODACH POWIATU W PIŁCE RĘCZNEJ

***

Chłopcy Gimnazjum

 1. GEN. AUGUSTYNA SŁUBICKIEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ

II MIEJSCE W PÓŁFINAŁACH POWIATU W PIŁCE SIATKOWEJ

***

Chłopcy Gimnazjum

 1. GEN. AUGUSTYNA SŁUBICKIEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ

II MIEJSCE W ZAWODACH POWIATOWYCH W TENISIE DRUŻYNOWYM

***

Wioletta Simińska – ucz. kl. III C

I MIEJSCE – BIEG PATRONA

***

Dominika Lewandowska – ucz. kl. III A

II MIEJSCE – BIEG PATRONA

***

Wiktoria Pietrzak – ucz. kl. III A

III MIEJSCE – BIEG PATRONA

***

Michał Witulski –  ucz. kl. III B

I MIEJSCE BIEG PATRONA

***

Waldek Czupryniak – ucz. kl. III C

II MIEJSCE BIEG PATRONA

***

Szymon Wasielewski – ucz. kl. III C

II MIEJSCE – BIEG PATRONA

***

Anna Rochnowska – ucz. kl. III A

I MIEJSCE ETAPU SZKOLNEGO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO
Z GEOGRAFICZNEGO

***

Wiktoria Pietrzak –  ucz. kl. III C

I MIEJSCE W  MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE GEOGRAFICZNYM

„WALORY TURYSTYCZNE GMINY IZBICA KUJAWSKA”

***

Dagmara Szudzik – ucz. kl. III B

II MIEJSCE W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE GEOGRAFICZNYM

„WALORY TURYSTYCZNE GMINY IZBICA KUJAWSKA”

***

Dominika Stawicka – ucz. kl. III B

III MIEJSCE W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE GEOGRAFICZNYM

„WALORY TURYSTYCZNE GMINY IZBICA KUJAWSKA”

***

Weronika  Sobieraj –  ucz. kl. III C

III MIEJSCE W V POWIATOWYM

KONKURSIE CHOPINOWSKIM

FRYDERYK CHOPINNA  KUJAWACH

***

Klaudia Gałązka  ucz. kl.  II A

I MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Natalia Jakubowska ucz. kl. II B

II MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Klaudia  Wieszczyczyk – ucz. kl. II A

Wioletta Drzewiecka – ucz. kl. II A

Magdalena Suska – ucz. kl. II A

III MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Jakub Kosmecki- ucz.  kl. II A

I MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Lisa Szmygiel- ucz. kl. II B

I MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Marta Marcinkowska – kl. III A

Oliwia Wieszczyczyk- kl. III A

Klaudia Miłowska -kl. III A

III MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Natalia Dąbrowska – kl. I A

Olga  Wochna – kl. II B

Nikola  Śniegowska kl. III C

V MIEJSCE W WOJEWÓDZKICH ZAWODACH DRUŻYNOWYCH

W TENISIE STOŁOWYM

 

 

***

Izabela Biernacka – ucz. kl. III B

Dominika Lewandowska – ucz. kl. III A

UDZIAŁ W POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM

***

Kinga Winiecka ucz. kl. I A

Daniel Lubiński ucz. kl. I A

Marta Kwiecińska ucz. kl. I A

UDZIAŁ W POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY POŻARNICZEJ

***

Natalia Simińska – ucz. kl. III C
I MIEJSCE
W ETAPIE SZKOLNYM WOJEWÓDZKIEGO

KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

***

Weronika Sobieraj – ucz. kl. III C
II MIEJSCE W ETAPIE SZKOLNYM WOJEWÓDZKIEGO

KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

***

Dominika Stawicka – ucz. kl. III B

III MIEJSCE W ETAPIE SZKOLNYM WOJEWÓDZKIEGO

KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

***

Natalia Simińska – ucz. kl. III C

80% W ETAPIE REJONOWYM WOJEWÓDZKIEGO

KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

***

Weronika Sobieraj – ucz. kl. III C
80% W ETAPIE REJONOWYM

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO                                    DLA GIMNAZJALISTÓW

***

Dominika Stawicka – ucz. kl. III B
75% W ETAPIE REJONOWYM

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO                                       DLA GIMNAZJALISTÓW

***

Weronika Sobieraj – ucz. kl. III C

LAUREAT WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO                   DLA GIMNAZJALISTÓW

***

Natalia Simińska – ucz. kl. III C

FINALISTA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO               DLA GIMNAZJALISTÓW

 

 

 

***

Dominika Stawicka – ucz. kl. III B

FINALISTA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO                        DLA GIMNAZJALISTÓW

***

Dominika Stawicka – ucz. kl. III B

WYRÓŻNIENIE W MIĘDZYGIMNAZJALNYM KONKURSIE                                    Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W OSIĘCINACH

 

***

Weronika Sobieraj – ucz. kl. III C

I MIEJSCE W MIĘDZYGIMNAZJALNYM KONKURSIE                                                  Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W OSIĘCINACH

***

Natalia Simińska – ucz. kl. III C

II MIEJSCE W MIĘDZYGIMNAZJALNYM KONKURSIE                                        Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W OSIĘCINACH

***

Natalia Dąbrowska – ucz. kl. III C

NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY DLA NAJLEPSZEGO                SPORTOWCA III ETAPU EDUKACJI

***

Wiktoria Pietrzak – ucz. kl. III A

NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY DLA NAJLEPSZEGO                                    SPORTOWCA III ETAPU EDUKACJI

***

Izabela Biernacka – ucz. kl. III B

NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY „PER ASPERA AD ASTRA”
DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA

NA ZAKOŃCZENIE III ETAPU EDUKACJI

***

Dominika Stawicka– ucz. kl. III B

NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY „PER ASPERA AD ASTRA”
DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA

NA ZAKOŃCZENIE III ETAPU EDUKACJI

***

Weronika Sobieraj – ucz. kl. III C

NAGRODA BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ
„PER ASPERA AD ASTRA” DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA

NA ZAKOŃCZENIE III ETAPU EDUKACJI

 

 

 

 

 

 

 

 

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”

                                 Święty Jan Paweł II

 

 

Rok szkolny 2015/2016

***

Michał Bochman – ucz. kl. II B

UDZIAŁ W REJONOWYM ETAPIE KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO
Z BIOLOGII

***

Zofia Sieradzka –  ucz. kl. I B

III MIEJSCE W X MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM TWÓRCZOŚCI JANA PAWŁA II W CHOCENIU

***

Zofia Sieradzka – ucz. kl. IB

I MIEJSCE W VI POWIATOWYM KONKURSIE „ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
JANA KASPROWICZA” W IZBICY KUJAWSKIEJ

***

Jakub Kosmecki  -ucz. kl. III A

GRAND PRIX W KONKURSIE PLASTYCZNYM

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Jakub Świątkowski – kl. II C

Patryk Chłędowski – ucz. kl. II C

I MIEJSCE W KONKURSIE PLASTYCZNYM                                                              NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

 

 

***

Ola Wochna – ucz. kl. III B

Lisa Szmygiel – ucz. kl. III B

II MIEJSCE EX AEQUO W KONKURSIE PLASTYCZNYM                                               NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Mateusz Czarnecki – ucz. kl. I C

Patryk Konopski – ucz. kl. III C

III MIEJSCE EX AEQUO W KONKURSIE PLASTYCZNYM                                         NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Klaudia Gałązka – ucz. kl. III A

Milena Chłędowska- ucz. kl. III A

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE PLASTYCZNYM NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

***

Sylwia Kwiatkowska – ucz. kl. III A

I MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZA PALMĄ WIELKANOCNĄ

***

Klaudia Parecka – ucz. kl. III A

II MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Julia Stawicka – ucz. kl. II A

III MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Anna Dorabialska – ucz. kl. III B

Natalia  Jakubowska  – ucz. kl. III B

Olga Kosmecka – ucz. kl. III B

Tatiana Malczyńska – ucz. kl. III B

Marta Kwiecińska – ucz. kl. II A

Katarzyna Wieszczyczyk – ucz. kl. IIA

Patrycja Gawrońska – ucz. kl.  II B

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

***

Partyk Chłędowski –  ucz. kl. II C
I MIEJSCE
W KONKURSIE  NA NAJŁADNIEJ NAPISANY                                             WIERSZ O TEMATYCE ZIMOWEJ

***
Edyta Krygier –  ucz. kl. III A

I MIEJSCE W KONKURSIE  NA TEMAT:                                                         „PROJEKT OKŁADKI DO MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI”

***

Klaudia Parecka – ucz. kl. III A

II MIEJSCE W KONKURSIE  NA TEMAT:                                                            „ILUSTRACJA DO MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI”

***

Agata Studzińska – ucz. kl. III F

III MIEJSCE W KONKURSIE  NA TEMAT:

„ILUSTRACJA DO MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI”

***
Marta Kwiecińska – ucz. kl. II A

BARDZO DOBRY WYNIK W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE

„KANGUR MATEMATYCZNY”

***

Anastazja Gawrońska– ucz. kl. III B

I MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE GEOGRAFICZNYM

***

Patryk Banasiak – ucz. kl. I A

II MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE GEOGRAFICZNYM

***

Konopski Patryk – ucz. kl. III C

III MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE GEOGRAFICZNYM

***

Patryk Banasiak – ucz. kl. I A

Kacper Nowakowski – ucz. kl. I A

Wiktoria Drzewiecka – ucz. kl. I B

Aniela Nijak – ucz. kl. I B

Anastazja Gawrońska – ucz. kl. III B

Natalia Jakubowska – ucz. kl. III B

Paulina Kapelińska– ucz.  kl. III B

Olga Kosmecka – ucz. kl. III B

Tatiana Malczyńska – ucz. kl. III B

 Lisa Szmygel  – ucz. kl. III B

Patryk Konopski – ucz. kl. III C

UDZIAŁ W SZKOLNYM KONKURSIE GEOGRAFICZNYM

***

Bartek Woźniak – ucz. kl. II B

UDZIAŁ W ETAPIE REJONOWYM WOJEWÓDZKIEGO KURATORYJNEGO

KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

***

Dominik Danelski – ucz. kl. I B

UDZIAŁ W FINALE KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO OXFORD SCHOOL WE WŁOCŁAWKU

***

Natalia Żabierek – ucz. kl. II A

I MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM – POEZJA ANGLOJĘZYCZNA

***

Princessa Zakrzewska – ucz. kl. III B

II MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM – POEZJA ANGLOJĘZYCZNA

 

***

Patryk Chłędowski – ucz. kl. II C

III MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM – POEZJA ANGLOJĘZYCZNA

***

Katarzyna Wieszczyczyk – ucz. kl. II A

III MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM
 POEZJA ANGLOJĘZYCZNA

***

Oliwia Białkowska – ucz. kl. II B

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE PLASTYCZNYM „PEJZAŻ
Z ZORZĄ POLARNĄ W TLE”

***

Patrycja Gawrońska – ucz. kl. II B

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE PLASTYCZNYM „PEJZAŻ
Z ZORZĄ POLARNĄ W TLE”

***

II MIEJSCE W PÓŁFINAŁACH POWIATU W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

***

I MIEJSCE W PÓŁFINAŁACH POWIATU W PIŁCE KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT

 

***

II MIEJSCE W MISTRZOSTWACH POWIATU W PIŁCE KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT

***

Marzena Różańska – ucz. kl. I A

I MIEJSCE W BIEGU PATRONADZIEWCZĄT

***

Szymon Jóźwiak – ucz. kl. I A

I MIEJSCE W BIEGU PATRONA CHŁOPCÓW

***

Karolina Nowak – ucz. kl. III A

II MIEJSCE W BIEGU PATRONA DZIEWCZĄT

***

Bartek Bystrzycki – ucz. kl. III C

II MIEJSCE W BIEGU PATRONA CHŁOPCÓW

***

Natalia Mroczkowska – ucz. kl. I C

III MIEJSCE W BIEGU PATRONA DZIEWCZĄT

***

Adrian Barański – ucz. kl. II A

III MIEJSCE W BIEGU PATRONA CHŁOPCÓW

***

Hubert Kuropatwiński – ucz. kl. III B

UCZESTNIK PÓŁFINAŁU WOJEWÓDZKIEJ GIMNAZJADY                               W DRUŻYNOWYM TENISIE STOŁOWYM

***

Michał Bochman – ucz. kl. II B

LAUREAT WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO

***

Michał Stasiak – ucz. kl. II A

Nikola Śniegowska – ucz. kl. II A

Katarzyna Wieszczyczyk – ucz. kl. II A

Kinga Winiecka – ucz. kl. II A

Natalia Żabierek – ucz. kl. II A

NAGRODA PIENIĘŻNA DLA PROJEKTU ETWINNING „FRIEDENISTEINE KUNST” („POKÓJ JEST SZTUKĄ”) W EUROPEJSKIM KONKURSIE ORGANIZOWANYM PRZEZ NIEMIECKIE KRAJOWE BIURO ETWINNING I EUROPEANMOVEMENT GERMANY

***

Białkowska Oliwia –  ucz. kl.  II B

Drzewiecka Wioletta –  ucz. kl.  III A

Kwiatkowska Sylwia –  ucz. kl.  III A

Nowak Karolina – ucz. kl.  III A

Rakowska Oliwia – ucz. kl.  II A

Stawicka Julia – ucz. kl.  II A

Suska Magdalena – ucz. kl.  III A

Śniegowska Nikola – ucz. kl.  II A

Wieszczyczyk Klaudia – ucz. kl.  III A

Winiecka Kinga – ucz. kl.  II A

Wochna Ola – ucz. kl. III B

Zakrzewska Princessa – ucz. kl. III B

II MIEJSCE W MISTRZOSTWACH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO                                W PIŁCE KOSZYKOWEJ

***

Żaneta Sosnowska ucz. kl. II b

I MIEJSCE W KONKURSIE STRÓJ TYGODNIA JĘZYKÓW OBCYCH

***

Jarosław Antczak ucz. kl. I A

II MIEJSCE W KONKURSIE STRÓJ TYGODNIA JĘZYKÓW OBCYCH

***

Natalia Żabierek – ucz. kl. II A

III MIEJSCE W KONKURSIE STRÓJ TYGODNIA JĘZYKÓW OBCYCH

***

Małgorzata Dolatowska – ucz. kl. II A

I MIEJSCE SUMO GRAP LING W OGÓLNOPOLSKIEJ LIDZE                                  THATRLONU SZTUK WALKI

***

Małgorzata Dolatowska –  ucz. kl. II A

I MIEJSCE KUMITE  W OGÓLNOPOLSKIEJ LIDZE THATRLONU                          SZTUK WALKI

 

 

 

 

***

Małgorzata Dolatowska

II MIEJSCE KIKBOXING KICK LIGHT

W OTWARTYCH MISTRZOSTWACH POLSKI                                                        SZTUK WALKI

***

Małgorzata Dolatowska – ucz. kl. II A

I MIEJSCE GRAPPLING W MISTRZOSTWACH POLSKI IBK

***

Małgorzata Dolatowska – ucz. kl. II A

I MIEJSCE KNOCKDOWN W MISTRZOSTWACH POLSKI IBK

***

Małgorzata Dolatowska – ucz. kl. II A

I MIEJSCE KARATE  W OTWARTYCH MISTRZOSTWACH POLSKI THATRLONU  SZTUK WALKI

***

Małgorzata Dolatowska – ucz. kl. II A

I MIEJSCE KUMIE  W OGÓLNOPOLSKIEJ LIDZE THATRLONU

SZTUK WALKI

***

Ola Wochna – ucz. kl. III B

NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY DLA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA                                   III ETAPU EDUKACJI

***

Hubert Kuropatwiński – ucz. kl. III A

NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY

DLA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA III ETAPU EDUKACJI

 

 

***

Olga Kosmecka – ucz. kl. III B

NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY „PER ASPERA AD ASTRA”
DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA

III ETAPU EDUKACJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Osiąganie celu –

to nie połowa przyjemności.

To cała przyjemność”.

                                        Święty Jan Paweł II

 

Rok szkolny 2016/2017

 

***

Michał Bochman – ucz. kl. III B

I MIEJSCE W ETAPIE SZKOLNYM WOJEWÓDZKIEGO                            KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII

***

Nikola Śniegowska – ucz. kl. III A

I MIEJSCE W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO                                   (I ETAP SZKOLNY) UDZIAŁ W ETAPIE REJONOWYM

***

Michał Stasiak – ucz. kl. III A

II MIEJSCE W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO                          (I ETAP SZKOLNY)
ZAKWALIFIKOWANIE  DO ETAPU REJONOWEGO

***

GIMNAZJUM IM. GEN. AUGUSTYNA SŁUBICKIEGO

W IZBICY KUJAWSKIEJ

 KRAJOWA ODZNAKA JAKOŚCI

PROJEKTÓW ETWINNING:

„EINE FAHRRADTOUR DURCH EUROPA”

„FRIEDEN IST EINE KUNST”

***

GIMNAZJUM IM. GEN. AUGUSTYNA SŁUBICKIEGO

W IZBICY KUJAWSKIEJ

EUROPEJSKA ODZNAKA JAKOŚCI DLA PROJEKTÓW ETWINNING:

„EINE FAHRRADTOUR DURCH EUROPA”

„FRIEDEN IST EINE KUNST”

***
Katarzyna Wieszczyczyk – ucz. kl. III A

I MIEJSCE W KONKURSIE RECYTATORSKIM

PT: „WIERSZE ANGIELSKIE”

***
Marta Kwiecińska – ucz. kl.  III A

Nikola Śniegowska – ucz. kl.  III A

II MIEJSCE W KONKURSIE RECYTATORSKIM

PT: „WIERSZE ANGIELSKIE”

***
Natalia Żabierek– ucz. kl.  III A

Michał Stasiak – ucz. kl.  III A

III MIEJSCE W KONKURSIE RECYTATORSKIM

PT: „WIERSZE ANGIELSKIE”

***

Uczniowie klasy III A

III MIEJSCE W KONKURSIE „ŚWIĘCI SĄ WŚRÓD NAS”

***

Uczniowie klasy I- III F

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE „ŚWIĘCI SĄ WŚRÓD NAS”

***

II MIEJSCE W PÓŁFINAŁACH POWIATU

W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

***

Julia Tylczyńska – ucz. kl. I B

I MIEJSCE W KONKURSIE PLASTYCZNYM

 „NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BETLEJEMSKA”

***

Julia Jabłońska – ucz. kl. III B

II MIEJSCE  W KONKURSIE PLASTYCZNYM

„NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BETLEJEMSKA”

 

 

***

Sandra Gałązka – ucz. kl. I B

III MIEJSCE W KONKURSIE PLASTYCZNYM

„NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BETLEJEMSKA”

***

Wiktoria Margielewska – ucz. kl. II C

VI MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE O LICZBIE π

***

Magdalena Jeszka – ucz. kl. II C

MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE O LICZBIE π

 

 

 

***

Nikola Śniegowska – ucz.  kl. III A

I MIEJSCE W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO
(ETAP I SZKOLNY)

***

Michał Stasiak – ucz. kl. III A

II MIEJSCE W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO
(ETAP I SZKOLNY)

***

Julia Stawicka – ucz. kl. III A

I MIEJSCE KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ „I OD TEJ PORY UCZEŃ WZIĄŁ JĄ DO SIEBIE ” (J 19,27) JAN PAWEŁ II NAUCZYCIEL ZAWIERZANIA MARYI– ETAP DEKANALNY

***

Patrycja Gawrońska – ucz.  kl. III B

I MIEJSCE KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ „I OD TEJ PORY UCZEŃ WZIĄŁ JĄ DO SIEBIE ” (J 19, 27) JAN PAWEŁ II NAUCZYCIEL ZAWIERZANIA MARYI– ETAP DEKANALNY

***

Aleksandra Kurlapska – ucz.  kl. III A

I MIEJSCE KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ „I OD TEJ PORY UCZEŃ WZIĄŁ JĄ DO SIEBIE ” (J 19,27) JAN PAWEŁ II NAUCZYCIEL ZAWIERZANIA MARYI– ETAP DEKANALNY

***

Zofia Sieradzka

Wiktoria Drzewiecka

Marta Sobieraj

Aleksandra Piasecka

– ucz. kl. II B

UDZIAŁ W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PRZEDMIOTOWYM                                      Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO /ETAP I SZKOLNY/

***

Zofia Sieradzka – ucz. kl. II B

ZAKWALIFIKOWANIE SIĘ DO KONKURSU KURATORYJNEGO                                  Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

***

Zofia Sieradzka – ucz. kl. II B

68/100 PUNKTÓW W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE

PRZEDMIOTOWYM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
/ETAP II REJONOWY/

***

GIMNAZJUM IM. GEN. AUGUSTYNA SŁUBICKIEGO                                                       W IZBICY KUJAWSKIEJ

KRAJOWA ODZNAKA JAKOŚCI ZA PROJEKT                                                      ,,EINE RADTOUR DURCH EUROPA”

***

GIMNAZJUM IM. GEN. AUGUSTYNA SŁUBICKIEGO
W IZBICY KUJAWSKIEJ

EUROPEJSKA ODZNAKA JAKOŚCI ZA PROJEKT ,,EINE  RADTOUR  DURCH EUROPA”

***

GIMNAZJUM IM. GEN. AUGUSTYNA SŁUBICKIEGO

 W IZBICY KUJAWSKIEJ

UDZIAŁ W PROJEKCIE MIĘDZYNARODOWYM E- TWINNING                               PT: „AZURELAND”

***

Michał Stasiak – ucz. kl. III A

18/30 PUNKTÓW W ETAPIE SZKOLNYM
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

***

Małgorzata Bazelewska – ucz. kl. I A

Tatiana Lewandowska – ucz.  kl. I F

I MIEJSCE  W KONKURSIE NA WIERSZ O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ LUB ZIMOWEJ

***

Zofia Sieradzka – ucz. kl. II B

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE RECYTATORSKIM W LUBRAŃCU

***

Zofia Sieradzka – ucz. kl. II B

II MIEJSCE W KONKURSIE RECYTATORSKIM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ

***

Julia Stawicka – ucz. kl. III A

I MIEJSCE KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ „NIE LĘKAJCIE SIĘ WYZWAŃ JAKIE STAWIA PRZED WAMI ŚWIAT” JAN PAWEŁ II                                                 DO MŁODZIEŻY – ETAP DIECEZJALNY

***

Patrycja Gawrońska – ucz.  kl. III B

II MIEJSCE KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ „NIE LĘKAJCIE SIĘ WYZWAŃ JAKIE STAWIA PRZED WAMI ŚWIAT” JAN PAWEŁ II                                                DO MŁODZIEŻY – ETAP DIECEZJALNY

 

 

***

Aleksandra Kurlapska – ucz.  kl. III A

III MIEJSCE KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ „NIE LĘKAJCIE SIĘ WYZWAŃ JAKIE STAWIA PRZED WAMI ŚWIAT” JAN PAWEŁ II                                             DO MŁODZIEŻY – ETAP DIECEZJALNY

***

Martyna Wawrzyniak – ucz. kl. I B

ZAKWALIFIKOWANIE DO II ETAPU KONKURSU PLASTYCZNEGO

N.T. PAŃSTWOWYCH STRAŻY POŻARNYCH

***
Uczniowie kl. III C

I  MIEJSCE  W KONKURSIE „ŚWIĘCI SĄ WŚRÓD NAS”

W KATEGORII NAJLEPSZE PRZEBRANIE „POSTAĆ ŚW. JADWIGI”

***
Uczniowie kl. I B

II MIEJSCE  W KONKURSIE „ŚWIĘCI SĄ WŚRÓD NAS”

W KATEGORII NAJLEPSZE PRZEBRANIE
„ŚW. MATKA TERESA Z KALKUTY I BŁ. KS. JERZY POPIEŁUSZKO”

***
Uczniowie kl. I A

III MIEJSCE W KONKURSIE „ŚWIĘCI SĄ WŚRÓD NAS

W KATEGORII NAJLEPSZE PRZEBRANIE

„ŚW. JOANNA BERETTA MOLLA I ŚW. S. FAUSTYNA”                  

***

Uczniowie kl. I B

I MIEJSCE W KONKURSIE  „ŚWIĘCI SĄ WŚRÓD NAS”

NA GAZETKĘ KLASOWĄ

„ŚW. MATKA TERESA Z KALKUTY I BŁ. KS. JERZY POPIEŁUSZKO”

***

Uczniowie kl. III A

II MIEJSCE  W KONKURSIE „ŚWIĘCI SĄ WŚRÓD NAS”

NA GAZETKĘ KLASOWĄ

„ŚW. JAN PAWEŁ II  I ŚW. STANISŁAW KOSTKA”
***

Uczniowie kl. II C

III MIEJSCE W KONKURSIE  „ŚWIĘCI SĄ WŚRÓD NAS”
 NA GAZETKĘ KLASOWĄ
„ŻYCIORYS ŚW. MATEUSZA”
***

Uczniowie kl. I– III F

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE „ŚWIĘCI SĄ WŚRÓD NAS”
NA GAZETKĘ KLASOWĄ

„OJCIEC MAKSYMILIAN MARIA KOLBE”

***

Paulina Szcześniak – ucz. kl. kl.  II C

I MIEJSCE W KONKURSIE SZKOLNYM                                                               N. T.
„PORTRET NAUCZYCIELA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY NA WESOŁO”

 

 

 

***

Kinga Grabowska – ucz. kl. II A

II MIEJSCE W KONKURSIE SZKOLNYM                                                                        N.T.
„PORTRET NAUCZYCIELA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY NA WESOŁO”

***

Małgorzata Dolatowska – ucz. kl. II A

III MIEJSCE W KONKURSIE SZKOLNYM                                                               N. T.
„PORTRET NAUCZYCIELA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY NA WESOŁO”

***

Nikola Śniegowska – ucz. kl. III A

I MIEJSCE W FINALE POWIATU W TENISIE STOŁOWYM INDYWIDUALNYM

***

Bartłomiej Woźniak– ucz. kl. III B

I MIEJSCE W FINALE POWIATU W TENISIE STOŁOWYM INDYWIDUALNYM

***

Bartłomiej Woźniak – ucz. kl. III B

Kacper Nowakowski – ucz. kl. III B

Patryk Banasiak – ucz. kl. III B

III MIEJSCE W PÓŁFINALE POWIATU W TENISIE STOŁOWYM DRUŻYNOWYM

***

MISTRZOSTWO POWIATU W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW GIMNAZJUM W IZBICY KUJAWSKIEJ

***

Bartłomiej Woźniak  – ucz. kl. III B

MISTRZ POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO W TENISIE STOŁOWYM INDYWIDUALNYM

***

Nikola Śniegowska– ucz. kl. III A

NAGRODA DYREKTORA GIMNAZJUM

NAJLEPSZY SPORTOWIEC III ETAPU EDUKACJI

***

Michał Stasiak- ucz. kl. III A

NAGRODA DYREKTORA GIMNAZJUM

DLA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA

NA ZAKOŃCZENIE III ETAPU EDUKACJI

***

Marta Kwiecińska – ucz. kl. III A

NAGRODA DYREKTORA GIMNAZJUM

„PER ASPERA AD ASTRA”

DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA

NA ZAKOŃCZENIE III ETAPU EDUKACJI

 

 

 

***

Michał Bochman- ucz. kl. III B

NAGRODA DYREKTORA GIMNAZJUM

„PER ASPERA AD ASTRA”

DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA

NA ZAKOŃCZENIE III ETAPU EDUKACJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być…”

                                                        Święty Jan Paweł II

 

Rok szkolny 2017/2018

***

Michał Radomski  – ucz. kl. II C

UDZIAŁ W SZKOLNYM ETAPIE KONKURSU MATEMATYCZNEGO

ORGANIZOWANEGO PRZEZ KURATORA OŚWIATY

ORAZ W KONKURSIE KANGUR MATEMATYCZNY

***

Uczniowie Gimnazjum

NAGRODA PIENIĘŻNA W WYSOKOŚCI 400 EURO

ORAZ NAGRODY RZECZOWE ZA PROJEKT ETWINNING

„VON GÖTTERN UND HEROEN” w 65 EDYCJI KONKURSU EUROPEJSKIEGO

WSPÓŁORGANIZOWANEGO PRZEZ NIEMIECKIE

BIURO KONTAKTOWE eTWINNING

***

Uczniowie Gimnazjum

BILETY DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

NA WYJAZD DO KRAJU PARTNERSKIEGO Z PROJEKTU eTWINNING

„AZURELAND”- KONKURSIE MOVE2LEARN LEARN2MOVE

***

Marta Sobieraj

Aleksandra Piechocka

Szymon Głuszkowski

Wiktoria Drzewiecka

Zofia Sieradzka

– uczniowie klasy III B

NAGRODA W III KATEGORII „SZKOŁY NAGRODZONE”

(PAKIET  Z MATERIAŁAMI DYDAKTYCZNYMI)

W II EDYCJI KONKURSU

„ERLEBNISSREISE MIT DEUTSCH” /„Z NIEMIECKIM W DROGĘ”/ ZORGANIZOWANYM PRZEZ GOETHE INSTITUT

I WYDAWNICTWO LEKTOR KLETT

***

Weronika Sobieraj – ucz. kl. III B

II MIEJSCE W VIII  KONKURS CHOPINOWSKI

„CHOPIN NA KUJAWACH”

***

Zofia Sieradzka – ucz. kl. III B

II MIEJSCE W XXIII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM

POEZJI K. K. BACZYŃSKIEGO WE WŁOCŁAWKU

 

***

Żaneta Żurańska – ucz. kl. II B

I MIEJSCE  W KONKURSIE PLASTYCZNYM

NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ”

***

Sandra Gałązka – ucz. kl. II B

II MIEJSCE  W KONKURSIE PLASTYCZNYM

NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ”

***

Michał Radomski – ucz. kl. II C

III MIEJSCE  W KONKURSIE PLASTYCZNYM

 NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ”

***

Milena Simińska – ucz. kl. II A

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE PLASTYCZNYM

NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ”

***

Nikola Świątkowska – ucz. kl. II A

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE PLASTYCZNYM

NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ”

***

Zofia Sieradzka – ucz. kl. III B

LAUREAT WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

***

Zofia Sieradzka – ucz. kl. III B

I MIEJSCE  W KONKURSIE „DYKTANDO W JĘZYKU NIEMIECKIM”

***

Marta Sobieraj – ucz. kl. III B

II MIEJSCE W KONKURSIE „DYKTANDO W JĘZYKU NIEMIECKIM”

***

Małgorzata Bazelewska – ucz. kl. II B

I MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJŁADNIEJ NAPISANY WIERSZ

O TEMATYCE ZIMOWEJ LUB BOŻONARODZENIOWEJ

***

Małgorzata Bazelewska – ucz. kl. II B

I MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJŁADNIEJ

NAPISANY WIERSZ O TEMATYCE WIOSENNEJ

***

Uczennice Gimnazjum

III MIEJSCE W PÓŁFINAŁACH POWIATU

W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

***

Marzena Różańska – ucz. kl. III A

I MIEJSCE W BIEGU DZ. O PUCHAR PATRONA SZKOŁY

***

Dominika Drubkowska – ucz. kl. III B

II MIEJSCE W BIEGU DZ.  O PUCHAR PATRONA SZKOŁY

 

***

Aniela  Nijak – ucz. kl. III B

III MIEJSCE W BIEGU DZ. O PUCHAR PATRONA SZKOŁY

***

Miłosz Kołodziejski – ucz. kl. III A

I MIEJSCE W BIEGU CHŁ. O PUCHAR PATRONA SZKOŁY

***

Dawid Perczyński – ucz. kl. III A

II MIEJSCE W BIEGU CHŁ.  O PUCHAR PATRONA SZKOŁY

***

Damian Szmygel – ucz. kl. II A

III MIEJSCE W BIEGU  CHŁ. O PUCHAR PATRONA SZKOŁY

***

Julia Stasiak – ucz. kl. II A

I MIEJSCE W SZKOLNYCH ZAWODACH

W TENISA STOŁOWEGO DZIEWCZĄT

***

Małgorzata Dolatowska – ucz. kl. III B

II MIEJSCE W SZKOLNYCH ZAWODACH

W TENISA STOŁOWEGO DZIEWCZĄT

***

Aniela Nijak – ucz. kl. III B

III MIEJSCE W SZKOLNYCH ZAWODACH

W TENISA STOŁOWEGO DZIEWCZĄT

***

Kacper Nowakowski – ucz. kl. III A

I MIEJSCE W SZKOLNYCH ZAWODACH

W TENISA STOŁOWEGO CHŁOPCÓW

***

Patryk Banasiak – ucz. kl. III A

II MIEJSCE W SZKOLNYCH ZAWODACH

W TENISA STOŁOWEGO  CHŁOPCÓW

***

Jakub Ciesielski – ucz. kl. III A

I MIEJSCE W SZKOLNYCH ZAWODACH

W TENISA STOŁOWEGO  CHŁOPCÓW

***

Patryk Banasiak – ucz. kl. III A

WYRÓŻNIENIE W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE

„KANGUR MATEMATYCZNY”

***

Małgorzata Dolatowska – ucz. kl. III B

NAGRODA DYREKTORA  GIMNAZJUM

DLA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA

 NA ZAKOŃCZENIE III ETAPU EDUKACJI

 III ETAPU EDUKACJI

 

***

Kacper Nowakowski – ucz. kl. III A

NAGRODA DYREKTORA GIMNAZJUM

DLA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA

NA ZAKOŃCZENIE III ETAPU EDUKACJI

***

Aleksandra Piechocka – ucz. kl. III B

NAGRODA DYREKTORA GIMNAZJUM

„PER ASPERA AD ASTRA”

DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA

NA ZAKONCZENIE  III ETAPU EDUKACJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Każde pokolenie powinno

zdawać sobie sprawę,

iż wolność nie polega na tym,

żeby robić, co nam się żywnie podoba,

ale na prawie do robienia tego, co należy.”

                                   Święty Jan Paweł II

 

Rok szkolny 2018/2019

/ostatni rok funkcjonowania Gimnazjum/

 

 

***

Żaneta Żurańska – ucz. kl. III B

I MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

***

Julia Tylczyńska – ucz. kl. III B

III MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

***

Żaneta Żurańska – ucz. kl. III B

VI MIEJSCE W DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ W KONKURSIE WIEDZY RELIGIJNEJ PT. „GDYBY ŚW. TOMASZ MIAŁ KOMPUTER”

***

Wiktoria Dalak – ucz. kl. III B

WYRÓŻNIENIE W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

***

Uczniowie Gimnazjum:

Adrian Węgielewski – ucz. kl. III B

Aleksander Braszak – ucz. kl. III A

Alicja Biernacka – ucz. kl. III A

Damian Szmygel- ucz. kl. III A

Małgorzata Bazelewska – ucz. kl. III B

Jakub Drubkowski – ucz. kl. III B

Jakub Piasecki- ucz. kl. III A

Julia Stasiak- ucz. kl. III A

Julia Tylczyńska – ucz. kl. III B

Milena Simińska- ucz. kl. III A

Oliwia Kurlapska – ucz. kl. III B

Wiktoria Dalak – ucz. kl. III B

Wiktoria Drubkowska – ucz. kl. III B

Zuzanna Wojasińska – ucz. kl. III A

Żaneta Żurańska – ucz. kl. III A

NAGRODA W WYSOKOŚCI 600 EURO W 66 EDCJI KONKURSU EUROPEJSKIEGO YOUROPE

ZA PROJEKT ETWINNING „TIERISCHE HERRSCHAFT(EN)

– EIN BUCH IN KAPITELEN”

***

Małgorzata Bazelewska – ucz. kl. III B

TYTUŁ FINALISTY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO                        

    Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

***

Wiktoria Dalak – ucz. kl. III B

TYTUŁ FINALISTY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO                        

    Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

***

Żaneta Żurańska – ucz. kl. III A

TYTUŁ FINALISTY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO                        

    Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

***

Kacper Kurlapski – ucz. kl. III A

WYRÓŻNIENIE W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE

„KANGUR MATEMATYCZNY”

***

Żaneta Żurańska – ucz. kl. III B

BARDZO DOBRY WYNIK  W EUROPEJSKIM KONKURSIE

„KANGUR MATEMATYCZNY”

***

Julia Stasiak – ucz. kl.  III A

Wiktoria Drubkowska – ucz. kl. III B

Julia Tylczyńska – ucz. kl.  III B

Nowakowska Marta – ucz. kl.  III A

Kurlapska Oliwia – ucz. kl. III B

Rumińska Gabriela – ucz. kl.  III A

Michalak Marlena – ucz. kl.  III A

III MIEJSCE W PÓŁFINAŁACH POWIATU

W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

***

Wiktoria Dalak – ucz. kl. III B

Oliwia Kurlapska – ucz. kl.  III B

Żaneta Żurańska- ucz. kl. III B

UDZIAŁ W IX POWIATOWYM KONKURSIE CHOPINOWSKIM                                 FRYDERYK CHOPIN NA KUJAWACH

***

Julia Stasiak – ucz. kl. III A

II MIEJSCE W MISTRZOSTWACH POWIATU

W TENISIE STOŁOWYM

***

  Julia Stasiak – ucz. kl. III A

I MIEJSCE W BIEGU PATRONA DZIEWCZĄT

***

Michalak Marlena – ucz. kl. III a

II MIEJSCE W  BIEGU PATRONA DZIEWCZĄT

***

Żaneta Żurańska – ucz. kl. III B

II MIEJSCE W KONKURSIE INFORMATYCZNYM

ORGANIZOWANY PRZEZ ZSE WE WŁOCŁAWKU

***

Patrycja Olszewska – ucz. kl. III B

III MIEJSCE W  BIEGU PATRONA DZIEWCZĄT

***

Miłosz Kołodziejski – ucz. kl. III A

I MIEJSCE W BIEGU PATRONA CHŁOPCÓW

***

Damian Szmygel – ucz. kl. III A

II MIEJSCE W BIEGU PATRONA CHŁOPCÓW

***

Mikołaj Bugajak – ucz. kl. III C

III MIEJSCE W BIEGU PATRONA CHŁOPCÓW

***

Damian Szmygel – ucz. kl. III A

I MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE

„MISTRZ ORTOGRAFII JĘZYKA NIEMIECKIEGO”

***

Wiktoria Majchrzak ucz. kl. VII A

 III MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE

„MISTRZ ORTOGRAFII JĘZYKA NIEMIECKIEGO”

***

Wiktoria Drubkowska – ucz. kl. III B

Julia Tylczyńska – ucz. kl. III B

Patrycja Rożniecka – ucz. kl. III B

Julia Stasiak – ucz. kl. III A

Jakub Trafny – ucz. kl. III C

Adrian Węgielewski – ucz. kl. III B

Bartosz  Zdzienicki – ucz. kl. III B

Sebastian Piasecki – ucz. kl. III B

Aleksander Ciesielski – ucz. kl. III B

Miłosz Kołodziejski – ucz. kl. III A

Bartłomiej Jaroszewski – ucz. kl. III A

UDZIAŁ W ZAWODACH NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM

ZORGANIZOWANE PRZEZ MICHAŁA JELIŃSKIEGO – WIOŚLARZA, MISTRZA EUROPY, CZTEROKROTNEGO MISTRZA ŚWIATA

/ZŁOTY MEDALISTA IGRZYSK OLIMPIJSKICH W PEKINIE W 2008 R.

W CZWÓRCE PODWÓJNEJ/ 

***

Małgorzata Bazelewska– ucz. kl. III B

Wiktoria Dalak – ucz. kl. III B

Patrycja Rożniecka– ucz. kl. III B

 Żaneta Żurańska– ucz. kl. III B

I  MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE NA GAZETKĘ

PT.: „CMENTARZ ŻYDOWSKI W IZBICY KUJAWSKIEJ”

***

Julia Stasiak – ucz. kl. III a

NAGRODA DYREKTORA GIMNAZJUM

DLA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA

NA ZAKOŃCZENIE III ETAPU EDUKACJI

***

Milena Simińska – ucz. kl. III A

NAGRODA DYREKTORA  GIMNAZJUM

„PER ASPERA AD ASTRA”

DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA

 NA ZAKOŃCZENIE III ETAPU EDUKACJI

 

 

 

 

 

„Każdy z Was

młodzi przyjaciele

znajduje też w życiu

jakieś swoje Westerplatte.

Jakiś wymiar zadań,

które musi podjąć i wypełnić.

Jakąś słuszną sprawę,

o którą nie może nie walczyć.

Jakiś obowiązek, powinność,

od której nie może się uchylać.

Nie może zdezerterować.

Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości,

które trzeba utrzymać i obronić”.

                                 

                          Święty Jan Paweł II