Profilaktyka szczepień ochronnych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku przesyła w załączeniu materiały informacyjno-edukacyjne (ulotki) z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie metody zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej stanowiącej szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz związany z tym pobyt na naszym kraju i regionie licznej grupy uchodźców, obywateli Ukrainy (poz. 681), tj. błonicy, krztuśca, odry, ostrego nagminnego porażenia dziecięcego (poliomyelitis), wirusowego zapalenia wątroby typu A.

Biorąc pod uwagę trwający konflikt zbrojny w Ukrainie  i związany z tym pobyt w naszym kraju  i regionie licznej grupy uchodźców, obywateli Ukrainy, istotnym jest, by zintensyfikować działania  profilaktyczne mające na celu promowanie szczepień ochronnych tak, aby sytuacja epidemiologiczna  w zakresie chorób zakaźnych w Polsce pozostała stabilna.

Ulotki do pobrania:

KRZTUSIEC PL

KRZTUSIEC UA

ODRA PL

ODRA UA

POLIO PL

POLIO UA

SALMONELLA PL

SALMONELLA UA

COVID 19 PL

COVID 19 UA