ZARZĄDZENIE NR 11/ 2021

w sprawie zmian w organizacji roku szkolnego 2020/21

 w Szkole Podstawowej nr 2 im. gen. A. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej.

 

 

W oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki dla publicznych    i niepublicznych szkół i placówek z dnia 20 kwietnia  2021 r. zarządzam:

 • 1.

 Uczniowie klas IV-VIII nadal  pracują  w trybie zdalnym.

 • 2.


Od 26 do 30 kwietnia 2021r. klasy I  i II  przechodzą na pracę w trybie hybrydowym.
W naszych warunkach zorganizujemy to w ten sposób, że klasy I i II uczyć się będą w szkole według schematu:

 1. klasa I:
  poniedziałek,
      środa,
      piątek (co drugi tydzień),
 2. klasa II:
      wtorek,
      czwartek,
      piątek (co drugi tydzień).

W pozostałe dni uczniowie będą łączyć się na zajęcia zdalnie.

 • 3.

 Świetlica szkolna czynna będzie codziennie w godz. 8.00- 13.00.

 4.

 

Dowożenie dzieci z klas I- II organizowane będzie jak dotychczas- zgodnie
z harmonogramem z dnia 18.01.2021r.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.04.2021r.

                                    

 

                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                                 Wojciech Graczyk

 

                           

    

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *