,,Najpiękniejsza ozdoba świąteczna“

W okresie przedświątecznym wychowawczynie klas I-III zorganizowały szkolny konkurs  pod hasłem ,,Najpiękniejsza ozdoba świąteczna“. Uczniowie klas wykonali ozdoby świąteczne według własnego pomysłu z różnych dostępnych im materiałów. Celem konkursu było zmotywowanie dzieci do samodzielnej, twórczej pracy plastyczno-technicznej, kultywowanie tradycji świątecznych oraz stworzenie świątecznej atmosfery. Dzięki ich zaangażowaniu powstały m.in. piękne stroiki świąteczne, Mikołaje, choinki, bombki i bałwanki. Jury miało ,,trudny orzech do zgryzienia”, ponieważ dzieci były bardzo kreatywne, a ich prace oryginalne. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki, dyplomy oraz słodycze od Mikołaja i Elfów  ,a na zwycięzców czekały także nagrody: …

Wigilie klasowe

W ostatni piątek (17 grudnia 2021r.) Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej rozbrzmiewała dźwiękami kolęd i pastorałek. Uczniowie klas I – III, podobnie, jak starsi koledzy i koleżanki, obchodzili uroczyste wigilie klasowe. Dzieci odświętnie ubrane, dzieliły się opłatkiem i składały sobie życzenia na Święta Bożego Narodzenia. Nie obyło się bez wizyty Mikołaja, który hojnie obdarował wszystkie grzeczne dzieci i wychowawców. W świąteczny nastrój wprowadziło nas wspólne śpiewanie kolęd i oglądanie filmu o tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Był to szczególny dzień pełen radości i życzliwości. [Tekst: Anna Buziewska]

“Zimowe szaleństwo”

Tej zimy, dzięki wsparciu finansowemu organu prowadzącego, którym jest Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, nasza szkoła zakupiła sanki dla swoich najmłodszych klas. Obok boiska szkolnego, już jesienią została usypana górka, z której mieliby zjeżdżać nasi uczniowie. Gdy tylko spadł długo oczekiwany śnieg, uczniowie wraz ze swymi wychowawcami opuścili sale lekcyjne, aby oddać się małej namiastce zimowego szaleństwa, pobawić się i dotlenić na świeżym, rześkim powietrzu. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. [Tekst: T. Grabowski]

Szlachetna Paczka

W tym roku, po raz pierwszy, nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji SZLACHETNA PACZKA, organizowanej przez Stowarzyszenie Wiosna. Akcja opiera się o ideę przekazywania bezpośredniej pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom na podstawie wcześniejszego rozpoznania ich potrzeb. Osoby potrzebujące otrzymują paczkę odpowiadającą ich indywidualnym potrzebom. Objęliśmy opieką jedną z rodzin z powiatu włocławskiego, stając się tym samym Darczyńcą. Do tworzenia Paczki dla wybranej rodziny zaprosiliśmy całą społeczność szkolną : uczniów, rodziców i nauczycieli. Zaangażowanie przyniosło nieoczekiwane efekty – przygotowaliśmy 11 paczek, zawierających żywność, środki czystości, kosmetyki, odzież, zabawki, przybory szkolne. …

SZLACHETNA PACZKA – ZBIÓRKA

Termin zbiórki : 08.12.2021r. – 10.12.2021r. Kochani, W tym roku postanowiliśmy włączyć się w akcję – SZLACHETNA PACZKA. Wybraliśmy rodzinę pani Magdy, zamieszkałą w powiecie włocławskim, doświadczoną chorobą. Chcemy spełnić marzenia tej rodziny. W związku z tym organizujemy zbiórkę: Trzy kluczowe potrzeby Rodziny: Żywność – Rodzinę nie zawsze stać na zakup niektórych artykułów, produkty z długim terminem wspomogą zapotrzebowania rodziny. Środki czystości – Środki czystości są to rzeczy, które mają długi termin a są potrzebne w każdym domu. Pomogą rodzinie przetrwać jakiś czas. Obuwie – Obuwie na zimę to duży …

,,Święty Andrzeju daj nam znać, co się z nami będzie dziać”!

,,Święty Andrzeju daj nam znać, co się z nami będzie dziać”! Tym oto powiedzeniem klasy II i III rozpoczęły magiczne andrzejki. Była to kolejna wspaniała okazja do wspólnej, niezapomnianej zabawy. Ten tajemniczy dzień wróżb i czarów pobudził nieograniczone pokłady dziecięcej wyobraźni, a piękne, baśniowe stroje pomogły oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń. Księgę andrzejkowych zabaw rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu, przypomnienia dawnych tradycji i obrzędów ludowych oraz odczytania listu do dzieci od św. Andrzeja. Dzięki wróżbom uczniowie dowiedzieli się, kim będą w przyszłości i co ich czeka w …

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr  6 /2021/22 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. A. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej z dnia 22.11.2021 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeniach wspólnych.     Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021, poz. 1082) oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia   z dnia 2 sierpnia 2021 r. zarządzam, co następuje: 1 W Szkole Podstawowej nr 2 im. gen. A. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej …

Spotkanie z policjantami

W dniu 19.11.2021r., uczniowie klas I, II, III i IV wzięli udział w spotkaniu z policjantami KMP we Włocławku w ramach udziału szkoły w ogólnopolskim programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Gościliśmy st. asp. Ewelinę Reszczyńską, panią Edytę Olszewską, które na co dzień zajmują się działaniami profilaktycznymi oraz mł. asp. Łukasza Zielińskiego z Posterunku Policji w Izbicy Kujawskiej. Podczas spotkania uczniowie klas utrwalali najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się po drogach z uwzględnieniem znajomości zasad ruchu drogowego w zakresie potrzebnym pieszym, utrwaliły numer alarmowy 112. Dodatkowo uczniowie nabyli wiadomości, dotyczące prawidłowego zachowania się …

PAMIĘTAMY!

 “Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim.” W imieniu całej społeczności szkolnej przedstawiciele Samorządu Szkolnego odwiedzili w jeden z listopadowych dni izbicki cmentarz, by zapalić znicze na grobach zmarłych nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. [Tekst: K. Kędzierska]

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Zarządzenie nr 5/2021/2022  z dn. 29.10.2021 r.   Dyrektor SP2 informuje, że w okresie od 29.10.2021 do 05.11.2021 uczniowie klas: II, V, VI, VII, Vb-VIIb będą objęci nauczaniem  w trybie zdalnym. W związku z powyższym każdy uczeń ma obowiązek łączyć się na zajęcia online zgodnie z planem klasy, do której uczęszcza. Nauczyciele, którzy danego dnia nie mają lekcji  z uczniami klas: I, III, IV, VIII, mogą łączyć się na zajęcia zdalne z domu po wcześniejszym poinformowaniu dyrektora szkoły.                                                                   Dyrektor SP2 w Izbicy Kujawskiej                                                                                   Wojciech Graczyk

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY NR 9a – zdalne nauczanie

ZARZĄDZENIE NR 9a – zdalne nauczanie Zgodnie z komunikatem MEN-informuję, że od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. w szkołach podstawowych zawieszone zostały zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV – VIII. Uczniowie tych klas przechodzą od 26 października 2020 r.(tj. poniedziałek) na naukę zdalną. W tym czasie nauczyciele będą prowadzili zajęcia z wykorzystaniem komunikatorów ustalonych z Rodzicami i uczniami oraz dziennika elektronicznego, który zastępuje pocztę mailową   Wychowawcy, od poniedziałku wśród uczniów swoich klas, przeprowadzą rozeznanie na temat bieżącego dostępu do Internetu i sprzętu elektronicznego. Ewentualne potrzeby proszę …

,,SadziMY”

W październiku bieżącego roku szkolnego uczniowie klas II i III wraz z wychowawczyniami wzięli udział w ogólnopolskiej akcji ,,SadziMY”. Na terenie naszej szkoły dzieci posadziły symboliczne drzewko. Akcja ta miała na celu uświadomienie najmłodszym uczniom, że jest to działanie na rzecz ochrony klimatu, który jest dla nas bardzo ważny. Uczestnicząc w takich wydarzeniach, czujemy, że robimy coś dobrego dla Ziemi – naszego wspólnego DOMU. Przeprowadzone działania wpisały się również w realizowaną innowację pedagogiczną ,,Zabawa sztuką”. [Tekst: B. Szadkowska]

Pasowanie na ucznia

Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość ta miała bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter. 15 października 2021 uczniowie klas pierwszych, ubrani w stroje galowe, niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na ucznia. Pasowania wielkim ołówkiem dokonane zostało przez Dyrektora Szkoły pana Wojciecha Graczyka. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeniu do grona Uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej. Uczniowie zaprezentowali przygotowany przez siebie program artystyczny. Pochwalili się swoimi talentami: recytowali wiersze, śpiewali piosenki, tańczyli. Wykazali się …

Wsparcie rodzin popegeerowskich

Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.  Warunki otrzymania wsparcia: a) dziecko zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, b) dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała na terenie gminy Izbica Kujawska c) dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera …

Anwilki na start!

Dnia 10 października we Włocławku odbyła się kolejna edycja półmaratonu, ale też biegi dzieci. Naszą szkołę reprezentowali: Kevin Wrzesiński, Igor Adamczewski , Kuba Zellek, Wiktor Witczak, Lidia Witczak. Najlepszy wynik uzyskała Lidia Witczak – miejsce trzecie, na dystansie 600m. Była to impreza promująca aktywność fizyczną i wszyscy którzy dotarli do mety byli wygrani. Gratulacje dla naszych reprezentantów i powodzenia na kolejnych trasach biegowych. [Tekst: Nina Adamczewska]

XXI Dzień Papieski

Dzisiaj, w niedzielę 10 października 2021 r. przeżywaliśmy kolejny XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się”, który na trwałe wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic i obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu św. Jana Pawła II, wsparcia ,,żywego pomnika” – zdolnej młodzieży z małych miasteczek i wsi. Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej oraz 3 …

w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi…

W minioną sobotę, delegacje szkół z izbickich terenów, gościły w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, na wystawie poświęconej monumentalnym grobowcom z epoki kamienia, w parku kulturowym w Sarnowie i Wietrzychowicach. W chronologicznej podróży po naszych „kujawskich piramidach” towarzyszył uczestnikom dr Piotr Papiernik – miłośnik, pasjonat a także wybitny znawca tych miejsc i czasów. Dr Papiernik, posługując się bogatym zbiorem cennych znalezisk, inkluzywnie wprowadził zwiedzających w klimat panujący 1.5 tysiąca lat przed naszą erą. Przedstawił, jak wyglądało życie naszych przodków i ich obyczaje, a także techniki badawcze, którymi posługiwali się …

Europejski Dzień Języków Obcych

Z inicjatywy Rady Europy 26 września każdego roku obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych. W tym roku już 20-ty raz. Dzień ten promuje naukę języków obcych i różnorodność kulturową. W naszej szkole w tym roku obchodzony był w poniedziałek 27.09.2021. Każda klasa, od pierwszej do ósmej, miała za zadanie zaprezentowanie jednego z wybranych dziewięciu krajów europejskich. Były to kraje: Polska, Anglia, Niemcy, Czechy, Rosja, Hiszpania, Francja, Włochy i Portugalia. Klasy 1-3 losowały spośród Polski, Anglii i Niemiec, natomiast klasy 4-8 spośród pozostałych państw. Prezentacja kraju polegała na udekorowaniu klasy symbolami …

10 Koncert dla matki Chopina

Koncert dla Justyny Chopinowej organizowany w naszym miasteczku, to nie jest już lokalne, ale – można by rzec – ogólnopolskie wydarzenie, które przyciąga fanów i wiele znakomitych nazwisk z całej Polski. 10. edycję tego przedsięwzięcia uświetnił występ międzynarodowej sławy pianisty Janusza Olejniczaka oraz wirtuoza gitary Adama Palmy, któremu akompaniował Tomas Celis Sanchez – ekspert w dziedzinie egzotycznych rytmów i wydobywania niepowtarzalnych szelestów. Jak wspomniał Janusz Olejniczak, zbliżyć się do wrażliwości Chopina, nadążyć za Nim – to prawdziwa sztuka, a wykonać jego dzieła na gitarze, to rzecz wręcz niemożliwa. Chyba że …

Międzynarodowy Dzień Kropki

15 września po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole International Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki. Święto to swój początek zawdzięcza książce Petera H. Reynoldsa, pt. „The Dot”. Poznajemy w niej historię Vashti – dziewczynki, która nie wierzyła w swoje możliwości plastyczne. Dzięki malutkiej kropce i nauczycielce plastyki uwierzyła w siebie. Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy wszystkich uczniów naszej szkoły wraz z nauczycielami, którzy świętowali ten dzień na wiele sposobów. Punktem wyjściowym stał się film o Vashti ,,Kropka”, który obejrzeli. Później podjęli dyskusję na temat kreatywności oraz rozwijania ukrytego potencjału. Wszyscy …

Deszcz, błoto i kałuże…

Dnia 18.09 we Włocławku odbył się 38Bieg Kujawiaka. Naszą szkołę reprezentowali: Kuba Zellek, Wiktor Witczak, Olga Wawrzyniak, Klaudia Sobczak, Zuzanna Łojewska. Wszyscy zawodnicy spisali się na medal.Uczniowie mieli okazję sprawdzić się biegając w terenie. Biegi nie były łatwe, ale nasi zawodnicy świetnie sobie poradzili. Najlepszy wynik osiągnął Kuba Zellek -3miejsce. Gratulacje dla wszystkich zawodników, za walkę, wytrwałość w biegu do mety! Patryk Szadkowski, Patryk Kędzierski, Lidka Witczak i Igor Adamczewski – brawo za głośny doping dla kolegów [Tekst: N. Adamczewska]

ZAPRASZAMY NA KONCERT

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Współudział w organizacji: Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej przy Patronacie Starosty Włocławskiego Romana Gołębiewskiego zapraszają na koncert specjalny JANUSZA OLEJNICZAKA (fortepian) i ADAMA PALMY (gitara), z udziałem TOMASA CELISA SANCHEZA (perkusjonalia), przygotowany z okazji rocznicy urodzin Justyny Chopinowej, matki Fryderyka. Izbica Kujawska, 26 września 2021 r., miejsce: kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, godz. 17.00. WSTĘP WOLNY! https://www.facebook.com/events/362821788737026

“Sport, kultura ,historia..”

Dnia 11 września w Boniewo odbył się V Bieg Pamięci dla uczczenia żołnierzy Armii Pomorze walczących w bitwie pod Szczytnem w dniach 11-12 września 1939 r. W biegach brali udział uczniowie naszej szkoły.  Wiktor Witczak, Kuba Zellek, Wiktor Brzeziński, Bartosz Kurlapski, Bartosz Orzechowski,  Sandra Domańska, Lidia Witczak, Patryk Szadkowski,Hubert Głuszkowski,Bartłomiej Nawrocki, Patryk Kędzierski, Zuzanna Łojewska, Olga Wawrzyniak wywalczyli drużynowo pierwsze miejsce . Indywidualnie miejsce na podium wywalczyli: Klasa IV  Kuba Zellek miejsce pierwsze Wiktor Witczak miejsce drugie Klasa VII Sandra Domańska miejsce trzecie Klasa VIII Hubert Głuszkowski miejsce pierwsze Bartłomiej …

Dziennik elektroniczny – pierwsze uruchomienie

Poniżej znajduje się link z filmem instruktażowym, który objaśnia sposób założenia konta  w dzienniku elektronicznym Uonet+.  W celu  uruchomienia dziennika, kliknij w link w górnym menu naszej strony internetowej pt. “Dziennik elektroniczny” Zachęcamy również do pobrania aplikacji Dziennik na urządzenia mobilne. Jeżeli wykonałeś poprawnie wskazane kroki, a mimo to masz problem z zalogowaniem, skontaktuj się ze swoim wychowawcą.

Życzenia od Burmistrza Izbicy Kujawskiej

Szanowni Dyrektorzy, Pedagodzy, Nauczyciele, Pracownicy Obsługi i Administracji szkół i placówek oświatowych w gminie Izbica Kujawska, Drodzy Rodzice Uczniów,        Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2021/2022 życzę wszystkim Państwu, aby każdy Wasz dzień pracy był bezpieczny, przynosił zadowolenie, a podejmowane przedsięwzięcia edukacyjne i prozdrowotne spełniały zakładane oczekiwania.        Szanownym Rodzicom Uczniów życzę spełnienia nadziei i oczekiwań pokładanych w swoich dzieciach. Drodzy Uczniowie,        Życzę Wam, aby czas spędzony w szkole był dla Was bezpieczną, fascynującą, intelektualną przygodą oraz mądrą zabawą, wypełnioną twórczą energią.        Życzę, aby zgłębianie tajników nauki …

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 1 września 2021 r. o godz. 9.00 na boisku szkolnym. Jeśli warunki atmosferyczne nie będą sprzyjające, uczniowie poszczególnych klas spotkają się wyłącznie z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych (informacja poniżej). Natomiast nowi uczniowie (klasa I i klasa IV) wezmą udział w spotkaniu z wychowawcami i dyrektorem szkoły w hali sportowej.  klasa II- sala nr 3 klasa III- sala nr 1 klasa V- sala nr 15 klasa VI- sala nr 6 klasa VII- sala nr 10 klasa VIII- sala nr 8 klasa V- VII …

Pdręczniki z religii na rok szkolny 2021/ 2022

Uczniowie na zajęcia religii muszą zakupić:  – Podręcznik do 1 klasy podstawowej pt. Poznaję Boży świat, wydawnictwo JEDNOŚĆ -Podręcznik  do klasy 2 podstawowej pt. Odkrywam Królestwo Boże , wydawnictwo JEDNOŚĆ -Podręcznik i ćwiczenie do 3 klasy  podstawowej pt. Przyjmujemy Pana Jezusa, wydawnictwo WAM -Podręcznik i ćwiczenie do klasy 4 podstawowej pt. Zaproszeni  przez Boga , wydawnictwo WAM -Podręcznik i ćwiczenie do klasy 5 podstawowej pt. Szczęśliwi, którzy szukają prawdy, wydawnictwo JEDNOSĆ -Podręcznik i ćwiczenie do klasy 6 podstawowej pt. Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno, wydawnictwo JEDNOŚC -Podręcznik do klasy 7 podstawowej …

Informacja dla pierwszoklasistów

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, rodzice klas pierwszych proszeni są o zakup  niezbędnych przyborów zgodnie z poniższym:   Wyprawka dla ucznia klasy I 1. 3 zeszyty w kratkę (16 kartkowe) 2. 2 zeszyty w trzy linie ( koniecznie z czerwoną linią, 32 kartkowe) 3. Ołówki trójboczne (kilka sztuk) 4. Gumka 5. Linijka 20 cm 6. Temperówka z pojemnikiem  7. Klej w sztyfcie (najlepiej magic) 8. Nożyczki z zaokrąglonymi końcami 9. Kredki trójboczne w drewnie 12 kolorów 10. Piórnik  Trójboczne przybory pomagają dziecku w wyćwiczeniu prawidłowego ich trzymania …

#SZCZEPIMY SIĘ

PIKNIK RODZINNY: SZCZEPIMY SIĘ IZBICA KUJAWSKA 2021             Burmistrz Izbicy Kujawskiej zaprasza Mieszkańców Gminy na Piknik Rodzinny Szczepimy się, który odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2021 roku w godzinach 9.30-16.00 na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Generała Augustyna Słubickiego przy ulicy Nowomiejskiej 3 w Izbicy Kujawskiej.           W trakcie pikniku będzie możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w punkcie szczepień w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (ośrodku zdrowia) przy ulicy Narutowicza 16.           Osoby zaszczepione tego dnia będą mogły wziąć udział w wielu konkursach fantowych. Główną …

Pożegnanie Zimy

19 marca 2021r. uczniowie klasy I i II uroczyście pożegnali Zimę i powitali Wiosnę. Powitanie Wiosny to dla każdego wyczekiwane wydarzenie. Ogromne emocje wzbudziły już same przygotowania, które rozpoczęliśmy dużo wcześniej. Podczas zajęć, spacerów, obserwacji przyrodniczych uczyliśmy się jak rozpoznawać i szukać oznak wiosny. Poznaliśmy również piosenki i wiersze o tematyce wiosennej. Wreszcie nadszedł ten dzień – 19 marca 2021r., choć wietrzny i zimny, to udało nam się pożegnać Zimę i powitać Wiosnę. Dzień rozpoczęliśmy od zagadek i rozmów o nowej porze roku oraz od wesołych zabaw i konkursu na …

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

 ,, Wakacje pukają do drzwi!! “ ,, Niech żyją wakacje, Niech żyje pole i las,  I niebo i słońce, Wolny, swobodny czas…”   Ostatni dzień roku szkolnego zawsze wyzwala w nas pozytywne uczucia, ogarnia nas radość, a nawet euforia, że już za chwilę rozpocznie się wspaniały czas wakacji. Dnia 25 czerwca w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Klasy VII  pożegnały klasy VIII. Pan Dyrektor Wojciech Graczyk wręczył świadectwa i nagrody dl najlepszych uczniów. Pożegnania są zawsze trudne, zwłaszcza gdy żegnają się ludzie, którzy przez 8 lat tworzyli …

Koordynator medyczny do spraw Covid-10

Szanowni Państwo Z polecenia Pana Kuratora podajemy dane kontaktowe do koordynatora medycznego  właściwego miejscowo podmiotu medycznego w związku z możliwością szczepień przeciwko Covid-19 uczniów: powiat włocławski Marlena Wójcik 602 516 454,  naczelna@spzps.com podmiot medyczny – Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku obiekt – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lubieniec 40 87 860 Chodecz

Spotkanie z policjantami kl. I i II

Zbliża się czas upragnionych wakacji, dlatego do naszej szkoły, 17 czerwca, wychowawczynie klas I i II, zaprosiły dzielnicowych Posterunku Policji w Izbicy Kujawskiej pana asp. Bartłomieja Śledzińskiego i mł. asp. Łukasza Zielińskiego. Policjanci przybliżyli i przypomnieli najmłodszym dzieciom zasady bezpiecznego zachowania podczas letniego wypoczynku. Wygłosili  także krótką prelekcję na temat bezpiecznych zachowań dzieci w różnych sytuacjach w okresie wakacji. Przedstawili zasady bezpiecznego poruszania się na drodze, właściwego przechodzenia przez jezdnię,  rozważnego korzystania z kąpielisk oraz zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych osób. Przypomnieli także numery alarmowe. Dzieci wspaniale radziły sobie …

Warsztaty animacji ruchowej

Aktywne spędzanie czasu ma wiele zalet. Poprawia odporność i samopoczucie. Podczas aktywności fizycznej najmłodsi mogą rozładowywać negatywne emocje, a ich organizm wytwarza w tym momencie endorfiny, które sprawiają, że dzieci są szczęśliwe i zadowolone. Wzrasta ich samoocena, dzięki czemu lepiej sobie radzą w kontaktach z rówieśnikami. Duża ilość ruchu powoduje zwiększenie zdolności zapamiętywania, co z pewnością ułatwi dzieciom naukę. Dlatego 10 czerwca  2021r.uczniowie klasy pierwszej i drugiej naszej szkoły  uczestniczyli w „Warsztatach animacji ruchowej”. Zajęcia zorganizowane zostały przez  Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej. Dzieci podczas zabaw z  …

Zdjęcia klasy II z Dnia Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka najmłodsze klasy naszej szkoły wybrały się na wycieczkę do ,,Alpakarni”. Piękny słoneczny dzień sprawił, że pomysł ten okazał się ,,strzałem w dziesiątkę”. Dzieci przebywały na świeżym powietrzu, zaprzyjaźniając się z bardzo sympatycznymi zwierzątkami – alpakami. Właścicielka rancza opowiedziała dzieciom o życiu tych pięknych egzotycznych zwierząt same ciekawostki.  Ich puszyste futerko i piękne oczy sprawiały, że dzieci z chęcią je głaskały, dotykały i robiły pamiątkowe zdjęcia. Mogły także je karmić  kawałkami marchewki i spacerować  z nimi.  Piękna alpaka, której imienia niestety nie zapamiętaliśmy w zamian za kawałek …

Zabawa karnawałowa  klasy I i II

Zabawy karnawałowe sprawiają dzieciom zawsze wiele radości  i uśmiechu na twarzy, dlatego w naszej szkole klasy najmłodsze wraz z wychowawczyniami także bawiły się w rytm nowoczesnej muzyki  karnawałowej.  Pięknie przystrojone klasy pobudzały wszystkich do świetnej zabawy.  Dzieci w tym dniu spełniły swe marzenia i wcieliły się w ulubione postacie z bajek, książek, filmów, a nawet swoich wymarzonych zawodów. Pomysłów na stroje było wiele, dlatego przeprowadzono wśród nich konkurs na najciekawszy strój karnawałowy. Oklaskom nie było końca! Podczas trwania imprezy zorganizowano szereg zabaw ruchowo- muzycznych i wiele konkursów umilających dzieciom zabawę. Na …

Dzień Dziecka w kajakach

W ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka, klasa 8b  spędziła przysługujący im  czas wolny od nauki na spływie kajakowym, w urokliwych okolicach Brodnicy. Blisko 20 kilometrowy spływ odbył się rzeką Drwęcą i trwał niespełna 5 godzin. Płynąc korytem rzeki, można było cieszyć oko wspaniałymi widokami, które dynamicznie zmieniały się właściwie z każdym  meandrem Drwęcej. Powalone drzewa w rzece, stare mosty, zwisające konary, ostre zakręty i często zmieniający się nurt rzeki, wreszcie wspaniałe widoki lasów, pól i łąk,  nie pozwoliły nudzić się uczestnikom wycieczki. I choć o bezpieczeństwo i prawidłowość w trakcie spływu …

Szczepienia dzieci w wieku od 12 do 15 lat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że już od 7 czerwca br. rozpoczną się szczepienia dzieci w wieku od 12 do 15 lat w ramach Narodowego Programu Szczepień. To jak dotąd najmłodsza grupa osób rekomendowanych do szczepienia przeciwko COVID-19. Dodatkowa akcja szczepień dla uczniów zostanie zorganizowana we wrześniu, po ich powrocie z wakacji. Obecnie uczniowie będą mogli szczepić się na takich samych zasadach, jak wszyscy obywatele, w ramach Narodowego Programu Szczepień, tj. w punktach szczepień populacyjnych i punktach szczepień powszechnych. Przypomnę, że od 17 maja br. trwa rejestracja na …

Dzień Mamy i Taty

W dniu 28 maja 2021r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Mamy i Taty. Dzień ten  jest dla wszystkich jednym z najpiękniejszych świąt w roku, pełnym miłych życzeń, czułych uśmiechów, będących wyrazem miłości i szacunku dla rodziców. My także postanowiliśmy w szczególny sposób uczcić ich tym świętem. Dzieci wraz ze swoimi wychowawcami: p. Anną Buziewską (kl. I) oraz p. Bożeną Szadkowską (kl. II)  przygotowały program słowno-muzyczny, w którym mogły wyrazić uczucia, jakimi darzą swoich Rodziców, przeprosić za wszelkie wybryki i przewinienia, a przede wszystkim przekazać swoje najgorętsze życzenia z okazji ich …

Egzamin ósmoklasisty 2021

     W 2021 r. egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek). W tym roku do egzaminu ósmoklasisty w Polsce zostało zgłoszonych ponad 360 400 uczniów z prawie 12 700 szkół, którzy mieli rozwiązać  zadania w ponad 1 081 000 arkuszy.      W naszej szkole, egzamin zgodnie z zaleceniami MEN oraz GIS, odbył się w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego. Egzamin odbył się bez żadnych zakłóceń i przystąpili do niego wszyscy ósmoklasiści.      Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej, ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia …

Powrót młodzieży do szkół

     Po długich  miesiącach nauki zdalnej dzieci i młodzież wróciły do szkół. Okres ten  był trudnym wyzwaniem dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Jeszcze  ważniejszym momentem, mogło być samo przejście z trybu zdalnego w stacjonarny, ponieważ po tak długim czasie, wśród uczniów  pojawiło się wiele obaw związanych z weryfikacją jakości nauki, prowadzenia zeszytów, a także  samodzielnej pracy – czyli trzech aspektów będących właściwie poza kontrolą nauczycieli w czasie zdalnego nauczania.      Aby zadbać o prawidłowy i niestresogenny powrót, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odbyli rozmowę z Dyrektorem oraz Pedagogiem szkoły, na …