Coroczne święto języków obcych, ustanowione w 2001 roku
z inicjatywy Rady Europy, czyli Europejski Dzień Języków (EDJ) obchodziliśmy w naszej szkole już po raz trzeci.

Celem obchodów Dnia Języków jest podnoszenie świadomości
w zakresie:
– bogactwa i różnorodności językowej Europy, które należy pielęgnować i rozszerzać;
– potrzeby zwiększania zakresu nauczanych języków (także tych mniej znanych i używanych), co skutkować będzie rozszerzeniem wielojęzyczności;
– potrzeby osiągania przez obywateli pewnego zaawansowania
w zakresie co najmniej dwóch języków, poza swoim własnym, tak aby mogli w pełni wykorzystać swój potencjał jako obywatele demokratycznej Europy.

W tym roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w lekcjach języka portugalskiego i estońskiego, prowadzone przez Skype. Lektorzy zapoznali uczniów z wiedzą kulturoznawczą obu państwa, a następnie przećwiczyli z młodzieżą podstawowe zwroty grzecznościowe oraz proste struktury gramatyczno- leksykalne w danym języku.

Uczniowie klas VI, VII  oraz VIII przystąpili do międzynarodowego projektu edukacyjnego e Twinning „Turm zu PeDeGeIeSe- Europäischer Tag der Sprachen”. Projekt potrwa 8 miesięcy, a celem projektu jest poznanie rówieśników z różnych krajów europejskich, porozumiewanie się w języku niemieckim oraz wspólne tworzenie gier i zabaw dydaktycznych w języku obcym.

Koordynatorkom przedsięwzięć jest p. Magdalena Bochman.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *