Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wyjątkowej lekcji historii. W dniu 21 listopada 2019 roku gościła u nas Grupa Artystyczna Rekonstrukto, która zaprezentowała pokaz historyczny Wrzesień 39- rzecz o tym jak wybuchła II Wojna Światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita Podczas pokazu artyści omówili i zaprezentowali: sytuację międzynarodową II Rzeczpospolitej, etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim, polski mundur wojskowy, ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej, bezpieczne repliki broni, rekonstrukcje z udziałem publiczności, technikę wojskową, łączność i zaopatrzenie. Zaprezentowano także musztrę i sprzęt bojowy.  Po zakończonym pokazie chętni mogli osobiście obejrzeć  repliki broni, sprawdzić jak ciężki był to sprzęt, przymierzyć mundur żołnierski, mogli także zadawać pytania prowadzącym, by pogłębić swoją wiedzę historyczną. Ta żywa lekcja historii wzbudziła duże zainteresowanie wśród wszystkich uczniów i na pewno zostanie długo w pamięci. Po pokazie uczestnicy mogli przyjrzeć się z bliska rekwizytom wykorzystywanym podczas pokazu .Takie lekcje stanowią dowód, iż historia wcale nie musi być nudna , a ciekawa i pasjonująca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *