W dniu 10.03 2021 r w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wieńcu odbyła się II edycja Powiatowego Konkursu Fizyko-Chemicznego „Molekuła”, przeznaczonego dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. Wzięło w nim udział 29 uczniów z 14 szkół powiatu włocławskiego. Konkurs odbywał się  z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów  zjawiskami fizycznymi  i chemicznymi w otaczającym nas świecie. Konkurs składał się z kilku etapów. W I etapie uczniowie drogą mailową przysyłali zdjęcia na temat: „Różne oblicza światła”. W  II etapie  konkursu  uczniowie pisali test wiedzy i umiejętności z przedmiotów fizyka i chemia, a w III opowiadali o przywiezionych ze sobą   modelach: ciała stałego, cieczy lub gazu. Zamierzeniem konkursu było nagrodzenie wszystkich uczniów biorących w nim udział. Udało się pozyskać 14 sponsorów.

Głównymi sponsorami konkursu byli: Starosta Powiaty Włocławskiego  pan Roman Gołębiewski., Burmistrz Miasta Gminy Brześć Kujawski pan Tomasz Chymkowski, firma Kleib, BTS „Olimpia”.

 Nagrody były bardzo atrakcyjne: namiot, śpiwory, power – banki, głośniki. Honorowym patronem konkursu był Starosta Powiatu Włocławskiego pan Roman Gołębiewski oraz Burmistrz Miasta i Gminy  Brześć Kujawski pan Tomasz Chymkowski. 

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce- Hubert Madaliński SP w Lubieniu Kujawskim

II miejsce- Mateusz Szmajda  SP w Nakonowie

III miejsce Krzysztof Wiśniewski SP w Wieńcu

Wyróżnienia zdobyli: Wojciech Roszak SP w Wieńcu

Jakub Janowicz SP w Zgłowiączce

W konkursie wzięły udział szkoły z : Kanibrodu, Nakonowa, Zgłowiączki, Brześcia Kuj (nr2), Izbicy Kuj (2 szkoły), Sarnowa, Boniewa, Błennej, Śmiłowic, Kowala, Lubienia Kuj, Przywieczerzyna i Wieńca. (14 szkół)

Jolanta Wilczyńska nauczyciel chemii i fizyki –  organizator konkursu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *