1. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 22.04.2021 r. informuję, że od 17 maja 2021 r. na terenie SP2 w Izbicy Kujawskiej funkcjonować będzie nauczanie hybrydowe według poniższego harmonogramu:

17.05.2021 r.
– klasy: I, II, IV, VII, VIII A, VIII B, VI/VIII C- zajęcia edukacyjne w szkole,
– klasy: V, VI- zajęcia edukacyjne zdalnie,

18.05.2021 r.
– klasy: I, II, V, VI, VIII A, VIII B, VI/VIII C – zajęcia edukacyjne w szkole,
– klasy: IV, VII- zajęcia edukacyjne zdalnie,

19.05.2021 r.

– klasy: I, II, IV, VII, VIII A, VIII B, VI/VIIIC- zajęcia edukacyjne w szkole,
– klasy: V, VI- zajęcia edukacyjne zdalnie,

20.05.2021 r.

– klasy: I, II, V, VI, VIII A, VIII B, VI/VIIIC – zajęcia edukacyjne w szkole,

– klasy: IV, VII- zajęcia edukacyjne zdalnie,

21.05.2021 r.

– klasy: I, II, IV, VII, VIII A, VIII B, VI/VIIIC- zajęcia edukacyjne w szkole,
– klasy: V, VI- zajęcia edukacyjne zdalnie,

24.05.2021 r.

– klasy: I, II, V, VI, VIII A, VIII B, VI/VIIIC – zajęcia edukacyjne w szkole,

– klasy: IV, VII- zajęcia edukacyjne zdalnie,

25.05.2021 r.
– egzamin ósmoklasisty z j. polskiego,

26.05.2021 r.

– egzamin ósmoklasisty z matematyki,

27.05.2021 r.
– egzamin ósmoklasisty z j. nowożytnego,

28.05.2021 r.
– klasy: I, II, VI, VII – zajęcia edukacyjne w szkole,

– klasy: IV, V, VIII A, VIII B, VI/VIIIC- zajęcia edukacyjne zdalnie.

  1. W okresie 17.05.2021- 28.05.2021 obowiązuje następujący przydział sal lekcyjnych:

klasa IV- sala nr 11

klasa V- sala nr 11

klasa VI- sala nr 8

klasa VII- sala nr 8

klasa VIII A- sala nr 9

klasa VIII B- sala nr 10

klasy VI/ VIII C- sala nr 12

  1. Od poniedziałku (17.05.2021 r. )

– zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00 według umieszczonego na stronie internetowej SP2 aktualnego rozkładu dzwonków,

– dowożenie uczniów odbywać się będzie według harmonogramu również umieszczonego na stronie internetowej SP2.

  1. W dniach 25.05.-27.05.2021 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty. W związku z powyższym do szkoły przychodzą tylko uczniowie klas ósmych. Dla pozostałych uczniów są to dni wolne od nauki.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *