W związku z powrotem uczniów do szkół w formie nauczanie hybrydowego od 17 maja 2021r. oraz nauczanie stacjonarnego od 31 maja 2021r.  (zgodnie z Rozporządzeniem MEN
z dn. 22.04.2021 r.,) informuję nauczycieli,  że:

  1. W okresie do rady klasyfikacyjnej dopuszczalne są pisemne prace kontrolne, zapowiedziane z minimalnym wyprzedzeniem jednego tygodnia, jedna praca kontrolna
    w ciągu dnia, nie więcej niż trzy w ciągu tygodnia (zgodnie ze Statutem Szkoły).
  2. Do końca roku szkolnego nie należy organizować odpytywania uczniów w formie tzw. kartkówek.
  3. Nauczyciel ma prawo wymagać od ucznia zeszytu przedmiotowego, jeżeli w okresie nauczania zdalnego w jasny sposób określił, że wymaga jego prowadzenia. W takiej sytuacji uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną za brak zeszytu przedmiotowego,
    ale tylko raz.
  4. Nie należy karać ucznia oceną niedostateczną za niekompletne notatki w zeszycie przedmiotowym.
  5. Niewłaściwym jest również wymaganie od ucznia, by przepisywał zeszyt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *