Koordynator medyczny do spraw Covid-10

Szanowni Państwo Z polecenia Pana Kuratora podajemy dane kontaktowe do koordynatora medycznego  właściwego miejscowo podmiotu medycznego w związku z możliwością szczepień przeciwko Covid-19 uczniów: powiat włocławski Marlena Wójcik 602 516 454,  naczelna@spzps.com podmiot medyczny – Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku obiekt – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lubieniec 40 87 860 Chodecz