ZARZĄDZENIE NR 9a – zdalne nauczanie

 1. Zgodnie z komunikatem MEN-informuję, że od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.
  w szkołach podstawowych zawieszone zostały zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV – VIII.
  Uczniowie tych klas przechodzą od 26 października 2020 r.(tj. poniedziałek) na naukę zdalną.
  W tym czasie nauczyciele będą prowadzili zajęcia z wykorzystaniem komunikatorów ustalonych
  z Rodzicami i uczniami oraz dziennika elektronicznego, który zastępuje pocztę mailową  
 2. Wychowawcy, od poniedziałku wśród uczniów swoich klas, przeprowadzą rozeznanie na temat bieżącego dostępu do Internetu i sprzętu elektronicznego. Ewentualne potrzeby proszę zgłaszać telefonicznie do wychowawcy lub do sekretariatu szkoły
 3. Kształcenie na odległość od poniedziałku 26 października 2020 r. będzie prowadzone w klasach IV – VIII zgodnie z obowiązującym planem lekcjiW związku z zawieszeniem zajęć w szkole i realizacją nauczania zdalnego, przypominamy że:
  • każdy uczeń kl.IV-VIII zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym
   wg obowiązującego planu;
  • zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel wychowawca oraz nauczyciele uczący w danym oddziale;
  • w nauczaniu wykorzystana będzie  komunikacja przy pomocy  komunikatorów, dziennika elektronicznego,
   grup społecznościowych oraz strony Internetowej szkoły;
  • materiały dydaktyczne dla uczniów będą zamieszczane przez nauczycieli przedmiotów w dzienniku elektronicznym;
  • informacje o sposobie logowania do dziennika elektronicznego zostały przekazane rodzicom i uczniom przez wychowawców/nauczycieli;
  • uczniowie klas IV-VIII przed planowaną lekcją powinni wcześniej włączyć sprzęt elektroniczny, zalogować się
   oraz dołączyć do lekcji (spotkania) o określonej godzinie, w której rozpoczynają się planowane zajęcia;
  • pobranie materiałów przygotowanych przez nauczycieli przedmiotów oraz wykonywanie i odsyłanie zadanych zadań, traktowane będzie jako  obecność ucznia na zajęciach, brak wyżej opisanej aktywności ucznia będzie traktowany jako brak obecności na zajęciach;
  • zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów z poszczególnych przedmiotów będzie się odbywać na podstawie określonych i uzgodnionych z nauczycielem form.
 1. Natomiast zajęcia uczniów klas I-III będą realizowane bez zmian stacjonarnie, zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć.
 2. Wszystkich rodziców i opiekunów proszę o wsparcie dzieci i dopilnowanie ich uczestnictwa w zajęciach.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *