Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr  6 /2021/22 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. A. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej z dnia 22.11.2021 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeniach wspólnych.     Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021, poz. 1082) oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia   z dnia 2 sierpnia 2021 r. zarządzam, co następuje: 1 W Szkole Podstawowej nr 2 im. gen. A. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej …

Spotkanie z policjantami

W dniu 19.11.2021r., uczniowie klas I, II, III i IV wzięli udział w spotkaniu z policjantami KMP we Włocławku w ramach udziału szkoły w ogólnopolskim programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Gościliśmy st. asp. Ewelinę Reszczyńską, panią Edytę Olszewską, które na co dzień zajmują się działaniami profilaktycznymi oraz mł. asp. Łukasza Zielińskiego z Posterunku Policji w Izbicy Kujawskiej. Podczas spotkania uczniowie klas utrwalali najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się po drogach z uwzględnieniem znajomości zasad ruchu drogowego w zakresie potrzebnym pieszym, utrwaliły numer alarmowy 112. Dodatkowo uczniowie nabyli wiadomości, dotyczące prawidłowego zachowania się …

PAMIĘTAMY!

 „Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim.” W imieniu całej społeczności szkolnej przedstawiciele Samorządu Szkolnego odwiedzili w jeden z listopadowych dni izbicki cmentarz, by zapalić znicze na grobach zmarłych nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. [Tekst: K. Kędzierska]