Zarządzenie nr 9/2021/2022 
z dn. 28.01.2022 r.

  

    Dyrektor SP2 informuje, że w okresie od 31 stycznia do 25 lutego 2022 r. uczniowie klas: V, VI, VII, VIII,Vb-VIIb będą objęci nauczaniem  w trybie zdalnym.

W związku z powyższym każdy uczeń ma obowiązek łączyć się na zajęcia online zgodnie z planem klasy, do której uczęszcza.

Nauczyciele, którzy danego dnia nie mają lekcji  z uczniami
klas: I, II, III, IV mogą łączyć się na zajęcia zdalne z domu
po wcześniejszym poinformowaniu dyrektora szkoły.

 

Podstawa prawna : ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

                                                                     

Wojciech Graczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *