Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu od dnia 1 lutego 2022 r. rozpoczyna realizację programu pilotażowego skierowanego do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z technologii cyfrowych oraz do ich rodzin. Celem programu realizowanego w województwie kujawsko-pomorskim jest skuteczna pomoc w przypadkach uzależnienia od technologii cyfrowych i zatracenia w wirtualnej rzeczywistości. Udział w terapii jest bezpłatny, nie jest wymagane skierowanie, a czas oczekiwania na pierwszą wizytę wynosi do 7 dni od dnia zgłoszenia. Ze wsparcia mogą korzystać uczniowie od 11. roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Na terapię składają się porady lekarskie, terapeutyczne, psychologiczne, sesje grupowe i rodzinne. Program został uruchomiony przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Poradni w Toruniu przy Szosie Bydgoskiej 1. Rejestracja odbywa się telefonicznie

(56 622 68 31, 507 871 735) w następujących dniach i godzinach:

  • w poniedziałki, środy i piątki godz. 7.30-15.00
  • we wtorki i czwartki godz. 7.30-18.00.

Kujawsko-Pomorski

Wicekurator Oświaty

Małgorzata Oborska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *