13 października w naszej szkole świętowaliśmy wspólnie Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie zwany Dniem Nauczyciela. Z tej okazji cała społeczność szkoły wzięła udział w uroczystej akademii. W pierwszej, oficjalnej części głos zabrali starsi uczniowie, dziękując dyrektorowi, wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, za trud
wkładany w ich edukację i wychowanie, za cierpliwość, serdeczność i wyrozumiałość okazywane codziennie dzieciom i młodzieży naszej szkoły. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli wszystkim pracownikom SP2 symboliczny kwiatek, a dyrektor szkoły złożył całej szkolnej społeczności i rodzicom uczniów serdeczne życzenia. Druga część uroczystości poświęcona została najmłodszym uczniom, którzy niedawno, bo 1 września, przekroczyli próg naszej szkoły. Dziś zabrzmiały doniosłe słowa ślubowania pierwszoklasistów, a  najważniejszym momentem stało się pasowanie na ucznia, dokonane przez dyrektora szkoły p. Wojciecha Graczyka. Tym samym pierwszoklasiści zostali symbolicznie włączeni do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i prezenty oraz legitymacje szkolne. Wspaniała uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym dla uczniów klasy pierwszej przez ich rodziców. Ten podniosły i zarazem radosny dzień z pewnością zapadnie w sercach i pamięci wszystkichuczniów klasy pierwszej oraz uczestników tego niecodziennego spotkania.

[Tekst: Bożena Szadkowska]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *