,,Bezpieczeństwo uczniów w ruchu drogowym” to temat spotkania, które miało miejsce 24 października 2022 r. w naszej szkole. Jego celem było poszerzenia kompetencji uczniów w zakresie przestrzegania zasad ruchu drogowego jako piesi. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy I, II i III. Podobnie jak w latach ubiegłych, skorzystaliśmy z pomocy funkcjonariuszy z pobliskiego Posterunku Policji w Izbicy Kujawskiej asp. Bartłomieja Śledzińskiego i mł. asp. Łukasza Zielińskiego. 

Podczas spotkania uczniowie  utrwalali najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się po drogach z uwzględnieniem znajomości zasad ruchu drogowego w zakresie potrzebnym pieszym, utrwaliły numer alarmowy 112 oraz znaki drogowe.

Panowie policjanci zwracali szczególną uwagę na  zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez pieszych jak i innych uczestników ruchu drogowego. Dzięki życzliwości i kreatywności panów policjantów uczniowie nie tylko mogli słuchać, ale także być aktywnymi uczestnikami zajęć poprzez wykorzystanie przeróżnych ciekawych pomocy tj. przejście dla pieszych, znaki drogowe, sygnalizacja świetlna, samochody i alkogogle.  Uczniowie chętnie uczestniczyli w spotkaniu i dzielili się  znajomością przepisów. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali od panów policjantów opaski odblaskowe.

[Tekst: Sylwia Śledzińska]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *