W 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Aby upamiętnić 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, podczas uroczystego apelu młodzież szkolna zaprezentowała wiersze i pieśni patriotyczne, kojarzące się z tym trudnym dla Polski i Polaków czasem. Czasem, gdzie polskość, dziedzictwo kulturowe, historia i posługiwanie się językiem polskim były tłumione i zabijane. Jednakże dzięki ogromnej wierze wielkich patriotów, prawdziwym bohaterom i morzu przelanej przez nich krwi w podziemiach przekazywana szeptem tradycja i pamięć przetrwały. Dziś z tej wywalczonej wolności korzystamy my, kolejne pokolenia Polaków! Po uroczystości, społeczność naszej szkoły wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do Hymnu” odśpiewując 4 …