„Europejskie Dni Archeologii to wydarzenia, wystawy oraz pikniki prezentujące bogactwo dziedzictwa archeologicznego. Ich uczestnicy mają doskonałą okazję do skorzystania z licznych atrakcji, a także wzięcia udziału w żywej lekcji historii. To szereg działań promujących i przedstawiających zabytki archeologiczne, a także forma poznawania historii.”- cytujemy za KUJAWY.INFO.

Uczniowie naszej szkoły po raz drugi wzięli udział w zajęciach pod nazwą „Ścieżka do wiedzy o megalitach”, które odbyły się 14 czerwca 2024 w Wietrzychowicach. Młodzież z różnych szkół zaproszonych do uczestniczenia w wydarzeniu,  „rywalizowała” w konkursie i jednocześnie przyswajała wiedzę o polskich piramidach, rozwiązując krzyżówki. Odpowiedzi do haseł uczniowie szukali na tablicach informacyjnych, które znajdują się na terenie rezerwatu. Przegranych nie było, ale była integracja, dobra zabawa i zdrowa rywalizacja. A po zmaganiach intelektualnych na wszystkich uczestników czekały gratulacje i poczęstunek. Do zobaczenia za rok!

[ Tekst: Krystyna Wojciechowska ]