Z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu w naszej szkole odbyła się kampania antytytoniowa. Na korytarzach pojawiły się gazetki tematyczne i wystawy prac uczniów. Wychowawcy przeprowadzili w swoich klasach pogadanki profilaktyczne połączone z prezentacją multimedialną dotyczącą szkodliwości palenia papierosów tradycyjnych i e-papierosów oraz palenia biernego. Ponadto, propagowano wśród dzieci asertywną postawę wobec używek. Na zajęciach improwizowano scenki, z których uczniowie mogli się dowiedzieć, jak się zachować, gdy ktoś częstuje ich papierosami i zachęca do palenia. Młodsi uczniowie brali udział w konkursach plastycznych o tematyce antynikotynowej. W działania profilaktyczne włączyła się pielęgniarka szkolna. Tegoroczne obchody Światowego Dnia bez Tytoniu odbywały się pod hasłem „Potrzebujemy żywności, a nie tytoniu„. Celem akcji  było informowanie o negatywnych skutkach czynnego i biernego palenia tytoniu, podnoszenie świadomości na temat prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz zwrócenie uwagi na to, iż uprawa i produkcja tytoniu przyczyniają się do zwiększenia braku bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Każdego roku około 3,5 miliona hektarów ziemi jest przekształcanych pod uprawę tytoniu. Intensywne stosowanie pestycydów oraz nawozów sztucznych prowadzi do degradacji gleby. Ziemia ma wówczas mniejszą zdolność do uprawy innych roślin, wykorzystywanych jako żywność.

[ Tekst: Beata Bulińska ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *