Wieczność zmarłych trwa, jeśli pamięcią się płaci. Wieść o zmarłych Nauczycielach, Pracownikach, Bohaterach Narodowych i Lokalnych od zawsze istnieje w pamięci społeczności Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen Augustyna Słubickiego.
Z powyższymi słowami na sercu, w dniu 27 października 2023 roku, wyruszyliśmy na pobliski cmentarz parafialny, aby wspomnieć i uczcić pamięć o zmarłych nauczycielach, pracownikach i bohaterach naszej społeczności. W tym roku po raz pierwszy nasza szkoła
wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki, realizowanej pod nazwą Szkoła Pamięta. Tuż przed 11.00 wyruszyliśmy spod szkoły, kierując się w stronę pobliskiego cmentarza. Podczas spaceru rozmawialiśmy o ważnych wydarzeniach historycznych, z którymi związane są izbickie zabytki. Pierwszym naszym przedsięwzięciem było uporządkowanie grobu, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na mogile rodziny Skarbków – krewnych patrona szkoły Augustyna Słubickiego. Następnie pod opieką nauczycieli: Pani Karoliny Kędzierskiej i Pana Kamila Kawczyńskiego, odwiedziliśmy mogiły zmarłych nauczycieli, pracowników, bohaterów narodowych i lokalnych. W krótkiej modlitwie i westchnieniu dziękowaliśmy Im za prace na rzecz szkoły i społeczności izbickiej. Niezwykłym wydarzeniem dla uczniów okazało się przypadkowe spotkanie z Panią Izabelą Pałczyńską, która od wielu lat opiekuje się grobem ś.p. Wacława Bretesa, członka POW, kawalera Krzyża Walecznych i orderu Virtuti Militari V klasy. Pani Izabela krótko przedstawiła nam historię mieszkańca Sarnowa. Opowiedziała o udziałach bohatera na froncie polsko-rosyjskim (1920). Niewielu z nas wiedziało, że Wacław Bretes był delegatem 31 pułku piechoty Strzelców Kaniowskich do wręczenia buławy Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie Mauthausen-Gusen, gdzie po kilku miesiącach zmarł. Jego prochy przesłano z obozu do kościoła w Izbicy Kujawskiej, po czym zostały złożone na cmentarzu parafialnym.
W głębokim wzruszeniu wróciliśmy do szkoły, przepełnieni wiedzą o tych, których już od lat z nami nie ma, a którzy zapisali się na kartach pamięci szkoły, Izbicy Kujawskiej i Polski.
[ Tekst: Kamil Kawczyński ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *