Gościliśmy dziś funkcjonariuszy policji, którzy wobec narastającego występowania problemu cyberprzemocy wśród najmłodszych, przygotowali prelekcję dotyczącą tego niepokojącego zjawiska.
Uczniowie dowiedzieli się o rodzajach zagrożeń związanych z użyciem sieci Internet oraz jak im zapobiegać i przede wszystkim samemu nie powodować, o konsekwencjach jakie można ponieść, gdy w sposób nieetyczny wykorzystujemy Internet oraz gdzie zgłosić potencjalne zagrożenie w przypadku jego zauważenia. Poruszony został także istotny wątek praw autorskich do materiałów opublikowanych w Internecie, co miało przestrzec przed bezmyślnym wykorzystywaniem treści internetowych do celów własnych.

Uczniowie mogli wejść w interakcję z policjantami, zadawać pytania oraz opowiadać o własnych spostrzeżeniach, a niekiedy i doświadczeniach dotyczących cyberprzemocy. Istotnym stało się także i to, że oprócz cennych informacji spotkanie stworzyło również odczucie, że Policjant nie jest tylko funkcjonariuszem w mundurze, który „wlepia mandaty”, ale człowiekiem, którego powinniśmy darzyć szacunkiem i zaufaniem. Pamiętajmy, że jego zadaniem jest przede wszystkim  dbanie o nasze poczucie bezpieczeństwa.

[ Tekst: Tomasz Grabowski ]