INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 roku (w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) Dyrektor SP 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej przypomina uczniom, że przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki. Zwraca się także z prośbą do rodziców, by w  okresie, kiedy w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze: zachęcali dzieci do samodzielnej nauki i realizacji  przez uczniów zadań , …