Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 roku (w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) Dyrektor SP 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej przypomina uczniom, że przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki.

Zwraca się także z prośbą do rodziców, by w  okresie, kiedy w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze:

  1. zachęcali dzieci do samodzielnej nauki i realizacji  przez uczniów zadań , które zostaną  umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce „ZADANIA”,
  2. przypominali o rygorystycznym przestrzeganiu w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń,
  3. dbali o odpowiedzialne wykorzystanie  czasu zawieszenia zajęć w szkole: spotykanie się z rówieśnikami tylko w sytuacjach wyjątkowych, unikanie  przez uczniów miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi, np. centra handlowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *