Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, przerwa w zajęciach przedłuża się do 10 kwietnia 2020r. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole informuję że:

  1. Proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie. 
  2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.  
  3. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel. 
  4. W nauczaniu wykorzystana będzie  komunikacja przy pomocy  komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych.
  5. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści  z podstawy programowej oraz będą:

a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji,

b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych  potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności,

c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania   ogólnodostępnego (darmowego).

 6. Niepobranie przygotowanych materiałów traktowane będzie jak  nieobecność ucznia na zajęciach.

7. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form. 

                                                               Dyrektor Szkoły – Wojciech Graczyk              

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.