Informuję  nauczycieli SP2 oraz uczniów klas ósmych, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne  w dniach 30 marca, 31 marca,
1 kwietnia udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty
z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Próbny egzamin nie jest obowiązkowy. Mogą przystąpić do niego zainteresowani uczniowie. Na prośbę uczniów nauczyciele będą sprawdzać arkusze egzaminacyjne według kluczy, które otrzyma dyrektor  szkoły z CKE.

W związku z powyższym proszę nauczycieli i uczniów klas ósmych o zapoznanie się
z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020r. dotyczącym próbnego egzaminu ósmoklasisty.  

Zobowiązuję także wychowawców klas ósmych do skontaktowania się z uczniami klas VIII a, b, c i zebranie informacji od swoich wychowanków.

                                                                                                                                Wojciech Graczyk,
                                                                                                      Dyrektor SP2 im. gen. Augustyna Słubickiego
                                                                                                                               w Izbicy Kujawskiej

 

Linki do:
INFORMACJI DYREKTORA CKE:
www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200324 Próba E8.pdf

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku  www.oke.gda.pl/index.php?page=home

Centralna Komisja Egzaminacyjna : cke.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *