Z inicjatywy Rady Europy 26 września każdego roku obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych. W tym roku już 20-ty raz. Dzień ten promuje naukę języków obcych i różnorodność kulturową. W naszej szkole w tym roku obchodzony był w poniedziałek 27.09.2021. Każda klasa, od pierwszej do ósmej, miała za zadanie zaprezentowanie jednego z wybranych dziewięciu krajów europejskich. Były to kraje: Polska, Anglia, Niemcy, Czechy, Rosja, Hiszpania, Francja, Włochy i Portugalia. Klasy 1-3 losowały spośród Polski, Anglii i Niemiec, natomiast klasy 4-8 spośród pozostałych państw. Prezentacja kraju polegała na udekorowaniu klasy symbolami danego państwa oraz wyborze jednej, sławnej postaci z każdego państwa i przebraniu się za nią uczniów. Każda klasa dokumentowała swoją pracę zdjęciami. Wszystkie klasy wywiązały się ze swoich zadań wspaniale. Szkoła była pełna kolorów flag europejskich państw a po korytarzach spacerowali uczniowie przebrani za najbardziej znanych przedstawicieli Europy.

Przygotowały:

Beata Andrzejewska

Katarzyna Piskorska

Bożena Szadkowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *