ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Zarządzenie nr 5/2021/2022  z dn. 29.10.2021 r.   Dyrektor SP2 informuje, że w okresie od 29.10.2021 do 05.11.2021 uczniowie klas: II, V, VI, VII, Vb-VIIb będą objęci nauczaniem  w trybie zdalnym. W związku z powyższym każdy uczeń ma obowiązek łączyć się na zajęcia online zgodnie z planem klasy, do której uczęszcza. Nauczyciele, którzy danego dnia nie mają lekcji  z uczniami klas: I, III, IV, VIII, mogą łączyć się na zajęcia zdalne z domu po wcześniejszym poinformowaniu dyrektora szkoły.                                                                   Dyrektor …

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY NR 9a – zdalne nauczanie

ZARZĄDZENIE NR 9a – zdalne nauczanie Zgodnie z komunikatem MEN-informuję, że od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. w szkołach podstawowych zawieszone zostały zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV – VIII. Uczniowie tych klas przechodzą od 26 października 2020 r.(tj. poniedziałek) na naukę zdalną. W tym czasie nauczyciele będą prowadzili zajęcia z wykorzystaniem komunikatorów ustalonych z Rodzicami i uczniami oraz dziennika elektronicznego, który zastępuje pocztę mailową   Wychowawcy, od poniedziałku wśród uczniów swoich klas, przeprowadzą rozeznanie na temat …

,,SadziMY”

W październiku bieżącego roku szkolnego uczniowie klas II i III wraz z wychowawczyniami wzięli udział w ogólnopolskiej akcji ,,SadziMY”. Na terenie naszej szkoły dzieci posadziły symboliczne drzewko. Akcja ta miała na celu uświadomienie najmłodszym uczniom, że jest to działanie na rzecz ochrony klimatu, który jest dla nas bardzo ważny. Uczestnicząc w takich wydarzeniach, czujemy, że robimy coś dobrego dla Ziemi – naszego wspólnego DOMU. Przeprowadzone działania wpisały się również w realizowaną innowację pedagogiczną ,,Zabawa sztuką”. [Tekst: B. Szadkowska]

Pasowanie na ucznia

Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość ta miała bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter. 15 października 2021 uczniowie klas pierwszych, ubrani w stroje galowe, niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na ucznia. Pasowania wielkim ołówkiem dokonane zostało przez Dyrektora Szkoły pana Wojciecha Graczyka. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeniu do grona Uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej. Uczniowie zaprezentowali przygotowany przez siebie program artystyczny. Pochwalili …

Wsparcie rodzin popegeerowskich

Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.  Warunki otrzymania wsparcia: a) dziecko zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, b) dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała na terenie gminy Izbica Kujawska c) dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok …

Anwilki na start!

Dnia 10 października we Włocławku odbyła się kolejna edycja półmaratonu, ale też biegi dzieci. Naszą szkołę reprezentowali: Kevin Wrzesiński, Igor Adamczewski , Kuba Zellek, Wiktor Witczak, Lidia Witczak. Najlepszy wynik uzyskała Lidia Witczak – miejsce trzecie, na dystansie 600m. Była to impreza promująca aktywność fizyczną i wszyscy którzy dotarli do mety byli wygrani. Gratulacje dla naszych reprezentantów i powodzenia na kolejnych trasach biegowych. [Tekst: Nina Adamczewska]

XXI Dzień Papieski

Dzisiaj, w niedzielę 10 października 2021 r. przeżywaliśmy kolejny XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się”, który na trwałe wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic i obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu św. Jana Pawła II, wsparcia ,,żywego pomnika” – zdolnej młodzieży z małych miasteczek i wsi. Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej nr …

w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi…

W minioną sobotę, delegacje szkół z izbickich terenów, gościły w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, na wystawie poświęconej monumentalnym grobowcom z epoki kamienia, w parku kulturowym w Sarnowie i Wietrzychowicach. W chronologicznej podróży po naszych „kujawskich piramidach” towarzyszył uczestnikom dr Piotr Papiernik – miłośnik, pasjonat a także wybitny znawca tych miejsc i czasów. Dr Papiernik, posługując się bogatym zbiorem cennych znalezisk, inkluzywnie wprowadził zwiedzających w klimat panujący 1.5 tysiąca lat przed naszą erą. Przedstawił, jak wyglądało życie naszych przodków …

Europejski Dzień Języków Obcych

Z inicjatywy Rady Europy 26 września każdego roku obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych. W tym roku już 20-ty raz. Dzień ten promuje naukę języków obcych i różnorodność kulturową. W naszej szkole w tym roku obchodzony był w poniedziałek 27.09.2021. Każda klasa, od pierwszej do ósmej, miała za zadanie zaprezentowanie jednego z wybranych dziewięciu krajów europejskich. Były to kraje: Polska, Anglia, Niemcy, Czechy, Rosja, Hiszpania, Francja, Włochy i Portugalia. Klasy 1-3 losowały spośród Polski, Anglii i Niemiec, natomiast klasy 4-8 …