Zarządzenie nr  6 /2021/22

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. A. Słubickiego

w Izbicy Kujawskiej

z dnia 22.11.2021 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeniach wspólnych.

 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021, poz. 1082) oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia   z dnia 2 sierpnia 2021 r. zarządzam, co następuje:

1

  1. W Szkole Podstawowej nr 2 im. gen. A. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej wprowadza się obowiązek noszenia maseczek przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnie, toalety, biblioteka, świetlica ,itp.) we wszystkich budynkach szkoły. Obowiązek dotyczy również osób odwiedzających szkołę.
  2. Każda osoba przebywająca w szkole zobowiązana jest do posiadania własnej maseczki.

 

2

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  23.11.2021  r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *